เส้นทางแห่งการก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ (ตอนจบ)

Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

หลังจากเมื่อคราวก่อนได้พูดถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ทำบัญชี มาภาคนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ที่สนใจเป็นผู้ทำบัญชีกันเพิ่มเติม ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีตามแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี (แบบ ส.บช. 5 ) ภายใน 60 วัน นับแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2544

(10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2544) หรือนับแต่วันเริ่มทำบัญชีแล้วแต่กรณี โดยยื่นแบบ ส.บช. 5 พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

2.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา / ปริญญาพร้อมทรานสคริป) 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างละ 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รูป) อนึ่ง ท่านสามารถdownload แบบ ส.บช.5 จากเว็บนี้โดยคลิกไปที่แบบพิมพ์ต่าง ๆ

3.การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี มี 2 วิธี
ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีด้วยตนเอง
- กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ยื่นที่
สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 1 ชุด

- กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค ยื่นที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด
ที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่ พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 2 ชุด

ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีทางไปรษณีย์
- ส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสาร ไปยังสถานที่ตามที่อยู่ข้างต้นพร้อมแนบซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 5474406 , 5474395 หรือโทรสาร 5474401 และ 5474398

เส้นทางสู่การขอขึ้นทะเบียนการเป็นนักทำบัญชี

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด