วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) แบบไหนที่คนรุ่นใหม่กำลังมองหา

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) แบบไหนที่คนรุ่นใหม่กำลังมองหา
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เมื่อวิธีการเลือกงาน การตัดสินใจ และวิธีการทำงานของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป องค์กรเองมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรตามเพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังเหล่านี้ Work-life balance กลายเป็นเทรนด์การทำงานที่ดึงดูดใจและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น ที่สำคัญการมี ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโจทย์สำหรับองค์กรที่อยากได้แรงงานคนรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับกับโลกที่หมุนเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) คืออะไร

วัฒนธรรมองค์องค์กร คือ แนวคิด ค่านิยม ทัศนคติขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ ของพนักงานและหัวหน้างานในองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องนามธรรมเหล่านี้ ล้วนตกตะกอนและตกทอดเป็นระเบียบแบบแผนอย่างเป็นรูปธรรมในบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้วัฒนธรรมองค์กรอาจสื่ออย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่น ยูนิฟอร์มเสื้อผ้าที่ทางองค์กรกำหนดให้ใส่ ระยะเวลาการทำงาน การดูแลพนักงาน สวัสดิการ การตัดสินใจเลือกรับคนเข้าทำงาน ฯลฯ

วัฒนธรรมองค์กรที่คนรุ่นใหม่มองหา

นอกจากปัจจัยเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ รวมถึงตัวงานที่ให้คุณค่ากับพนักงานแล้ว วัฒนธรรมองค์กรเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ การทำงานไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เสียสุขภาพจิต คนทำงานก็มีความสุข งานก็ออกมาดี แต่ถ้าทำงานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่ตรงกับจริต ต่อให้ปัจจัยอื่นจะตอบโจทย์แค่ไหน คนรุ่นใหม่ก็พร้อมบอกลาบริษัทนั้นแน่นอน

ไม่จำกัดเรื่องเพศและอายุ

ไม่ว่าเป็นเพศไหน อายุเท่าไร ตำแหน่งใด สิ่งพวกนี้ไม่ควรนำมาลดหรือเพิ่มคุณค่าในเรื่องของความเป็นมนุษย์ องค์กรที่ดีต้องมีพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความเป็นตัวเอง โดยไม่เอาปัจจัยเหล่านี้มาล้อมกรอบ หรือแบ่งพื้นที่การแสดงออก เช่น เด็กฝึกงานสามารถพูดคุยกับซีอีโอได้อย่างเปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อปรับปรุงจากทุกฝ่าย รวมถึงต้องเคารพและให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ความผิดพลาดไม่สำคัญเท่าการเรียนรู้

เวลามีคนทำงานผิดพลาด องค์กรเองต้องรับฟังเรื่องราวด้วยเหตุผลบนความเข้าใจ พร้อมให้พื้นที่ในการแก้ไขและหาผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนั้น หากเลือกที่จะลงโทษโดยไม่คำนึงถึงต้นทางอย่างถี่ถ้วน คงไม่มีพนักงานคนไหนกล้าทำอะไรนอกกรอบ หรือกล้าที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ คุณภาพงานที่ได้ก็จะมีแต่รูปแบบเดิม ๆ พนักงานคนไหนที่มองหาพื้นที่ทำอะไรใหม่ ๆ ก็คงพากันลาออกจากองค์กร เพราะไม่มีพื้นที่ให้ได้แสดงความสามารถ และองค์กรมองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว

ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น

วัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำงานรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากในช่วงหลังโควิดระบาด ทั้งการทำงานแบบ Work from home หรือแบบ Hybrid work เข้าออฟฟิศบ้างเป็นบางวัน เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า องค์กรและพนักงานสามารถทำงานในระบบดังกล่าวได้ ขณะที่ผลลัพธ์ของการทำงานไม่ลดน้อยลง ตัวบริษัทเองก็สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องระบบสาธารณูปโภคได้ ส่วนพนักงานเองก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางได้มากขึ้น ได้เวลาชีวิตเพิ่มไปทำอย่างอื่นที่มีความสุข หรือพักผ่อนได้มากกว่าเดิม

เน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าชั่วโมงการทำงาน

ในมุมขององค์กรการที่พนักงานนั่งทำงานครบ 8 ชั่วโมงต่อวันหรือเรียกประชุมแบบไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วสามารถเข้าประชุมได้ทันที เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบแบบเป็นรูปธรรม แต่ในทางกลับกัน อยากให้องค์กรเปิดใจให้กว้าง การที่พนักงานอยู่ออฟฟิศตามจำนวนชั่วโมงการทำงาน ก็ไม่ได้การันตีประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งการทำงานล่วงเวลาที่เหมือนเป็นการทุ่มเทให้กับงาน อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไป ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการ คือ การให้ความสำคัญกับชิ้นงานและผลลัพธ์ทีได้ มากกว่าการกำหนดเรื่องของชั่วโมงทำงานต่อวันนั่นเอง

ส่งเสริมให้คนทำงานได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ

การที่วัฒนธรรมองค์กรเปิดกว้างให้กับพนักงานในเรื่องนี้ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนใหม่ ๆ อยากร่วมงาน ในมุมของ คนทำงานเองก็รู้สึกว่าบริษัทเห็นถึงคุณค่า ส่งเสริมให้เติบโตและพัฒนาความสามารถ รวมถึงทักษะต่าง ๆ ทั้ง Soft skills และ Hard skills ทั้งนี้ควรเปิดกว้างโดยมีการอบรมทักษะทั้งภาคบังคับและแบบให้เลือกเองได้  สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีในการทำงาน ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรในบริษัททั่วโลก

เข้าใจและทราบความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีกันไปแล้ว มาดูว่าองค์กรยักษ์ใหญ่ของโลก มีนโยบายหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้อย่างไร เพื่อจูงใจคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงาน รวมถึงดึงคนเก่าให้ยังมีความสุขที่จะทำงานกับบริษัท

    • Netflix - People over process วัฒนธรรมองค์กรของแอปฯ Streaming ระดับโลก คือเน้นคนทำงานมากกว่ากระบวนการทำงาน มีการทำงานที่ยืดหยุ่น จะเลือก Work from home หรือเข้าออฟฟิศก็ได้ ให้คนทำงานมีความสุข เพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานหรือไอเดียใหม่ ๆ ได้เสมอ ไม่เน้นวิธีการทำงานแต่เน้นผลลัพธ์ นอกจากนี้ออฟฟิศของ Netflix ยังได้รับการโหวตให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด (Best Places to Work) อันดับที่ 40 ของโลก จัดทำโดย Glassdoor.com
    • Amazon - Productivity and innovation เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลลัพธ์และนวัตกรรมเป็นสำคัญ ด้วยความเป็นเว็บไซต์ E-commerce ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เทคโนโลยีเครื่องมือต่าง ๆ จำต้องทันสมัย การทำงานเน้นการแบ่งเป็นทีมเล็ก ๆ เพื่อให้พนักงานแสดงความสามารถและรับผิดชอบงานที่ทำได้อย่างเต็มที่

การเลือกทำงานกับบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และให้คุณค่ากับทุกความเห็นของพนักงานอย่างเท่าเทียม น่าจะช่วยให้สังคมการทำงานน่าอยู่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหัวใจที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะไม่ต้องแบกรับความเครียดจนเกินไป

หางานในรองค์กรที่ดี และเห็นคุณค่าคนทำงานได้แล้ววันนี้ที่ JobsDB แพลตฟอร์มหางานชั้นนำในไทย งานดี..อะไรก็ดี

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/workation-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/workation%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-agile/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/agile-mindset/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด