วิธีเช็กภาษีคืน 2566/2023 ตรวจสอบตรงไหนบ้างให้ได้เงินคืน

วิธีเช็กภาษีคืน 2566/2023 ตรวจสอบตรงไหนบ้างให้ได้เงินคืน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ช่วงนี้มนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็น ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ซึ่งสามารถทำการยื่นได้ที่สรรพากรในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากที่สรรมพากรจะอนุญาตให้เรายื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว สรรพากรยังอนุญาตให้เราเช็กสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตัวเองผ่านทาง 3 ช่องทางด้วยกัน มาดูกันว่าเราสามารถขอตรวจสอบสถานการณ์ขอคืนภาษีได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง

ช่องทางการตรวจสอบขอคืนเงินภาษี

1. เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ช่องทางแรกที่ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วก็คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยให้คุณคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th เข้าไปที่ “ตรวจสอบผลการขอคืน (e-Refund)” จากนั้นเลือกปีภาษีที่ต้องการขอตรวจสอบ และกรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เว็บไซต์ให้กรอก จากนั้นก็กด “สอบถาม” ระบบก็จะแสดงรายละเอียดให้เราได้ตรวจสอบ

2. Call Center

หากใครไม่สะดวกตรวจสอบออนไลน์ จะโทรไปถาม Call Center ของสรรพากรเพื่อขอตรวจสอบก็ได้ โดยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ 1161 ซึ่งเป็นเบอร์ของศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD  Call  Center)

3. สำนักงานสรรพากรในพื้นที่

ใครที่ยื่นภาษีด้วยการส่งเอกสารกับสำนักงานสรรพากรในพื้นตามภูมิลำเนา และอยากตรวจสอบสถานะขอคืนเงินภาษี ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่เราสามารถเดินเข้าไปยื่นภาษีได้เลย

กรณียังไม่ได้รับคืนเงินภาษี

เมื่อเรายื่นภาษีแล้วสรรพากรจะดำเนินการตามคำร้องขอคืนภาษีให้เราตามขั้นตอน ซึ่งสรรพากรก็อาจจะมีการเรียกขอดูเอกสารเพิ่ม แต่หากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนเงินภาษี ซึ่งโดยมากมักเกิดขึ้นกับกรณีที่เลือกรับเงินคืนเป็นเช็ค อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งสรรพากรก็เปิดโอกาสให้เราขอรับเช็คใหม่ได้ โดยสามารถยื่นเรื่องกับสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ ที่สำคัญคืออย่าลืมเตรียมเอกสารยื่นขอรับเช็คไปด้วย โดยเอกสารที่ต้องใช้แบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ

 1. กรณีผู้ขอคืนภาษีไปยื่นเรื่องเอง ใช้ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมกับสำเนาของผู้ยื่นขอคืน
 2. กรณีผู้ขอคืนภาษีไปเองไม่ได้ และต้องการให้คนอื่นไปดำเนินการแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอคืนภาษี (ผู้มอบอำนาจ)
  • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ

ได้เช็คเงินคืนภาษีไม่ตรงกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์กรมสรรพากร

ในกรณีที่สรรพากรจ่ายเช็คเงินคืนภาษีมาแล้ว แต่ยอดเงินที่ได้ไม่ตรงกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์กรมสรรพากร อาจเกิดจากการที่ผู้ขอคนภาษียื่นแบบมากกว่า 1 ฉบับ ทำให้ตัวเลขหรือยอดเงินที่ได้คืนมีความคาดเคลื่อน ซึ่งอาจจะได้เงินคืนลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็จะแล้วแต่กรณีไป ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ดำเนินการติดต่อกับสำนักงานสรรพากรในพื้นที่เพื่อทำการคืนเช็ค พร้อมตรวจสอบและแก้ไขเช็คให้ถูกต้องต่อไป

ขึ้นเช็คไม่ได้ เช็คหาย หรือธนาคารไม่รับเช็ค

หากได้รับเช็คเงินคืนภาษีมาแล้ว แต่เกิดทำเช็คหาย หรือชื่อ-นามสกุลในเช็คผิดพลาด ไม่ตรงกับชื่อจริง หรือเช็คมีอายุเกิน 6 เดือน ซึ่งอาจทำให้ธนาคารปฏิเสธไม่รับเช็ค หรือเอาเช็คไปขึ้นเงินไม่ได้ คุณสามารถเข้าไปยื่นคำร้องขอรับเช็คใหม่ได้ โดยเดินเข้าไปติดต่อที่สรรพากรในพื้นที่เพื่อทำการยื่นคำร้อง พร้อมกับเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคืนภาษีพร้อมสำเนา
 2. หนังสือแจ้งความ (กรณีเช็คสูญหาย)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีชื่อไม่ตรงเพราะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอคืนภาษี และบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ขอคือภาษีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

ไม่เห็นด้วยกับยอดเงินคืนภาษีที่ได้รับ

กรณีที่คุณยื่นขอคืนเงินภาษีไปแล้ว และได้ทราบยอดเงินคืนภาษีของคุณแต่พบว่ายอดคืนภาษีไม่ตรงกับยอดที่ยื่นไปที่ควรจะได้รับ และคุณไม่เห็นด้วย คุณสามารถแย้งเรื่องนี้ได้ ผ่านการอุทธรณ์กับกรมสรรพากร ให้คุณจัดทำหนังสืออุทธรณ์โดยชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมกับแนบเอกสารประกอบเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะต้องทำการอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากได้รับหนังสือ ค.30

ไม่ว่าคุณจะยื่นขอรับเงินคืนภาษีผ่านการรับเช็ค หรือจะให้สรรพากรโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ก็ขอให้ทุกคนลองตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินภาษี หรือแม้แต่ยอดเงินที่จะได้ของคุณเองให้ดี ทั้งเพื่อความถูกต้องและเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสิทธิที่ควรจะได้รับของคุณเอง และหากพบว่าเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้ยื่นขออุทธรณ์ได้ทันท่วงที และการยื่นภาษีในครั้งต่อ ๆ ไปของคุณจะได้ไม่ผิดพลาดและเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด