ธุรกิจ SMEs ของคุณพร้อมแค่ไหน กับตลาดแรงงานในอนาคต

ธุรกิจ SMEs ของคุณพร้อมแค่ไหน กับตลาดแรงงานในอนาคต
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

คุณเคยสงสัยไหมว่างานในอนาคตจะเป็นแบบไหน มีลักษณะอย่างไร? การก้าวเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่า AI (Artificial Intelligence) ส่งผลให้โลกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนและช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตและการทำงานของมนุษย์ แม้ว่าการปฏิวัติครั้งใหม่นี้จะสร้างโอกาสให้มีโมเดลธุรกิจ อุตสาหกรรม และงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกอุตสาหกรรมในทุกประเทศทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและลักษณะงานของโลกยุคใหม่ทำให้คำจำกัดความของคำว่า “ พนักงานเก่ง (talent)” เปลี่ยนไป คุณสมบัติของ “พนักงานเก่ง” เมื่อสิบปีที่แล้ว อาจใช้ไม่ได้กับสมัยนี้หรือแม้แต่ในอีกห้าปีข้างหน้า ฉะนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงจำเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์ของตนในการค้นหา “พนักงานเก่ง” เพื่อที่จะนำมาเสริมทัพให้กับองค์กรให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล ธุรกิจ SMEs ของคุณพร้อมหรือไม่สำหรับตลาดแรงงานในอนาคต และคุณจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อดึงดูดพนักงานในโลกยุคใหม่ให้เข้ามาทำงานกับคุณ jobsDB มีคำตอบให้คุณค่ะ

ธุรกิจ SMEs กับการจ้างงาน

1. ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ในอดีตผู้ประกอบการ SMEs มักจะระมัดระวังในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก ๆ มาปรับใช้กับองค์กร ทว่าในการวิจัยล่าสุดเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN SMEs) ที่จัดขึ้นโดยธนาคาร UOB, EY และ Dun & Bradstreet พบว่ากว่า 60% ของผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียนมุ่งเน้นการลงทุนไปที่การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น จากผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่างานในโลกอนาคตจะเพิ่มการพึ่งพาเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เช่น ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และการพิมพ์สามมิติขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนผู้ประกอบการที่ทวีความสนใจต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเหล่านี้ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

2. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

โซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการดึงดูดคนให้เข้ามาทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต คนยุคนี้ใช้โซเชียลมีเดียแทบจะทุกวัน ซึ่งนั่นทำให้องค์กรต่าง ๆ ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้คนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ทำการตลาด และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรของคุณได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงและรวดเร็วกับบรรดาคนเก่ง ๆ ที่คุณอยากได้มาร่วมงาน ถึงแม้เขาจะไม่ได้กำลังหางานอยู่ก็ตาม ข้อได้เปรียบอีกประการของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล คือ ช่องทางเหล่านี้ฟรี ! ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนทางด้านการตลาดของธุรกิจคุณได้เป็นอย่างดี

3. พุ่งเป้าไปที่คนเก่งเฉพาะกลุ่ม

อย่าคิดเพียงว่าคนหนุ่มสาวต้องการงานแต่เพียงอย่างเดียว ธุรกิจในโลกยุคใหม่ก็ต้องการพลังจากคนหนุ่มสาวเหล่านี้เช่นกัน หากองค์กรขนาดใหญ่มีการว่าจ้างมืออาชีพที่มีอายุมากเนื่องด้วยประสบการณ์และความเก๋าแล้วละก็ ในฐานะที่เป็น SMEs คุณอาจลองหันมามองกลุ่มพนักงานหนุ่มสาวบ้าง คุณอาจไม่อยากว่าจ้างพนักงานที่อ่อนประสบการณ์และอายุ แต่เรามีเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรพิจารณาลงทุนกับพนักงานหนุ่มสาว ประการแรก พวกเขามีความคิดที่สดใหม่ และเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ ให้กับองค์กรของคุณ ประการที่สอง พวกเขามีข้อต่อรองและข้อเรียกร้องน้อยกว่าในแง่ของเงินเดือนถ้าเทียบกับคนที่มีประสบการณ์และอายุงานมากกว่า ประการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดพวกเขาเป็นเด็กยุคมิลเลนเนียลที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมาแต่เกิด และเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงต่อธุรกิจของคุณได้ในอนาคต

4. เพิ่มความหลากหลายให้กับพนักงานในองค์กรของคุณ

ความหลากหลายในการว่าจ้างพนักงานในยุคก่อนมักหมายถึงการเลือกว่าจ้างผู้หญิงหรือชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ แต่ในปัจจุบันความหลากหลายทางการว่าจ้างพนักงานนั้น หมายถึงการจ้างคนเก่งมีความสามารถที่อยู่ภายนอกแวดวงธุรกิจ และการว่าจ้างผู้คนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันเพื่อนำมุมมองและไอเดียใหม่ ๆ เข้ามาสู่ธุรกิจของคุณ มีวิธีอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณจะเพิ่มความหลากหลายในองค์กรได้ วิธีหนึ่งก็คือการเปิดรับและว่าจ้างพนักงานที่มีความแตกต่างกันทั้งวัย เชื้อชาติ และเพศ อีกวิธีหนึ่งคือปลูกฝังวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมผู้นำที่มีความสามารถ และสนับสนุนพนักงานที่สมควรได้รับความดีความชอบโดยไม่คำนึงถึงประวัติ พื้นเพ ภูมิหลัง เพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา

5. ลงทุนกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้พนักงาน

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็กใหญ่เพียงใด การลงทุนกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกด้านโดยเฉพาะทางเทคโนโลยีให้กับพนักงานให้ทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะทำให้องค์กรของคุณแข็งแกร่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง คุณก็ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่เช่นกัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจะทำให้องค์กรของคุณน่าสนใจ และดึงดูดให้พนักงานยุคใหม่เข้ามาทำงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้เอาชนะอุปสรรคใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลนี้ นอกเหนือจากทักษะของคนทำงานแล้ว ธุรกิจ SMEs ควรต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตนให้ได้

ในโลกที่ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็วรอบตัวเรา หนทางเดียวที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถการันตีความสำเร็จในอนาคตและดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาสู่องค์กรของตนได้ คือ การรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็น และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศที่รองรับตลาดแรงงานใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่มีใครล่วงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้ในตอนนี้อย่างแน่นอนคือ ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปที่จะวางแผนและเตรียมพร้อมล่วงหน้า และผู้ที่พร้อมก่อนมักไปถึงเส้นชัยก่อนเสมอ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

3 เทคนิคเด็ด สรรหาเด็กจบใหม่ Gen Z ตามมหาวิทยาลัย เพื่อมาร่วมงานในองค์กร

5 เหตุผลว่าทำไมต้องสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงผู้สมัครงาน

More from this category: การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด