เลขานุการมืออาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต

เลขานุการมืออาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เลขานุการ หมายถึง ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน สามารถรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้ดุลยพินิจ พิจารณาและตัดสินใจภายในขอบเขตอำนาจของตน เป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารในองค์กร

ลักษณะของโลก ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต คือ ยุคของข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมต่อทางเครือข่ายข้อมูล การติดต่อค้าขายกว้างไกลไปทั่วโลก การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่าย โครงสร้างขององค์กรที่แบนราบและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น การทำธุรกิจการค้าร่วมกันระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศจะมีมากขึ้น

ลักษณะของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของเลขานุการอย่างไร

บทบาทของเลขานุการที่เปลี่ยนไป

บทบาทเก่าบทบาทใหม่

1. ทำงานตามนายสั่ง

1. ใช้วิจารณญาณของตน

2. มองภาพแคบ

2. มองภาพกว้าง

3. ข้อมูลในการทำงานมาจากนายส่วนใหญ่

3. เป็นผู้จัดการข้อมูล (Information Manager)

4. ส่วนใหญ่ทำงานกับนายโดยตรงไม่ย้ายที่

4. มีโอกาสหมุนเวียนและเข้าร่วมทีมต่าง ๆ

5. ปริมาณงานขึ้นกับนาย

5. ปริมาณงานขึ้นกับเป้าหมายของงาน ทีมงาน และองค์กร

6. อาศัยตำแหน่งนายสั่งผู้อื่นได้

6. ต้องใช้มนุษย์สัมพันธ์และความสามารถของตนเอง

7. การประเมินผลงานขึ้นกับนายโดยตรง

7. การประเมินผลงานขึ้นกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเลขานุการที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันและอนาคต คือ ต้องมีบุคลิกดี แสดงความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบสูง มีวิจารณญาณที่ดี คาดการณ์ไกล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ เป็นนักสื่อสารที่ดี และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ทั้งใน งานเลขานุการ และ งาน ที่ เกี่ยวข้อง และยินดีที่จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมี Adversity Quotient (AQ) ความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์รอบข้างและการบริหารความเครียด ซึ่งมีอยู่ 4 มิติด้วยกัน

  1. เลขานุการมืออาชีพControl = การควบคุมและการตอบโต้ต่อสถานการณ์อยู่ในระดับไหน
  2. Ownership = ความรับผิดชอบในการแก้สถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นอยู่ในระดับใด
  3. Reach = การเปิดโอกาสให้สถานการณ์นั้น ๆ มีผลกระทบต่องานด้านอื่น ๆ และมีชีวิตมากน้อยเพียงใด
  4. Endurance = ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด

สำหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากทำงานเลขาฯ หรือคนที่เป็น เลขา ฯ อยู่แล้ว ลองสำรวจคุณลักษณะของตนเองจากข้อมูลข้างต้นนี้ หากมีตรงไหนที่ขาดหรือพร่องไป รีบแก้ไข เติมให้เต็ม เพื่อจะได้เป็นเลขานุการยุคใหม่ที่เป็นที่ต้องการของทุกองค์กรทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด