สร้างพนักงาน สร้างองค์กร

สร้างพนักงาน สร้างองค์กร
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

corpofficer จากผลการวิจัยเรื่อง องค์กรที่ประสบความสำเร็จ กับองค์กรที่ล้มเหลว พบว่าพนักงานในองค์กรที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น มีคุณลักษณะที่คล้ายกันดังนี้ พนักงานจะมีลักษณะกระตือรือร้นในการทำงานและขวนขวายหาทางแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย แต่ในองค์กรที่ล้มเหลวจะแสดงแต่ความปรารถนาในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ในฐานะของผู้จัดการเราจะต้องจัดระบบอย่างไรกับองค์กรของเราส่วนงานเราควรมีระบบอย่างไรจึงจะทำให้องค์กร ประสบความสำเร็จภายใต้สภาวะที่ควร?

  1. ผู้บริหารจะต้องกำหนดเป้าหมายของงานหรือวัตถุประสงค์ของงานอย่างชัดเจน เพราะเราจะไม่สามารถจูงใจใครให้ทำงานได้เลย หากตนเองยังไม่รู้เป้าหมายของงาน ขององค์กร ซึ่งเราจำเป็นต้องรู้ว่า เรากำลังทำอะไรอยู่ และมุ่งหน้าไปทางไหน
  2. จะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่พนักงาน มองสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างที่พนักงานมองเห็นและรู้สึกอย่างพนักงานรู้สึก ในส่วนของ พนักงานนั้น หากไม่ทราบถึงความต้องการของพนักงาน ก็ไม่สามารถปรับพฤติกรรมหรือสร้างความจูงใจให้กับพนักงานได้เลย
  3. การปรับปรุงระบบการสื่อสารให้ดีขึ้น การประชุมในรูปแบบสองทาง การใช้บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็น การ มอบหมายให้พนักงานแก้ไขปัญหา การติดต่อสื่อสารนี้จะทำให้เราได้รับผลตอบรับทั้งมุมมองและความคิดจากพนักงานโดยตรง
  4. การตั้งเป้าหมายขององค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความต้องการของพนักงาน
  5. ผู้บริหารต้องเอื้ออำนวย โดยใช้ อุปกรณ์ เวลา สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน และให้การฝึกอบรมพนักงานอย่างดี
  6. ผู้บริหารต้องปรับปรุงทีมงานและประสานงานในการตั้งเป้าหมายการทำงานให้เข้ากับการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดความพยายามของกลุ่ม

การทำให้พนักงานมีการปรับพฤติกรรม การจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้จัดการจำเป็นต้องรู้รายละเอียดของผู้ใต้บังคับ บัญชาหรือพนักงาน เพื่อค้นหาแรงจูงใจที่จะมีเฉพาะของพนักงานแต่ละคน

ที่มา : www.siamhrm.com

More from this category: การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด