เทคนิคพนักงานขายชนะใจลูกค้า

เทคนิคพนักงานขายชนะใจลูกค้า
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ยุทธวิธีที่พนักงานขายจะต้องนำไปใช้ใน การเสนอขายสินค้า และ การบริการ เพื่อ พิชิตใจลูกค้า บางครั้งจะต้องอาศัย เทคนิคการขาย หลายอย่างประกอบกัน บางครั้งก็สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมรวมทั้งลูกค้า แต่สิ่งแวดล้อมที่ พนักงานขาย จะต้องนำไปใช้ในการเสนอขายให้ประสบผลสำเร็จในอาชีพ ได้แก่

เทคนิคชนะใจลูกค้า 1. เชื่อมั่นว่าทำได้ ปัญหาสำคัญของ พนักงานขาย ก็คือ ความวิตกกังวลที่จะเสนอขายและรู้สึกท้อเมื่อถูกปฏิเสธจากลูกค้า ดังนั้นพนักงานขายจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

2. วางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน การวางแผนการทำงานไว้อย่างมีระบบ ถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วครึ่งหนึ่ง พนักงานขายจะประสบผลสำเร็จในการขายของตนเองก็จะต้องวางแผนให้รัดกุมพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา

การวางแผนการขาย มีเทคนิคดังนี้

  • จัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันไว้ โดยจะต้องทำตารางเวลางานที่ต้องทำไว้ด้วย
  • วางแผนใช้เวลาทำงานแต่ละอย่างให้น้อยที่สุด เพื่อใช้เวลาส่วนใหญ่พบลูกค้าให้ได้มากที่สุด เช่น วางแผนการเดินทาง และจัดลำดับที่อยู่ของลูกค้าที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน
  • คัดเลือกลูกค้าที่คาดว่าจะมีกำลังซื้อสูง และค่อนข้างแน่ใจว่าจะซื้อสินค้า เพื่อใช้เวลาเข้าพบและวางแผนการนำเสนอสินค้าและบริการ
  • วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายของฝ่ายขาย โดยพนักงานขายแต่ละคนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

3. เลียนแบบยุทธวิธีที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว รู้จักนำยุทธวิธีของผู้ที่ประสบผลสำเร็จมาพัฒนาใช้กับลูกค้าของตนเอง

4. รักษาตลาดไม่ให้คู่แข่งเข้ามามีส่วนแบ่ง การที่จะเป็นผู้ พิชิตใจลูกค้า ได้ ย่อมหมายถึง การครอบครองส่วนหนึ่งของตลาดได้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะพิชิตใจลูกค้าได้ คือ สินค้าและบริการของเรานั้นจะต้องมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริงด้วย

5. ใช้วิธีการขยายพื้นที่การขาย นอกเหนือจากการใช้ เทคนิคการขาย ลูกค้าเฉพาะรายโดยตรงแล้วพนักงานขายอาจใช้เทคนิคกระจายการขายในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ออกไปในที่ต่าง ๆ ด้วย

6. ใช้วิธี การขายปลีก ผสมผสาน เป็นวิธีที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่ขายสินค้าให้ดีที่สุด ให้ลูกค้าเข้าร้านมากที่สุด หรือจูงใจให้มีลูกค้าประจำเพิ่มมากที่สุด วิธีการนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เทคนิคการขายแบบป่าล้อมเมือง” ได้แก่

  • การขายตัดราคา คือ มีการลดราคาแข่งขันกัน เช่น ติดป้ายประกาศ ลดราคาเครื่องนุ่งห่มของห้างสรรพสินค้า.......50-80 เปอร์เซ็นต์
  • ใช้สินค้าเพื่อ จูงใจให้ลูกค้า เข้าร้าน เช่น แจกเครื่องดื่มฟรี เมื่อเข้าไปชมสินค้าในร้าน
  • การให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น จัดสถานที่จ่ายเงินให้มากขึ้น รับบัตรเครดิต เพื่อสะดวกในการจ่ายเงิน
  • ชักชวนให้ลูกค้าเป็นสมาชิกของกิจการ เช่น การทำบัตรสมาชิก หรือ บัตรลดราคาตลอดปีให้เป็นพิเศษ

7. ใช้ข้อมูลที่ทันสมัย ขณะนี้อยู่ในยุคของข่าวสาร ข้อมูลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ จะประสบผลสำเร็จได้จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสื่อสารทุกประเภท ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด รวดเร็ว และถูกต้อง การนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาใช้กับการขาย จะทำให้การเสนอขายน่าเชื่อถือ เพราะมีข้อมูลที่ทันสมัย อันจะนำมาวิเคราะห์หาแนวทางที่จะนำเสนอ และพิชิตใจลูกค้าได้ทันกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ที่มา : www.bsru.ac.th

แนะนำงานขายที่น่าสนใจ

งานขาย

งานขายตรง

งานขายทางโทรศัพท์

งานขายปลีก

งาน Sales Engineer

งานขายส่ง

งานจัดจำหน่าย

งานบริหารการขาย

งานขายอื่นๆ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด