ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการจ้างงานขององค์กรในช่วงโควิด-19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการจ้างงานขององค์กรในช่วงโควิด-19
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share


ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Sirikanya Kritsanamitt51. คุณ Abhidit Utidthammasak
2. คุณ เสาวลักษณ์ ขันฟ้าเลื่อน52. คุณ Attapinya Montree
3. คุณ ผกามาศ สาคร53. คุณ กนกพร วิริยะโพธิ์ชั
4. คุณ ธนาวัฒน์ สมบูรณ์54. คุณ Nithiphon Mekkham
5. คุณ กานต์พิชชา​ สุคนธามัย55. คุณ กุลธิรัตน์ ภัทรกุลวิศุทธ
6. คุณ ฐิตินันท์ สุปรียาพร56. คุณ ปภาณิน กิตติเสาวลักษ
7. คุณ สุชาดา คงวัฒนาศักดิ์57. คุณ atthaphon singkaewsueb
8. คุณ อัญชลี บุตรแวว58. คุณ มาติกา นายสม
9. คุณ เกษม เติมตฤษณา59. คุณ ธัญชนก รัตนพันธ์
10. คุณ ภัควี ขุนสันเทียะ60. คุณ Suwat Panla
11. คุณ ธิดา จิตต์ล้ำเลิศก61. คุณ ปราโมทย์ มูลสาร
12. คุณ ศรัญญา สุภานุรัตน์62. คุณ พัชรี ติปยานนท์
13. คุณ ธัญวลัยกร วงษ์จตุรพิธพร63. คุณ Kannathakorn Rattanawenawatee
14. คุณ ก้องเกียรติ คุณาสถิตย์ชัย64. คุณ ณขวัญวลัย ดิลกวงศ์พงษ์
15. คุณ ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล65. คุณ มัทรี เขื่อนขันธ์
16. คุณ สุทธิพรรณ เกตุดี66. คุณ พิมพรินทร์ ลิมปโชติ
17. คุณ วิจุฑา อรุณดำรงโรจน์67. คุณ น้องนุช สมบัติรักษ์
18. คุณ สมพิน มหาโคตร68. คุณ นิตทรา ตังคุปานันท์
19. คุณ อรรถกร ผ่องสุด69. คุณ อธิตา บูชาตระกูล
20. คุณ Phatthariya Tangserisuk70. คุณ Taweedej Pucharoenyos
21. คุณ กวินทร์ณภัทร ฐิติสกุลนนท์71. คุณ รักษิณา พนิตพงศ์ศรี
22. คุณ Kanita Inchuenjai72. คุณ ภาสกร สุภาพรเหมินทร
23. คุณ ศิริชัย ดาราศรีศักดิ์73. คุณ กานต์ชนา แก่นสูงเนิน
24. คุณ ศิริ​วรรณ​ ประดับ​มุข​74. คุณ Jirattri Chootakul
25. คุณ Pari Taworn75. คุณ สุภาสินี สิบสกุล
26. คุณ ดวงพร ประดับมุข76. คุณ ธีรรัตน์ พิทักษ์วโรดม
27. คุณ Nutthansa Sriphan77. คุณ พิทยา ปาคำ
28. คุณ ณิชชา วรวราวิน78. คุณ รัตน ดิษฐเอม
29. คุณ อารักษ์ ชัยศรีเจริญพง79. คุณ อารยา ติลกานนท์
30. คุณ นิชรัช นิธิชัย80. คุณ สุภาวดี แกล้วทนงค์
31. คุณ ปาลิดา เติมอัครถาวร81. คุณ พรรณี จันทนภุมมะ
32. คุณ pratthana chuearaman82. คุณ อธินพ กระจ่างวุฒิชัย
33. คุณ ปิยะบุตน โกศลกิตติพงศ์83. คุณ Passuree Guni
34. คุณ ภัศรา เจียมจรรยา84. คุณ Thanarat Kaveevityavej
35. คุณ ปวีณา บุลสถาพร85. คุณ ศุภิสรา กิ่งแก้ว
36. คุณ ณัฐพนธ์ ปัญญาศรีวินิจ86. คุณ Anchalee Maleekhon
37. คุณ Nannapas Teerarojdechachai87. คุณ จีรนันท์ เกตุเกิด
38. คุณ สันติ โกศลกิตติพงศ์88. คุณ หทยา เลื่องลือเจริ
39. คุณ นาทชญา สำราญพานิช89. คุณ รัตนา ธรรมสาร
40. คุณ ปิยะบุตร พงศ์90. คุณ Wanida Areephan
41. คุณ บัญชา คล้ายมีปาน91. คุณ pannee ngamvilaisiriwong
42. คุณ สุขุมาล ศิริเนตร์92. คุณ ปาริชาติ พุกกุลนา
43. คุณ ชาคริยา ภัทรกรอัครกุล93. คุณ ชวิน อัจฉริยวงศ์เม
44. คุณ นรกฤต กัลยาวงศ์94. คุณ พิชัย อัครพิมาน
45. คุณ อรวลี กัลยาวงศ์95. คุณ Kwanchai Sajjasantinukool
46. คุณ ภัทรา มณี96. คุณ พิชญ์นุช พันธ์ไพศาล
47. คุณ จารุวรรณ ตันรัตนาวงศ์97. คุณ Pensri Kruesuwanwes
48. คุณ Wanwisa Taljinda98. คุณ นันท์รวี เกียรติชยากรณ
49. คุณ Danaisak Khamwichit99. คุณ ภัคจิรา จันทร์บาง
50. คุณ เรวดี พรหมณะ100. คุณ ธนพล เอื้อเสรีวงศ์
เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. 2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ และให้สิทธิ์บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร ยืนยันสิทธิ์
  3. 3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้