ทำงานผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องผิด! วิธีบริหารจัดการทีมงานเมื่อผลงานไม่เป็นไปอย่างที่หวัง

ทำงานผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องผิด! วิธีบริหารจัดการทีมงานเมื่อผลงานไม่เป็นไปอย่างที่หวัง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

หัวหน้าทีมหลายคนอาจเคยเจอปัญหาการ ทำงานผิดพลาด มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น งานที่ออกมาไม่ตรงตามบรีฟบ้าง งานส่งไม่ตรงเวลาบ้าง หรือแม้แต่ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมก็อาจเป็นปัญหาที่ทำให้ผลงานออกมาไม่น่าพึ่งพอใจได้ ต้นเหตุของการทำงานผิดพลาด เกิดจากอะไรได้บ้าง หากพบว่าลูกน้องทำงานผิดพลาดจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุด เพื่อให้งานเป็นไปตามที่หวังโดยที่ลูกทีมไม่เสียกำลังใจ วันนี้ JobsDB มีข้อมูลมาฝากกัน

ทำงานผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องผิด! วิธีบริหารจัดการทีมงานเมื่อผลงานไม่เป็นไปอย่างที่หวัง

ก่อนที่เราจะหาวิธีการบริหารจัดการความผิดพลาดได้นั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่า ความผิดพลาดของผลงาน สามารถเกิดขึ้นได้จาก หัวหน้าทีม ลูกทีม หรือแม้แต่ระบบการทำงาน ก็สามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้ ทำงานผิดพลาด ได้ทั้งนั้น ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินว่าทำไมงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเพราะใคร เราควรรู้ต้นเหตุของปัญหาก่อนถึงจะแก้ไขได้ตรงตามจุด

JobsDB ขอแบ่งความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นกับงานเป็น 3 ข้อหลัก ๆ ได้แก่

  1. ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ
  2. ความผิดพลาดที่เกิดจากหัวหน้า
  3. ความผิดพลาดที่เกิดจากลูกทีม

1.ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ

ระบบที่ใช้ภายในบริษัทถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานร่วมกัน หากบริษัทไม่ใส่ใจกับระบบตั้งแต่แรก อาจทำให้การทำงานออกมาไม่ราบรื่นและเป็นไปตามที่คาดหวังได้ยาก  เพราะหากระบบที่ใช้มีความละเอียดและซับซ้อน แต่ผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกหรืออธิบายให้ชัดเจน ก็อาจเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการใช้ระบบขั้นตอนในการทำงานร่วมกับทีมได้

  • แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ

เราสามารถป้องกันความผิดพลาดนี้ได้ด้วยการจัดทำคู่มือการทำงานร่วมกับระบบ อาจทำในรูปแบบของการบรรยาย แผนผังกระบวนการ หรือตารางการตัดสินใจ สิ่งสำคัญคือต้องทำออกมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตามลำดับขั้นตอน โดยต้องระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องระวัง หรือเฝ้าดูแลเป็นพิเศษในระหว่างการทำงานไว้ และต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับพนักงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากความไม่เข้าใจของแต่ละบุคคล

2.ความผิดพลาดที่เกิดจากหัวหน้า

ไม่กำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน

หัวหน้าควรพูดถึงเป้าหมายและบทบาทของทีม รวมทั้งสิ่งที่คาดหวังในตัวงานของแต่ละคนให้ชัดเจนก่อนเริ่มทำงาน

ไม่สื่อสารกับพนักงานในทีม

หากไม่มีการพูดคุยหรือการจัดการประชุมมักทำให้ทีมไม่สามารถทำงานประสานกันได้ดี เพราะการสื่อสารถือเป็นการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เข้าใจตรงกัน นั่นคือ ข้อมูลจากหัวหน้าสู่ทีม และข้อมูลจากทีมสู่หัวหน้า ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทางทำให้เข้าใจการทำงานร่วมกัน

ตำหนิเรื่อยเปื่อย

ไม่ควรตำหนิลูกทีมเรื่อยเปื่อย เพราะจะทำให้ลูกทีมรู้สึกไม่มั่นใจจนไม่กล้าแสดงศักยภาพในการทำงานออกมา แต่หากหัวหน้าตำหนิด้วยวิธีการที่ดีมีเหตุผล จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกทีมตัดสินใจผิดพลาดซ้ำสองอีก เพราะการตัดสินใจเป็นเรื่องของทัศนคติและประสบการณ์ ลูกทีมสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากการตัดสินใจผิดพลาดครั้งแรก

  • แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากหัวหน้า

กำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน

ทั้งในเรื่องผลงาน วิธีการทำงานร่วมกัน มารยาทในการทำงาน ถ้าไม่มีการพุดคุยหรือประชุมให้เข้าใจร่วมกัน ไม่กำหนดให้ชัดเจน ลูกทีมจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเป้าหมายและความคาดหวังของผลงานที่เราตั้งไว้อยู่ในจุดไหน

ชมต่อหน้าเมื่อต้องชม

การชมลูกทีมในที่สาธารณะ จะช่วยให้เขาเกิดกำลังใจ เกิดความเชื่อมั่นที่จะทำงานให้ดีต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการช่วยกระตุ้นลูกทีมคนอื่นๆ ในองค์กรที่หวังจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับการชมเชยบ้างเหมือนกัน

ตำหนิเมื่อต้องตำหนิ

การทำผิดพลาดแล้วไม่ถูกตำหนิ จะทำให้ลูกน้องทำงานด้วยความรู้สึกกังวล เพราะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองทำผิดพลาดในจุดไหน ทำอะไรได้ดีและไม่ดีในผลงานที่ออกมา อาจทำให้ความกังวลนี้เกิดขึ้นยืดยาวไปจนไม่รู้ตัว

ควรแบ่งหน้าที่การทำงานออกให้เท่ากัน

หัวหน้าทีมที่ดีควรบริหารและจัดการแบ่งงานให้ลูกทีมแต่ละคนอย่างเหมาะสม เนื่องจากปริมาณของงานส่งผลต่อคุณภาพเสมอ หัวหน้าต้องอย่าลืมว่าทุกอย่างมีขีดจำกัดเสมอ

ติดตามผลงานเป็นระยะ ๆ

การติดตามผลงาน หัวหน้าควรทำเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ประเมินผลงานของลูกทีมว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไหม หากเป็นไปตามที่หวัง ลูกทีมจะได้ลุยต่อได้อย่างเต็มที่ แต่หากยังมีทิศทางที่ไม่ใช่ จะได้ช่วยกันแก้ไขให้ดีก่อนส่งผลงานนั้นออกสู่ภายนอก

ประเมินผลงานของลูกทีมตามผลงาน

หัวหน้าควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ตัดสินและประเมินว่า ผลงานของลูกทีมประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว อาจพิจารณาจากการทำงานของทีมหลัง 6 เดือนว่าทีมงานสามารถทำผลงานได้ดีในเรื่องใดบ้าง และสิ่งใดยังเป็นจุดด้อยอยู่ ผลการทำงานของแต่ละคนน่าพอใจมากน้อยเพียงใด หรือใช้ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาช่วยในการวัดผล วิเคราะห์ และหาหนทางปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป

3.ความผิดพลาดที่เกิดจากลูกทีม

มีแรงจูงใจในการทำงานต่ำ

อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศในการทำงานไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่อยากมาทำงานหรือมีสมาธิในการทํางานน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานลดลงตาม ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น หรือภายในทีมต่างคนต่างทำงานของตัวเอง ไม่ได้สนใจเพื่อนร่วมทีม อาจทำให้การทำงานเป็นทีมแย่ลง หรือแม่แต่ผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลก็สามารถทำให้ลูกทีมไม่มีแรงกระตุ้นให้ตัวเองอยากทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน

ปกปิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ลูกทีมมีการปกปิดความผิดพลาดที่ตัวเองก่อขึ้น และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาด้วยการไม่แจ้งให้หัวหน้าทราบ ทำให้ขาดโอกาสในการวิเคราะห์ความผิดพลาด และใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นเพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

  • แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากลูกทีม

หมั่นสร้างความรู้และฝึกอบรมความสามารถของลูกทีมให้เพียงพอ

จากการสำรวจพบว่า แนวโน้มของพนักงานหนึ่งในสามของตลาดแรงงานในปัจจุบันนั้น มีพฤติกรรมเปลี่ยนงานปีต่อปี ข้อสังเกตนี้ทำให้ผู้ประกอบการมองว่า หากลงแรงฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับองค์กรอีกนานเท่าไหร่ นั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่า เมื่อไม่มีการพัฒนาบุคลากร ความผูกพันกับหน่วยงานของพนักงานก็ยิ่งน้อยลง ความทุ่มเทให้กับงานและหน้าที่ก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย ดังนั้นการฝึกอบรมคือ การลงทุน ไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่าแน่นอน

สร้างแรงจูงใจให้ลูกทีม

ควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันให้ดี เมื่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น ความตั้งใจในทำงานก็เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อมีความตั้งใจที่จะทำงานนั้น ๆ ลูกทีมจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานมากขึ้น ความผิดพลาดก็น้อยลง

ดังนั้นความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย หากรู้ต้นเหตุของปัญหาเร็วก็สามารถควบคุมและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เร็ว แต่ถึงอย่างนั้นการ ทำงานผิดพลาด ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดเสมอไป เพราะทุกความผิดพลาดล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางการป้องกันและแนวทางการแก้ไขใหม่ ๆ เสมอ หากคุณกำลังมองหาคนที่ใช่ให้กับทีมของคุณ เข้ามาลงประกาศตามหาคนเก่งมีความสามารถได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a7-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/6-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด