ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจเรื่อง ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจเรื่อง ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ผู้ได้รับรางวัลStarbucks Cardมูลค่า400บาท อันดับที่1-100

ลำดับที่ 1-50ชื่อ-สกุลลำดับที่ 51-100ชื่อ-สกุล
1คุณ ศศินภา ศิริสุข51

คุณ วัชรวีร์ เทพประภักษ์

2

คุณ ปัญจภา เรืองสินทรัพย์

52

คุณ Khanitta Kayasit

3

คุณ Sarika Tipamon

53

คุณ นันทวัน ราษฎร์เจริญ

4คุณ Panyada P.54

คุณ ภัทราพร ติณศรี

5

คุณ อโณทัย ใจเขียว

55

คุณ Onuma Siripaiboonwong

6

คุณ มาลัย จิระเรืองฤทธิ์

56

คุณ Sirikan Thonglim

7

คุณ วัลยา ศรีประดิษวรกุล

57

คุณ อนุรัตน์ ธงไชย

8

คุณ ธัญชนก รัตนพันธ์

58

คุณ Kanokrat Suvisith

9

คุณ Wipawan Siripattanasomchai

59

คุณ Wichuda Hemwiwan

10

คุณ Pornwaran Chalermkittichai

60

คุณ Veerin Sugandhamana

11

คุณ ปุณณดา ศรีอัสดร

61

คุณ อัจฉราพรรณ คำไชยวงค์

12

คุณ มัญชุสา สินพิพัฒน์พร

62

คุณ Natthicha Phadungwetsawat

13

คุณ ทิวาพร คงกิตติศาล

63

คุณ Natchayakul Chimklai

14

คุณ โยษิตา โชติแสงโสภณ

64

คุณ Srinthip Pannawong

15

คุณ Araya Tinlakanont

65

คุณ Nopparut Boonsup

16

คุณ สุชาดา อรุณพิริยะกุล

66

คุณ Ananya Charoenchaichana

17

คุณ Chanakarn Chueadi

67

คุณ thitapa pituksang

18

คุณ Pattaraporn Wongchandee

68

คุณ โสภา สิงห์ทอง

19คุณ นัฐวุฒิ ลุกยี69

คุณ ยุคนธร พลังธนสุกิจ

20

คุณ Rachada Detchhan

70

คุณ Yada Ouamoon

21

คุณ กนกพร รัตนภิรมย์

71

คุณ เอกรินทร์ วิบูลย์มงคลชัย

22

คุณ Premruthai Puangsook

72

คุณ กวิตา ดวงแก้ว

23

คุณ สหัสา สถาพรผล

73

คุณ โอภาพร แก้วคำ

24

คุณ ณัฐสินี ผาสุขกิจวัฒนา

74

คุณ อรุณรัชช์ ปรีชาโชติ

25

คุณ Sirikwan Suacharth

75

คุณ chutharat bunpradit

26

คุณ รัตนาภรณ์ สุขจิต

76

คุณ เนตรดาว พิมบุบผา

27

คุณ pawinee Chonprasert

77

คุณ Sukanya Nantatanti

28

คุณ CHUTIKARN PATTANO

78

คุณ Nichakorn Miyu Saengtip

29

คุณ orakan osaklang

79

คุณ Worawaran Rojanatiyanan

30

คุณ สมศรี เต็งทอง

80

คุณ Patteera Thitiyathorn

31

คุณ พรพิมล สุวรรณขจิต

81

คุณ Saharath Wongchompoo

32

คุณ Krit Gulatnam

82

คุณ บริษัทซาปุระ เอ็นเนอร์จี ประเทศไทยจำกัด

33

คุณ สุรินยา สังสีโว

83

คุณ เกสินีนารถ อุดมคุณ

34

คุณ arissara kunatirojana

84คุณ อารียา มั่นใจ
35

คุณ การันต์ กันธิยะ

85

คุณ Nattanicha Achakaisorn

36

คุณ นันทวัน เสนาคชวงค์

86

คุณ Mathira Pakamethanan

37

คุณ ปีญานุตร์ ศรีภาบุญ

87

คุณ Srirana Ngoenpoj

38

คุณ นางสาวสมควร สงสี

88

คุณ รัตน์รวี แช่มเจริญพร

39คุณ ธนิก จิตตา89

คุณ Nattawut Supanno

40

คุณ matini Jitkwun

90

คุณ อัญชลี สุทธิเกิด

41คุณ ธนวัต ริมสกุล91

คุณ สุกัญญา มีโพธิ์

42

คุณ Prasopsiri Pratesrat

92

คุณ Karntis Rochanavibhata

43

คุณ อนุกูล ประดิษฐเขียน

93

คุณ พีระพล ทิพย์มงคล

44

คุณ Sirirat Pakawudth

94

คุณ นนตรา นิลใหญ่

45

คุณ สกุลรัตน์ อรุณสวัสดิ์

95

คุณ จินตนา แสงไชย

46

คุณ ธิดารัตน์ ตันเจริญ

96

คุณ ทิพวรรณ์ ผลมา

47คุณ Sirikanya K.97

คุณ เมทิกา สุดประเสริฐ

48

คุณ ปิยะมาศ พฤษดี

98

คุณ นพดล ลุมพิกานนท์

49คุณ อนันต์ จันทา99

คุณ นัฐวุฒิ โพธิวุฒิ

50

คุณ Waree Thipnet

100

คุณ Punaphob Wasuwatananon

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  • ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และสามารถร้องขอคืนของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ
  • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ เนื่องจากสถานการณ์ (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบาย Work from Home ของรางวัลอาจถูกจัดส่งล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  • กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด