ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ Global Talent Survey 2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ Global Talent Survey 2020
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการทำงานของคุณในช่วงโควิด-19

อันดับที่ 1-100

1. คุณ Abhinav Kulkarni51. คุณ Krid Luckanathorn
2. คุณ Ajala Piboonbun52. คุณ Kritsarin Payakkart
3. คุณ Anchalee Lim53. คุณ Krittaporn polyiam
4. คุณ Anders Frummerin54. คุณ laddawan suwanklang
5. คุณ Apirak Jiravachiraprapakul55. คุณ Manjana Jantraprapaweth
6. คุณ Apisak Kanphai56. คุณ Maria Kaewprakarn
7. คุณ Arisa Pruhtpahon57. คุณ Mayuree Jaruwitayanont
8. คุณ Artchara Ubonla58. คุณ Monchan Thongnumtago
9. คุณ Aschara Bandasak59. คุณ Monsicha Sabtaeng
10. คุณ Atiya Yachucheep60. คุณ Mr. PETHAN VEROJANAVECH
11. คุณ Bodin Kaewwongsiri61. คุณ Mr.Phanudate Manjit
12. คุณ Chaiyaporn Chantaprasertwut62. คุณ Ms. Kittiporn Ingkasarit
13. คุณ CHAKREE CHANTCHOT63. คุณ Ms.Chitmanar Imsan
14. คุณ Chalermkwan Yodthong64. คุณ Ms.Pornphan Saengow
15. คุณ Chanannicha Promthakon65. คุณ Ms.Tippawan Kiatikulpiboone
16. คุณ Chanchira Suwanthara66. คุณ Naruemol Sueb-In
17. คุณ Chatchawand Chanthaphasordwut67. คุณ Naruemon Wangmuang
18. คุณ Chayaporn Sangamnarj68. คุณ Natapon Mekkayai
19. คุณ Chaykorn Opasnirattisai69. คุณ Natkritta Puarsudhi
20. คุณ Cheunchom Mongkolchai70. คุณ Nattakit Areeruk
21. คุณ Chonlaporn Sutiworadilok71. คุณ Nattapon Kaingam
22. คุณ Chontaya Saranarark72. คุณ Nattaporn Anongpornyoskul
23. คุณ Chuleekorn panthuwat73. คุณ Nattarin Fuangfu
24. คุณ Chuthamat Yodkruawan74. คุณ Nattaya Chusuth
25. คุณ Danita Boonchoeisak75. คุณ Natthapat Kulthawatpinyo
26. คุณ Daniyan Prommoon76. คุณ Nawarat Pholcharoenrat
27. คุณ Dussadee Punnoi77. คุณ Nicha Teerakate
28. คุณ Eakkapol Chatpreechakul78. คุณ Nichaphat Surawattananon
29. คุณ Em-orn Cholpilaiponk79. คุณ Nicharee Pakbong
30. คุณ Jeeranart Rompayom80. คุณ nipit sikantakanak
31. คุณ Jeerasak Saengkla81. คุณ Nistha Kijkanjanapaiboon
32. คุณ Jessada Viratitinan82. คุณ Nitnipa Luklerttanakorn
33. คุณ Jessada Yip83. คุณ Nonthakit thatsana
34. คุณ Jira Chenaphun84. คุณ nuanphan ougchim
35. คุณ Jirada Wiwitumpon85. คุณ Nurrahim Dwi Saputra
36. คุณ Jirapat Songkunlertchai86. คุณ Nutthariya Chinapatthanawong
37. คุณ Juthamas Waritt87. คุณ Pacharee Phuangdej
38. คุณ Kacha Sikaratsuwan88. คุณ Palawin khattak
39. คุณ Kamonrat Sriruya89. คุณ Palin Chittasonthi
40. คุณ Kanchalika Ruksakiati90. คุณ Palita Wattanapinijkule
41. คุณ Kanit Pattra91. คุณ Panit Kiattiwut
42. คุณ Karaked Boonchim92. คุณ Pannasorn Thianthong
43. คุณ Karnlert Udomcharoenchaikit93. คุณ PANUPAN JANTAPIMOL
44. คุณ Kesinee Nagchu94. คุณ Parinya Hirunthitima
45. คุณ Ketkaew Phuangpittayakul95. คุณ Passorn Watthanasuphaangkul
46. คุณ Khanchai Chaisawat96. คุณ Pasukochakorn
47. คุณ Khongkrit Promsoot97. คุณ Paveen Akaraseranee
48. คุณ KIATTIPONG JANTARIT98. คุณ Pawana Lerdrattanasirikul
49. คุณ Kijpaiboon Chivapansi99. คุณ Penprapa Ichayapong
50. คุณ Kirana Chantarathirayuenyong100. คุณ PHAWIN KHACHORNKLINMALA

อันดับที่ 101-200

101. คุณ Pheerada Sunthontammakit151. คุณ Titirat Sengsakdi
102. คุณ Phongphot Chaemchamrat152. คุณ Tunyaluk Kaewpoy
103. คุณ Phonsuda Saenpromma153. คุณ Udomsub Denpetkul
104. คุณ Pimchanok Khet-ARan154. คุณ Usa Beesun
105. คุณ Pinyarat Jindaratsamee155. คุณ Varanya Kolyanee
106. คุณ Piyachai Nedsawangkul156. คุณ wanlee ussawamanakul
107. คุณ Piyanuch Jombunud na Ayudhya157. คุณ WANSIRI KRUDPUN
108. คุณ Pochanee Laosantisoonthorn158. คุณ Wareerat Sae-kang
109. คุณ Pongsatorn Paewsoongnern159. คุณ Wasin Suwanaksorn
110. คุณ Potchamon Ngamthammachat160. คุณ Worapot Ekabutr
111. คุณ Prasithipon Kitcharoen161. คุณ Yongyut Patanavitayakul
112. คุณ Prempapach Jirakulrattanawong162. คุณ เรวดี พรหมณะ
113. คุณ Prinya Sathupunya163. คุณ เอ็นดู ภาวจันทึก
114. คุณ Rangsima Wanitchapong164. คุณ การุณ บุญเสริมสุขเจริญ
115. คุณ Raranch Lamoonmung165. คุณ กุลวดี วงศ์นาค
116. คุณ Rattanachai Wachirasrisukanya166. คุณ ขนิษฐา พงษ์สุชาติ
117. คุณ Rattanaporn Klangsri167. คุณ จินตมัย สมานบุตร
118. คุณ Rawin yodbuddee168. คุณ จิราภรณ์ โพนทา
119. คุณ Rosarin Suphasakhorn169. คุณ ฉัตรพงษ์ ภูตระกูล
120. คุณ Rtachayaporn Tuptimtong170. คุณ ดารณี มาศปกรณ์
121. คุณ Ruchasit Luksanachinda171. คุณ ธนากร มณีวัฒน์
122. คุณ Rungarun Namkaew172. คุณ ธัญญา แจ่มจักษุ
123. คุณ saengsuree sawatpipatkul173. คุณ ธิดารัตน์ หวังวโรดม
124. คุณ safety officer174. คุณ นงราม ปิยพาณิชยกุล
125. คุณ Saranpat Hnoowong175. คุณ นภัทร ไฝจันทึก
126. คุณ Siriwara Suwan176. คุณ นส.ลัดดาวัลย์ คันธพรหม
127. คุณ Somjate Thongsri177. คุณ นันทพร ธงชัยสุริยา
128. คุณ Somruedee sawatdiwong178. คุณ นุชรินทร์
129. คุณ songpon thongrat179. คุณ ปิยพล ม่วงมี
130. คุณ SORANAN PONPRUKSA180. คุณ ปิยมาพร แจ่มจักษุ
131. คุณ Suchada Khongwattanasakchai181. คุณ พัชริดา
132. คุณ Suchanaree Ngachua182. คุณ พัชรินทร์ อังสุนทรสฤษดิ์
133. คุณ Suparak Amornnopparattanakul183. คุณ ภาคภูมิ เชียงคำ
134. คุณ Suphachai Techawanont184. คุณ ภานิชา เล็กสุข
135. คุณ Supitchayanan Pedersen185. คุณ วรรณวิภา สัตตธรรมกุล
136. คุณ Surang Cherwanitchakorn186. คุณ วรรธนวรรณ จันทร์จีน
137. คุณ Suwannee Pungprachit187. คุณ วลีรัตน์ ทรัพย์โสม
138. คุณ Suwanun Aunggundee188. คุณ วีรพล ปกรณ์เลิศตระกูล
139. คุณ Tanapol Taechakraichana189. คุณ ศิรเมศร์ กันภัย
140. คุณ Tanat kongyai190. คุณ ศิริพร เกศโพคะศิริ
141. คุณ tanawin miemikuntod191. คุณ สิรินพร ฟ้าภิญโญ
142. คุณ Tanong Prakuptanon192. คุณ สุทธิพรรณ เกตุดี
143. คุณ Teetat Srethbhakdi193. คุณ สุทัศนา แสนสุภา
144. คุณ Thanyaporn Thammarak194. คุณ สุธีร์ แก้วปลั่ง
145. คุณ Thava Tarawatanatham195. คุณ สุนันทา วันเพ็ง
146. คุณ Thidarat Tancharoen196. คุณ สุรเสกข์ เวชประสิทธิ์
147. คุณ Thitiporn Kanchanavasutha197. คุณ สุวนันท์ บุญเพ็ชร
148. คุณ Thitiworada Lueangrungrueang198. คุณ สุวิมล พัฒนวีระกิจ
149. คุณ Thunyanunt Atichart199. คุณ อนุรัตน์ ธงไชย
150. คุณ Tinnaphop Sirinam200. คุณ อรุณรักษ์ โกมลมุสิก

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และสามารถร้องขอคืนของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังมีนโยบาย Work from Home ของรางวัลอาจถูกจัดส่งล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด