ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร

ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในกรณีที่ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของลูกค้าไม่ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ จำนวนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสูงหรือต่ำเกินความเป็นจริง ต้องทำการยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกใบกำกับภาษีใหม่ที่ถูกต้อง โดยดำเนินการดังนี้

  1. ออกใบกำกับภาษีผิด เรียกคืนใบกำกับภาษีเดิมและประทับตราว่า "ยกเลิก" หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม
  2. จัดทำใบกำกับภาษีใหม่ด้วยเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีเดิม
  3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีใหม่ว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่… เล่มที่…." และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับ ภาษีใหม่ด้วย
  4. ลูกค้าที่ขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกฉบับใหม่ ต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีเดิม (ฉบับที่ขอยกเลิก) ติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับที่ขอยกเลิกคืนให้ผู้ออกใบกำกับภาษีเก็บไว้เป็น หลักฐาน

ที่มา : www.rd.go.th

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีที่ควรรู้

ทำใบกำกับภาษีหาย ต้องทำอย่างไร

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด