ตำแหน่ง Full Stack Developer คืออะไร พร้อมทักษะจำเป็นในการทำงาน

ตำแหน่ง Full Stack Developer คืออะไร พร้อมทักษะจำเป็นในการทำงาน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

อีกหนึ่งสายอาชีพที่ถือว่าฮอตฮิตและยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่เสมอ นั่นก็คือ สายงาน Tech นั่นเอง โดยหนึ่งในตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือ Full Stack Developer นั่นเอง เพราะหากว่าด้วยเรื่องของเว็บไซต์ ก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นอาชีพ Full Stack Developer นี่แหละ ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ของธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งใครที่กำลังสนใจสายงานนี้อยู่ บทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้น

Full Stack Developer คือตำแหน่งอะไร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

Full Stack Developer คือนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องอาศัยทักษะแบบอัดแน่นในการช่วยพัฒนาทั้งในส่วนของ Front End และ Back End หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือต้องเป็นคนที่สามารถดูแลระบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านของเว็บไซต์ได้นั่นเอง

แต่จริงๆ แล้วคนที่ทำงานตำแหน่ง Full Stack Developer อาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งในด้านการพัฒนาทั้ง Front End และ Back End แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องทำหน้าที่ในการดูภาพรวมของทั้งหมด และเชื่อมต่อทั้งหน้าบ้านกับหลังบ้านเข้าด้วยกัน

จริง ๆ แล้วในส่วนของการดูแลหน้าบ้านและหลังบ้านนั้น ก็จะมีตำแหน่ง Front End Developer และ Back End Developer แยกตัวออกมาอยู่แล้ว แต่ความสำคัญของตำแหน่ง Full Stack Developer นั่นก็คือคนกลางที่จะคอยช่วยพัฒนาหรือประสานให้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งหากขาด Full Stack Developer ไป ก็อาจทำให้โปรเจกต์นั้น ๆ สะดุดหรือพบเจอปัญหาขึ้นได้

อยากเป็น Full Stack Developer ต้องมีทักษะอะไรบ้าง

สำหรับคนที่อยากเป็น Full Stack Developer นั้น นี่เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะด้านพอสมควรเลยทีเดียว รวมไปถึงทักษะด้านอื่น ๆ เข้ามาประกอบด้วย เรามาดูกันว่า ทักษะที่สำคัญของการเป็น Full Stack Developer จะมีอะไรกันบ้าง

ทักษะสำหรับตำแหน่ง full stack developer

Hard skill สำหรับ Full Stack Developer

 • มีความรู้ด้าน HTML, CSS และ JavaScript
 • มีความถนัดและเชี่ยวชาญด้าน Front End Framework เช่น ReactJS หรือ Angular
 • มีความเข้าใจใน ภาษาด้าน Programming เช่น Ruby, PHP หรือ Python
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Version Control เช่น Git
 • อัดแน่นด้วยประสบการณ์ทางด้านการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล
 • มีความเข้าใจในภาพรวมของโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์
 • มีความรู้สำหรับเรื่องความปลอดภัยบนเว็บไซต์

Soft skill สำหรับ Full Stack Developer

 • มีทักษะในด้านการประสานงาน
 • สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี และเข้าใจง่าย
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีเทคนิคในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
 • สามารถวิเคราะห์ จัดการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

Full Stack Developer ควรเรียนสาขาอะไร

อย่างที่กล่าวไปว่าการจะเป็น Full Stack Developer ได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะพอสมควรเลยทีเดียว ดังนั้นการจะทำงานอาชีพนี้ได้นั้น อาจจะต้องเริ่มมีการเรียนรู้ตั้งแต่มหาวิทยาลัย โดยคณะหรือสาขาที่เรียนจบมาแล้ว สามารถต่อยอดมาทำงาน Full Stack Developer ได้ มีดังนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านนี้กันหลากหลายแห่ง พร้อมทั้งยังมีรายวิชาที่เจาะลึกมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขานรับตลาดของการทำงาน ที่มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าหากเรียนจบมาแล้ว ยังไงก็มีงานด้านนี้รองรับอย่างเป็นจำนวนมากแน่นอน

Full Stack Developer ฐานเงินเดือนเท่าไร

สำหรับในต่างประเทศนั้น จากข้อมูลอ้างอิงเมื่อปี 2019 ฐานเงินเดือนของ Full Stack Developer อยู่ที่ประมาณ $110,000 ต่อปี และมีโอกาสที่จะขยับเงินเดือนไปได้สูงขึ้นอีก เมื่อสั่งสมประสบการณ์และทักษะการทำงานเอาไว้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ฐานเงินเดือนที่กล่าวไปยังรวมถึงตำแหน่งของ Front End และ Back End อีกด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่มีทักษะทางด้านนี้ ที่สามารถเลือกทำงานใน 3 ตำแหน่งได้อย่างอิสระให้ตรงไลฟ์สไตล์การทำงานของตัวเองมากที่สุด

ส่วนฐานเงินเดือนสำหรับ Full Stack Developer ในบ้านเรานั้น ในช่วง 5 ปีหลัง ถือว่ามีอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นมาก จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง โดยอัตราเงินเดือนเริ่มตั้งแต่เด็กจบใหม่ ไปจนถึงผู้ที่ประสบการณ์ จะอยู่ที่ประมาณ 25,000-70,000 บาท/เดือน

Front End, Back End และ Full Stack Developer ต่างกันอย่างไร

เนื่องด้วยระบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีความซับซ้อนพอสมควร และต้องอาศัยการพัฒนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา บางครั้งจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดูแลระบบต่างๆ ให้ตรงจุด นั่นจึงเป็นที่มาของการเป็นแบ่งเป็น 3 สายงาน นั่นก็คือ Full Stack Developer, Front End และ Back End โดยเราจะมาจำแนกความแตกต่างให้ได้เห็นกัน

Front End Developer คืออะไร

นักพัฒนาในส่วนหน้าบ้านของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและโต้ตอบกันได้โดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน HTML, CSS, JavaScript และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการ เขียนโค้ด เว็บไซต์ในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นคนที่ต้องออกแบบ และสร้างเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ทักษะที่จำเป็นต้องมีของ Front End

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Version Control/Git
 • Testing / Debugging
 • Browser Developer Tools
 • Responsive Design
 • Command Line
 • Building และ Automation Tools
 • Web Performance

Back End Developer คืออะไร

นักพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้าน ซึ่งหมายถึงการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถโต้ตอบได้โดยตรง อีกทั้งยังต้องออกแบบ Database ให้เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้เร็วที่สุด โดยจะเป็นการเลือกส่งผ่าน API (Application Programming Interface) นอกจากนี้คนทำ Back End ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะทางมากกว่า Front End เพราะต้องมีการใช้ภาษา Programming เช่น PHP, Ruby หรือ Python ในการทำงานด้วย

ทักษะที่จำเป็นต้องมีของ Back End

 • Web Developer (JavaScript, CSS, HTML5, jQuery)
 • Package Management Tool
 • RESTful API
 • เชี่ยวชาญด้าน Database
 • Web Server และ Application Server
 • ทักษะด้านการเขียนทดสอบอัตโนมัติ
 • มีความรู้ด้าน Container
 • มีความรู้ด้าน Caching

ซึ่งจริงๆ แล้ว Front End กับ Back End มักทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้โค้ดต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นสามารถทำงานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเรื่องของการปรับแต่งหรือออกแบบด้วย ในส่วนของ Full Stack Developer ก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นแล้วว่า เขาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน โดยจะต้องมีการทำงานและการสื่อสารที่ดีกับ Front End และ ​Back End ด้วย อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่จัดการเรื่องราวของฐานข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์ที่รองรับผู้ใช้บริการ พร้อมวางแผนในการสร้างโครงการต่าง ๆ

สรุปเรื่องราวของอาชีพ Full Stack Developer

ใครที่ยังลังเลว่าตัวเองเหมาะกับสายงานไหนกันแน่ ต้องถามตัวเองให้แน่ชัด โดยเริ่มแรกอาจเลือกเติบโตจากสายงาน Front End หรือ Back End สายใดสายหนึ่งก่อน โดยเลือกจากความถนัดและความชื่นชอบ เมื่อสั่งสมความรู้และประสบการณ์จนได้ที่ ก็อาจลองเปิดใจเรียนรู้งานอีกฝั่งหนึ่ง แล้วค่อย ๆ พัฒนาตัวเองไปเป็น Full Stack Developer เพราะการที่จะเป็น Full Stack Developer นั้น ต้องใช้เวลาฝึกฝนและบ่มเพาะประสบการณ์พอสมควร ซึ่งคนที่มีความรู้และชื่นชอบทั้ง Front End และ Back End การเป็น Full Stack Developer ก็อาจเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ

ส่วน JobsDB ของเราก็พร้อมเสิร์ฟงานสาย Tech สุดฮอตอย่าง Full Stack Developer รวมไปถึง Front End และ Back End จากผู้ประกอบการชั้นนำมาให้ได้เลือกกันมากมาย เลือกงานที่ใช่ บริษัทที่ชอบ แล้วกดสมัครได้เลย!

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด