Emotional intelligence เพิ่มความ Productive ให้งานปัง

Emotional intelligence เพิ่มความ Productive ให้งานปัง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การมีแค่ IQ สูง เก่งกาจมีความสามารถในวิชาชีพแค่เพียงอย่างเดียว ไม่พออีกต่อไปแล้ว แต่ต้องมี EQ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) ด้วย นอกจากจะช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขแล้ว องค์กรก็ยังจะได้งานที่มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งองค์กรสามารถช่วยผลักดันและส่งเสริมพนักงานให้เพิ่มความ Productive ด้วยการสร้าง ความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านกิจกรรมและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทได้

Emotional intelligence เพิ่มความ Productive ให้งานปัง

ความฉลาดทางอารมณ์สำคัญกับการทำงานของเราอย่างไร

ความฉลาดทางอารมณ์หรือEQคือความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตัวเองและคนอื่น เป็นสถานการณ์ที่สามารถจัดการทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สถานการณ์ผ่านไปได้อย่างราบรื่น มีความสุขในชีวิต ประสบความสำเร็จในชีวิต และในการทำงาน

ความฉลาดทางอารมณ์ที่พนักงานฝึกฝนเองได้

EQ ความฉลาดทางอารมณ์ อาจไม่ได้มีติดตัวทุกคนมาแต่กำเนิด ยิ่งคนที่มี IQ สูง ๆ ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการยากที่จะมี EQ สูงตามไปด้วย แต่ Emotional intelligence สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง การควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นผลดีต่อการทำงานแล้ว ยังช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกด้วย

  • เข้าใจผู้อื่น

ความรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น จะช่วยส่งเสริมการทำงานให้เรามีความเข้าใจความรู้สึกของผู้ร่วมงาน และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เพราะแต่ละคนมีพื้นเพที่ต่างกัน มีปัญหาชีวิตที่ต่างกัน ทำให้เรามีความเข้าใจว่า ทำไมเขาจึงปฏิบัติตัวเช่นนี้

  • เข้าใจตนเอง

นอกจากเข้าใจผู้อื่นแล้ว ก็ควรเข้าใจตัวเองด้วย ว่าตัวเองมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ และพยายามลบข้อเสียของตัวเองออกไป เพื่อให้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ถูก และเรียนรู้ฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเอง สามารถบริหารอารมณ์ตัวเองได้

  • สนใจใคร่รู้

การไม่ปิดกั้นตัวเอง สนใจใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวองตลอดเวลา จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงาน

  • คิดวิเคราะห์แยกแยะ

ความคิดที่มีประสิทธิภาพ คือ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี คิดได้อย่างลึกซึ้ง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้และฟังมาทำการวิเคราะห์ก่อน ถึงจะประมวล แล้วค่อยตัดสินใจได้

  • เชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง หากคุณไม่เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่น และศรัทธาในความคิดของตัวเองก่อน ก็จะทำให้คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องใด ๆ เลย และไม่เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งใด ๆ

  • ทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำ

เราทุกคนอาจไม่ได้ทำงานที่เรารักเสมอไป หากคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักแล้ว ถือว่าคุณคือคนที่โชคดีมาก แต่เราสามารถชอบงานที่เราทำได้ และรักที่จะทำงานนั้น ใช้ใจทำ ก็จะทำให้คุณมีความสุขในสิ่งที่ทำ เมื่อเจอกับอุปสรรคก็จะมีพลังบวกขึ้นมาทันที

  • มองบวก

การมองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่บวก จะช่วยให้คุณมองอุปสรรคเป็นเรื่องปกติ และพร้อมที่จะฟันฝ่าปัญหานั้นไปให้ได้ และมองหาหนทางแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

  • มีความยืดหยุ่น

โลกการทำงานในยุคดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน ก็ต้องเตรียมแผนสำรอง A B C ไว้เสมอ

  • ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น

เป็นความฉลาดทางอารมณ์ Emotional intelligence ที่ทำได้ยากที่สุด การยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นในขณะที่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น เป็นการสร้างแรงใจ และแรงผลักดันให้เราไปถึงจุดของความสำเร็จนั้นให้จงได้ และยังเป็นการนำความสำเร็จของผู้อื่นมาเป็นแบบอย่างให้กับตัวเองอีกด้วย

ความฉลาดทางอารมณ์ที่องค์กรส่งเสริม

นอกจากการที่พนักงานจะฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ด้วยตัวเองแล้ว องค์กรก็มีส่วนช่วยส่งเสริมพนักงานอีกทางหนึ้ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความสุขในการทำงาน สร้างความสามัคคีแน่นแฟ้น ให้เกิดความรักงาน ให้พนักงานมีความรักในองค์กร ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ไม่กลัวความผิดพลาด ซึ่งองค์กรสามารถช่วยส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับพนักงาน ดังต่อไปนี้

1.จัดอบรม และทำ Workshop ส่งเสริมการพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน องค์กรสามารถส่งเสริมด้วยการจัดอบรมภายในองค์กร หรือส่งพนักงานไปอบรมภายนอกก็ได้ ในหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพสร้างทักษะความฉลาด ทางอารมณ์ อาจทำได้ด้วยการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ภายในองค์กร หรือส่งพนักงานที่สนใจไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

เพราะการต้อง Work From Home นาน ๆ อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานต้องห่างหายออกไปกว่าแต่ก่อน หนทางหนึ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์ คือ การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ หากออฟฟิศของคุณยังคงทำงานแบบ WFH ก็เลือกจัดแบบออนไลน์ก็ได้ แต่หากกลับมาทำงานปกติแล้ว ก็ควรจัดกิจกรรมที่สำนักงาน อาจสลับกันทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มก็ได้ ดูตามความเหมาะสม และสถานการณ์

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์

สิ่งหนึ่งที่องค์กรจะช่วยส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะความฉลาดทางอารมณ์ได้ ก็คือ การสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเลย ยิ่งในหลาย ๆ องค์กรที่มีคนเก่งอยู่มาก ๆ ยิ่งถือว่ามีความจำเป็นที่ต้องสร้างให้เกิด EQ เพื่อให้คนเก่งสามารถทำงานกับคนเก่งได้นั่นเอง

จะเห็นว่าการเพิ่มความ productive ด้วยการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ Emotional intelligence เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานและองค์กรประสบความสำเร็จไปด้วยกัน หากคุณกำลังมองหาคนที่ใช่มาเสริมทัพให้ทีมของคุณแข็งแกร่งและทำงานดี มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม สามารถค้นหาคนที่ใช่ให้กับองค์กรของเราได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ความฉลาดทางด้านอารมณ์/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%99/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b9%8c/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88/

More from this category: การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด