วางแผนการคัดเลือกพนักงาน แบบ HR มืออาชีพ

วางแผนการคัดเลือกพนักงาน แบบ HR มืออาชีพ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการทำงานที่ดึงดูดใจอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ประวัติการทำงานที่ผู้สมัครส่งมายัง HR นั้นมักถูกตระเตรียมมาเป็นอย่างดี แม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานผู้สมัครก็ได้ซักซ้อมการตอบคำถามที่มักถูกถามในการสัมภาษณ์งานมาแล้วดังนั้นเพื่อให้คุณได้ผู้สมัครที่ทำงานได้อย่างมืออาชีพแล้ว ต้องวางแผนอย่างดีในทุกขั้นตอน

 • วางแผนในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยควรมีการนัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกพนักงานในแต่ละตำแหน่ง อาทิ HR ผู้จัดการแผนก และอาจรวมถึงพนักงานที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งนั้น ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ
 • ทบทวนคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการในตำแหน่งนั้น ๆ โดยจัดลำดับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ประสบการณ์ การศึกษา บุคลิกลักษณะที่พึงมี เพื่อที่ HR สามารถระบุในประกาศรับสมัครงานได้อย่างชัดเจน เมื่อ ลงประกาศงาน และใช้ในการคัดเลือกประวัติการทำงานของผู้สมัครงานในเบื้องต้นด้วย
 • เมื่อคุณได้ลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการแล้ว ก่อนที่จะลงประกาศรับผู้สมัครจากภายนอก ควรเปิดโอกาสให้มีการประกาศรับสมัครพนักงานจากภายในเสียก่อน เมื่อไม่ได้ผู้สมัครที่เป็นพนักงานจากภายในจึงเริ่มประกาศภายนอกต่อไป เช่น ประกาศรับสมัคร พนักงานขาย ในเว็บไซต์ www.jobsDB.co.th
 • กำหนดตัวผู้ที่จะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัคร จากนั้นวางแผนการสัมภาษณ์งาน และการติดตามผล
 • เริ่มต้นคัดเลือกพนักงานด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อน
 • ซักซ้อมการสัมภาษณ์เต็มรูปแบบ ด้วยการเตรียมถามคำถามเชิงพฤติกรรม โดยอาจเขียนสคริปต์สิ่งที่คุณจะถามไว้ก่อน ในเมื่อผู้สมัครยังมีการเตรียมตัวซ้อมตอบคำถาม ผู้สัมภาษณ์ก็ควรเตรียมตัวซ้อมถามคำถามเช่นกัน โดยกำหนตัวอย่างคำถามอาทิ ให้ผู้สมัครเสนอวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่คุณกำหนด หรือจากสถานการณ์การทำงานทั่ว ๆ ไป หรือเสนอวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เป็นต้นนอกจากนี้ยังควรถามคำถามที่วัดความเหมาะสมกับคุณสมบัติที่กำหนด ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ ความสามารถเฉพาะทาง ประสบการณ์ ความสามารถในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 • การทดสอบความสามารถอาจช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครได้ง่ายขึ้น เช่น ทดสอบทักษะในการเขียนของผู้สมัครงานตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า ด้วยการเขียนอีเมลถึงลูกค้าอย่างสั้น ๆ (อย่าลืมว่า ผู้สมัครงานในตำแหน่งเดียวกันควรได้รับการทดสอบและวัดผลด้วยกระบวนการเดียวกัน)
 • วางแผนคัดเลือกพนักงาน นอกจากคำถามทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานแล้ว ควรกำหนดคำถามที่สะท้อนบุคลิกลักษณะของผู้สมัคร ที่จะทำให้คุณรู้จักผู้สมัครคนนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาผู้สมัคร

  ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนรับสมัครพนักงานจะช่วยให้กระบวนการคัดเลือกพนักงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอย่างขึ้น และทำให้ได้พนักงานชั้นหัวกะทิเพิ่มขึ้นในองค์กร

  More from this category: การเป็นผู้นำ

  เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

  ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

  สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

  รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
  เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
  สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด