เตือนภัยน้ำท่วม

เตือนภัยน้ำท่วม
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่ทำให้ทุกผ่ายวิตกกังวลถึงความรุนแรงโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

ด้วยประสบการณ์ความชำนาญในวิชาชีพด้านการบริหารจัดการน้ำมากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัททีมพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รวบรวม และวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยดังนี้

1. พื้นที่น้ำท่วมปี 2554 : พื้นที่น้ำท่วมถึงวันที่ 10 คุลาคม 2554 แสดงไว้ในรูปแผนที่ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม


2. พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ซึ่งมีระดับความเสี่ยงและข้อควรปฏิบัติดังนี้

2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ระดับที่ 3 น้ำท่วม-ระดับที่-3 เสี่ยงสูงสุด
(1) เป็นพื้นที่น้ำท่วมแน่นอน พื้นที่ที่อยู่นอกคันพระราชดำริ จะมีสภาพการท่วมเช่นเดียวกับปี 2538
แต่ระดับสูงกว่า ประมาณ 0.50 เมตร น้ำจะท่วมสูงกว่า 1-2เมตร จะท่วมนานประมาณ 1-2 เดือนจำเป็นต้อง
อยู่กับน้ำให้ได้ หรืออพยพไปอยู่ที่อื่น

(2) พื้นที่เสี่ยงระดับ 3 ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ นี้ จะเป็นทางที่น้ำจะหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยา และ
แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงสู่ทะเลโดยน้ำจะใช้เวลาในการเดินทางมาก ได้แก่ พื้นที่บริเวณ
อำเภอวังน้อย อำเภอหนองเสือ ทางตะวันออกของอำเภอธัญญบุรี พื้นที่ทางตะวันออกของเขตหนองจอก
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และ พื้นที่ฝั่งตะวันออกของคลองพระองค์ไชยานุชิต คันป้องกันน้ำท่วมต่างๆ
มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ และหากมีน้ำรั่วเข้ามาในพื้นที่ใดก็จะมีระกับน้ำท่วมสูง 1.0 ถึง
2.0 เมตร แล้วแต่ความสูงตำของแต่ละพื้นที่

(3) พื้นที่เสี่ยงระดับ 3 ด้านตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้แก่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอบางใหญ่ และพื้นที่ด้านตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษก
ที่อยู่เหนือคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นไป และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน

(4) การเตรียมตัว ให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จอดรถยนต์ไว้ที่สูงและ
ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ระดับที่ 2 น้ำท่วม-ระดับที่-2 (สนามบินสุวรรณภูมิน้ำไม่ท่วม)
(1) เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นพื้นที่ที่น้ำเคยท่วมเมื่อปี 2538 ซึ่งเป็นปีที่น้ำท่วมสูงสุด) เป็นพื้นที่
รัฐบาลพยายามป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วม (ต้องสู้กับน้ำ) หากป้องกันไม่ได้คันจะพัง น้ำจะมาเร็วและ
แรง ดังนั้นให้ติดต่ามข่าว และติดตามระดับน้ำในคลองตลอดเวลา หากมีรั่วเข้ามาท่วมได้ น้ำจะท่วม
สูงประมาณ 1-2 เมตร และจะท่วมนานประมาณ 1-2 เดือน

(2) พื้นที่เสี่ยงระดับ 2 ผั่งตะวันออก ได้แก่พื้นที่ ฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอ
คลองหลวง พื้นที่ที่อยู่เหนือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ พื้นที่ที่อยู่เหนือถนนสายใหมและพื้นที่
ด้านตะวันออกของถนนบำหรุไปบางพลี

(3) การเตรียมตัว ให้เตรียมย้ายของมีค่าขึ้นสูง เตรียมวางแผนหาที่จอดรถยนต์ในที่สูง และติดตามข่าว
และเฝ้าระวังใกล้ชิด

2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ระดับที่ 1 น้ำท่วม-ระดับที่-1
(1) เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นพื้นที่น้ำไม่ท่วมในปี 2538 แต่มีความเสี่ยงที่จะท่วมได้ใน
ปี 2554 นี้ได้แก่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
ที่ไดม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระดับ 2 และ 3 ดังกล่าวข้างต้น


(2) พื้นที่นี้หากมีการท่วม น้ำจะท่วมสูงประมาณ 0.50 เมตร


(3)ในการเตรียมตัวนั้นขอให้ติดตามข่าวและผ้าระวัง

รูปแผนที่ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

แผนที่น้ำท่วม
คลิก เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ที่มา : ข่าวแจก TEAM GROUP เตือนภัยน้ำท่วม

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

บริจาคน้ำท่วม สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า

เตือนภัยน้ำท่วม

สิ่งของจำเป็นที่ควรมีใน "ถุงยังชีพ"

ส้วมฉุกเฉินทำเองได้

รวมที่จอดรถฟรีหนีน้ำท่วม

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด