เส้นทางการเป็นล่าม ต้องผ่านอะไรบ้าง

เส้นทางการเป็นล่าม ต้องผ่านอะไรบ้าง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ล่าม คือ หนึ่งในอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน ด้วยความน่าสนใจของตัวงาน ความท้าทายในการทำงาน ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะได้รับจากการทำงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน ไปจนถึงค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ โดยเฉพาะอย่างในปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างอย่างไร้พรมแดน จึงทำให้ล่ามเป็นอาชีพที่หลายบริษัท หลายธุรกิจต่างต้องการตัว ใครที่สนใจและใฝ่ฝันอยากทำอาชีพนี้ แล้วมีความคิดจะวางแผนอนาคตเพื่อปูเส้นทางไปสู่อาชีพนี้ ลองมาดูเส้นทางสู่อาชีพในฝันกันว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ล่าม

ล่าม เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการเจรจาสื่อสาร แปลเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง 2 ฝ่าย ซึ่งต้องอาศัยความสามารถและ คุณสมบัติ หลากหลายข้อ ดังนี้

ชำนาญในการใช้ภาษา

ความสามารถที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ “ภาษา” ผู้ที่จะเป็นล่ามต้องมีความรู้ในภาษาต้องแปลที่จะอย่างแตกฉาน รวมไปถึงต้องมีความรู้ทางภาษาไทยที่ดีด้วย หากรู้สึกว่ายังต้องพัฒนาปรับปรุงทักษะภาษาในส่วนไหน ก็อย่ารีรอที่จะเสริมความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยการอ่านหนังสือ ฟัง Podcast ลงเรียนเพื่อเสริมความรู้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ ยิ่งถ้าสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษา ก็ยิ่งเพิ่มความสามารถ เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้มากขึ้น และทำให้การสมัครงานได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะในการสื่อสาร

เนื่องจากอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องสามารถใช้ ทักษะการสื่อสาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทั้งทักษะในการอ่าน ฟัง และแปล ควรจับใจความ สรุปเนื้อหาให้ครบถ้วน เลือกแปลเนื้อหาสำคัญอย่างละเอียดรอบคอบ  ใช้ภาษาให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ รวมไปถึงการมีศิลปะในการใช้ภาษา สำนวน ระดับคำต่าง ๆ ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม น่าฟัง

ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เนื่องจากอาชีพล่ามเป็นการทำงานที่ต้องการความรวดเร็ว ฉับไว ทันใจ บางครั้งล่ามจึงอาจต้องทำงานภายใต้สถานการณ์ตึงเครียด มีแรงกดดันจากคู่สนทนา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยสติและสมาธิสูงในการรับสารและสื่อสารให้ตรงประเด็น ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุด

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ในบางสถานการณ์อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ บางกรณี ล่ามอาจต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยการเลือกใช้คำและประโยคที่เหมาะสมและดูนุ่มนวลมากขึ้น เพราะการที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะเข้าใจกันดีหรือผิดใจกันนั้นอยู่ที่ล่ามเป็นสำคัญ

มีความรอบรู้

นอกจากการมีความรู้ในสายงานที่เราทำแล้ว การมีความรู้ที่กว้างขวาง จะยิ่งช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางครั้ง ล่ามต้องทำงานบริบทที่อยู่นอกเหนือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นการแปลบทสนทนาที่มีความรู้เฉพาะทาง หรือต้องใช้ศัพท์เฉพาะที่ไม่คุ้นเคย เช่น ธุรกิจบางประเภท ศัพท์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ กฎหมาย เป็นต้น การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการศึกษาหาความรู้ในสายงานนั้นเพิ่มเติม จึงเป็นการเพิ่มความสามารถให้มากยิ่งขึ้น

มีใจรัก

ไม่ว่าจะทำงานใดก็ตาม เมื่อเรารู้สึกชอบ หลงใหล รักงานที่ทำ เราก็จะรู้สึกมีความสุข พร้อมที่จะทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

อยากเป็นล่าม ต้องเรียนจบอะไร

ทักษะและความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเป็นล่ามนั้น มาจากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น การเรียนระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์  การอบรมภาษาในคอร์สเรียนต่าง ๆ หรือความชำนาญในการใช้ภาษาอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู ครอบครัว หรือการเติบโตมาในต่างประเทศ จนสามารถใช้ภาษาได้ดี เป็นต้น

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพล่าม
นอกเหนือจากการฝึกงานเพื่อเก็บประสบการณ์ และการสมัครเข้าทำงานเป็นล่ามประจำในบริษัท องค์กรนานาชาติ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องดูแลลูกค้าต่างชาติหรือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ และการรับงานเป็นล่ามผู้ชำนาญพิเศษในบางโอกาสแล้ว ล่ามบางคนยังสามารถทำอาชีพอื่นหรือรับงานอื่นเสริมไปด้วยได้ เช่น รับงานแปลต่าง ๆ แปลหนังสือ  บทภาพยนตร์ สารคดี ข่าว นักเขียน คอลัมนิสต์ บรรณาธิการข่าว บรรณาธิการหนังสือต่างประเทศ วิทยากร พิธีกร นักข่าว มัคคุเทศก์ อาจารย์ ติวเตอร์ ยูทูปเบอร์ หรืองานอื่น ๆ ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได้ทั้งสิ้น

ใครที่สนใจและใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพนี้ สามารถทดสอบความสามารถทางภาษาของตัวเองได้ด้วยการสอบวัดระดับ เพื่อดูว่าพื้นฐานความรู้ด้านภาษาของตนอยู่ในระดับใด พร้อมจะเริ่มงานแล้วหรือยัง มีจุดไหนที่ควรได้รับการปรับปรุง เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างตรงจุดหากเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีใจรักในงานนี้จริง ๆ อาชีพล่ามในฝันของเราก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด