Cyber Security คืออะไร สิ่งที่องค์กรยุคดิจิทัลควรใส่ใจและให้ความสำคัญ

Cyber Security คืออะไร สิ่งที่องค์กรยุคดิจิทัลควรใส่ใจและให้ความสำคัญ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ก่อนที่จะอธิบายว่า Cyber Security คืออะไรนั้น ทุกคนคงทราบกันดีว่าในโลกยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วย Big Data หรือข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลหลั่งไหลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์กรส่วนใหญ่ต่างก็เลือกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาข้อมูล การสื่อสารภายในองค์กร การเผยแพร่ข้อมูล ฯลฯ แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ทำให้ Cyber Security เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตในโลกยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก

Cyber Security คืออะไร

Cyber Security หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ กระบวนการในการลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ช่วยในการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรมของแฮกเกอร์ ตลอดจนการรั่วไหลของข้อมูล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงาน อุปกรณ์ และบริการที่ใช้งาน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและชื่อเสียงขององค์กรได้ หลายองค์กรจึงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับ Cyber Security และ ตำแหน่งงาน Cyber Security ในการสร้างความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร

ความสำคัญของ Cyber Security ต่อองค์กร

ลองนึกภาพองค์กรต่าง ๆ ที่ปราศจาก Cyber Security ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดเล็ก ก็ล้วนแต่มีโอกาสเกิดความเสียหายได้ทั้งสิ้น มาดูกันว่าความสำคัญของ Cyber Security มีอะไรบ้าง

ความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์

จากการศึกษาของ University of Maryland พบว่า ทั่วโลกมีแฮกเกอร์พยายามแฮกระบบในทุก ๆ 39 วินาทีโดยประมาณ หรือ 2,244 ครั้งต่อวัน ซึ่งแต่ละองค์กรต่างก็มีฐานข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลสำคัญระดับประเทศ ฯลฯ หากไม่มีระบบป้องกันทางไซเบอร์ อาจทำให้แฮกเกอร์สามารถโจรกรรมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

การรั่วไหลของข้อมูล

หากองค์กรไม่มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ อาจเป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถรักษาข้อมูลไว้ได้ จนทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือทำการเปิดเผยข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างร้ายแรงในแง่ของการสูญเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลเพื่อแลกกับข้อมูลที่ถูกขโมยไป และชื่อเสียงด้านความปลอดภัยขององค์กรจะติดลบทันที กลายเป็นภาพลักษณ์เชิงลบที่จะติดตัวองค์กรไป และยากที่จะแก้ไขความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการให้กลับมาเป็นดังเดิม

ด้วยเหตุนี้ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องมีในองค์กรทุกแห่ง เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่องค์กรใช้งาน ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

Cyber Security ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เข้าใจความสำคัญของ Cyber Security กันไปแล้ว ทีนี้มาดูถึงประเภทความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญกันบ้าง มีทั้งหมด 5 ประเภท คือ

Network Security

กระบวนการปกป้องเครือข่ายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามภายนอก โดยจะมีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น

Application Security

ตัวช่วยในการรักษาความปลอดภัยทางแอปพลิเคชัน ซึ่งจะมีการอัปเดตและทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการโจมตีหรือการแฝงตัว

Critical Infrastructure Security

การรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีสูงกว่าระบบอื่น ๆ

Cloud Security

ระบบเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอยู่เสมอ ทำให้ในปัจจุบันหลายองค์กรนิยมเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลหรือคลาวด์มากขึ้น

Internet of Things Security

การรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ซึ่งมีการรับ-ส่งข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Cyber Security Management คืออะไร

อีกคำหนึ่งที่มีความสำคัญคือ Cyber security management หรือ การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งองค์กรและภาคธุรกิจควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหลักการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถปกป้องและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้

5 อันดับ Cyber Security Solutions

คำถามต่อมาคือ แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ คำตอบคือในปัจจุบันมีแนวทางจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solutions) ที่ได้รับความนิยมจากองค์กรส่วนใหญ่ 5 อันดับ ได้แก่

 1. Anti-malware/antivirus
  โปรแกรมสแกนไวรัสและป้องกันไวรัสที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
 2. Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP)
  ใช้ในการสแกนหาอันตรายที่แฝงอยู่ในซอฟต์แวร์ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน
 3. Software-defined wide area network (SD-WAN)
  ช่วยป้องกันภัยคุกคามและเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ
 4. Next-generation firewall
  รับมือกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน ตรวจสอบและโต้ตอบการบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. Encryption
  การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล กรณีข้อมูลเกิดรั่วไหลหรือถูกโจรกรรมในระหว่างการรับ-ส่ง ผู้ที่ได้ข้อมูลไปก็จะไม่สามารถใช้งานข้อมูลได้

ตำแหน่งงานด้าน Cyber Security

ปัจจุบันอาชีพด้าน Cyber Security หรือผู้ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็น งานด้านไอที ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางไซเบอร์ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ในขณะที่คนทำงานยังมีไม่มากนัก สายงานหลักของ Cyber Security เช่น

อยากทำอาชีพ Cyber Security ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

ผู้ที่สนใจควรมีทักษะสำคัญคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความกระตือรือร้น มีเซนส์ของความเร่งด่วน (Sense of Urgency) สามารถจัดการปัญหาที่เกิดกับระบบได้ทันที มีความซื่อสัตย์ รักษาความลับขององค์กร มีทักษะด้านความปลอดภัย ทักษะการวิเคราะห์ สามารถบริหารจัดการข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญคือต้องมีพื้นฐานการศึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือการสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้าน Cyber Security ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

Cyber Security เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ ทั้งด้านความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล อัตราค่าตอบแทนสูง และความท้าทายในการทำงาน ซึ่งต้องแลกกับภาวะกดดันและการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ หากเราเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่น ๆ ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพด้าน Cyber Security ได้อย่างแน่นอน ถ้าใครสนใจอยากหางานด้าน Cyber Security เพียงแค่กดสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ JobsDB ได้เลย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-cyber-security/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด