สร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยคอนเซ็ปต์ 6Q

สร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยคอนเซ็ปต์ 6Q
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เราคงคุ้นเคยกับ Q ต่าง ๆ กันมาบ้างแล้ว ทั้ง IQ EQ CQ ซึ่งในบ้านเราเรียกว่าความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรของเราอาจจำเป็นต้องมีการให้ความสำคัญกับ Q อื่น ๆ อีกเพื่อเป็นการปลูกนิสัยพนักงานให้เก่ง ดี รอบด้าน มีบุคลิกชอบมองหาและคว้าโอกาสเพื่อเติบโตก้าวไปข้างหน้า ซึ่งมีทั้งหมด 6Q ด้วยกัน

IQ : Intelligence Quotientที่เรารู้จักกันดี คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว เช่นเมื่อหัวหน้าถ่ายทอดงานให้ ก็สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

EQ : Emotional Quotientความฉลาดทางอารมณ์ อย่างที่ทราบกันดีว่า มี IQ อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เป็นคนเก่งแต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจึงควรมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กันไป เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง

CQ : Creativity Quotientความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ พนักงานที่มีศักยภาพจะต้องมีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาการทำงาน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

MQ : Moral Quotientความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือ มีความประพฤติดี รู้จักรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม พนักงานควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ลักเล็กขโมยน้อย ไม่ยักยอก หรือแม้แต่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

PQ : Play Quotientความฉลาดที่เกิดจากการเล่น การทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม ทั้งยังหล่อหลอมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันของพนักงานและบริษัทอีกด้วย

สร้างทีมให้แข็งแกร่ง AQ : Adversity Quotientความฉลาดในการแก้ไขปัญหา พนักงานมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคง่าย ๆ

เชื่อว่าองค์กรที่มีครบทั้ง 6Q จะเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีพนักงานที่ทั้งเก่งและดี รอบด้าน ช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน สิ่งเหล่านี้คือแนวคิดที่ผู้บริหารพึงนำไปใช้ในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและเป็นมืออาชีพ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด