การเลือกใช้แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพให้เหมาะสม EP.1

การเลือกใช้แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพให้เหมาะสม EP.1
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การทดสอบด้านความถนัดทางอาชีพและ บุคลิกภาพ เป็นส่วนสำคัญสำหรับการวางแผนในด้าน การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ ซึ่งจะช่วยเลือกลักษณะบุคลิก จุดแข็ง จุดด้อย ความถนัดและขีดความสามารถในการแข่งขันต่างๆ

หลายๆคนที่สับสนในตัวเองจากแบบทดสอบดังกล่าวนี้ แบบทดสอบที่ว่านี้จะมีข้อมูลต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพและอุตสาหกรรมตรงตามแบบทดสอบความถนัดและเหตุผล จึงควรทำความเข้าใจความแตกต่างของทั้งสอบประเภทนี้ โดยในการทดสอบส่วนบุคคลจะวิเคราะห์พฤติกรรมและบุคลิกภาพเฉพาะตัว ทั้งสองแบบทดสอบจะทำให้คุณรู้พฤติกรรมและบุคลิกภาพส่วนตนมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถตัดสินเลือกอาชีพที่ต้องการได้ดียิ่งขึ้น นายจ้าง ยังสามารถนำแบบทดสอบนี้ไปใช้ในการพิจารณาให้ได้ผู้สมัครงานที่ดีทีสุดในแต่ละตำแหน่งได้อีกด้วย คุณสามารถทำแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือการทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพเมื่อใดก็ได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเจอปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยในการทำงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ขอแนะนำให้คุณทำแบบทดสอบดังกล่าวนี่โดยเร็วที่สุดการทดสอบความถนัดทางอาชีพจะเป็นการบอกว่าคุณควรทำงานที่ใดที่เหมาะกับบุคลิกภาพ การใช้ตรรกะและทัศนคติ ส่วนการทดสอบบุคลิกภาพควรทำเมื่อต้องการรู้ว่าสิ่งใดเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้กับคุณ โดยเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่คุณวิธีการในการปฏิบัติต่อผู้อื่นและหาเฟ้นหาวิธีปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพแบบใดเหมาะสมกับคุณมากที่สุด ?

คุณสามารถค้นหาแบบทดสอบต่างๆผ่านโลกออนไลน์ จนอาจทำให้สับสนว่าควรเริ่มจากจุดไหนดี ? นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบทั้งแบบเสียเงินและไม่มีค่าใช้จ่าย มีข้อแนะนำและคำถามเพื่อช่วยให้คุณเลือกตัดสินใจผ่านผ่านคำถามเหล่านี้

  • คุณมีเวลาในการทำแบบทดสอบนี้มากแค่ไหน
  • คุณมีทุนสำหรับแบบทดสอบนี้มากเพียงใด
  • คุณต้องการเข้าใจบุคลิกลักษณะและงานที่คุณควรทำจากทักษะที่มีของคุณทั้งหมดใช่หรือไม่ หากใช่ คุณควรทำแบบทดสอบให้ครบทั้งสองแบบ

การเริ่มทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพส่วนบุคคลผ่านเว็บไซท์สำหรับคุณทั้ง 6 แบบ โดยมีข้อแนะนำในการทดสอบแต่ละแบบ ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ โครงสร้างของแบบทดสอบ สิ่งที่ได้จากแบบทดสอบแต่ละแบบ และค่าใช้จ่ายในการทดสอบแต่ละประเภท จงรู้ว่าคุณสามารถทำแบบทดสอบได้มากตราบเท่าที่ต้องการเพราะทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกัน ผลที่ได้สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกและความจริงจัง ณ ตอนนั้นๆ พยายามตอบคำถามโดยใช้ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณครั้งแรกจะดีกว่าการวิเคราะห์คำถามอย่างละเอียด คุณควรทำแบบทดสอบอย่างน้อยๆทุกปีเนื่องจากคุณเติบโตขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง และประสบการณ์ที่หล่อหลอมตัวตนของคุณ

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจากjobsDBทั้ง iOS และ Android โหลดเลยแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพที่ดีที่สุดทั้ง 6 ประเภท
1. 123 Career Test

Image result for 123 career test
ลักษณะแบบทดสอบ :

เป็นแบบทดสอบแบบที่โต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟแนวเรียบง่ายซึ่งรวมทั้งความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพเข้าด้วยกัน คำถามทั้งหมดใช้ภาพประกอบให้เห็นจริง ซึ่งคุณจะได้เห็นภาพของบุคคลต่างๆทำงานตามหน้าที่เกี่ยวข้องกันและเลือกเพียงแค่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสุขกับงานนั้นๆหรือเปล่า

สิ่งที่จะได้จากแบบทดสอบนี้ :

The 123 Career Test จะให้คุณได้เลือก 20 งานที่ตรงกับบุคลิกภาพของคุณ โดยรูปแบบของบุคลิกภาพของคุณจะอยู่บนพื้นฐานของรหัส Holland ซึ่งพัฒนาโดยนักจิตวิทยา Dr. John L Holland ซึ่งมีทั้งหมดด้วยน 6 กลุ่ม - Realistic (เป็นกลุ่มคนที่ชอบทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล) , Investigate (เป็นกลุ่มนักวิชาการ เป็นคนที่มีบุคลิกภาพและนิสัยที่คิดอะไรจะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ชอบคิดวิเคราะห์) , Artistic (เป็นกลุ่มแนวศิลปิน ชอบความคิดสร้างสรรค์), Social (เป็นกลุ่มคนที่ชอบเข้าสังคม), Enterprising (กลุ่มคนที่กล้าคิด กล้าทำ มีความเป็นผู้นำ) และ Conventional (กลุ่มคนที่ชอบทำตามที่คนอื่นสั่ง) หรือที่เรียกว่า RIASEC รหัส Holland Code ที่ได้ ควรจะมาจากบุคลิกภาพ 2 หรือ 3 กลุ่ม

ทำไมคุณถึงควรทำแบบทดสอบนี้ :

  • เมื่อคุณจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเลือก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบคอร์สเรียน หรือ เรียนต่อปริญญาโทหรือจะทำงาน ต่อ ทำแบบทดสอบนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจทักษะและความรู้ที่ต้องใช้ในสายอาชีพซึ่งตรงกับบุคลิกลักษณะของคุณ
  • เมื่อคุณต้องการเข้าใจทิศทางในสายอาชีพคุณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือคุณต้องการความมั่นใจในตัวเลือกอาชีพปัจจุบันของคุณ เลือกทำแบบทดสอบนี้เพื่อให้เข้าใจโอกาสทางสายงานหรือได้ความมั่นใจในตัวเลือกสายอาชีพของคุณมากยิ่งขึ้น คุณยังมีโอกาสค้นพบทักษะและความรู้ซึ่งดีต่อคุณในการช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสายงานของคุณ


2. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Image result for mbti test

ลักษณะแบบทดสอบ :

80% ของ 500 บริษัทจาก Fortune และ 89% จาก 100 บริษัทใช้ MBTI ในการประเมินรูปแบบบุคลิกภาพในกลยุทธ์การสรรหาคน มีค่าใช้จ่ายหากคุณเข้าไปใช้ผ่านเว็บไซท์หลัก แต่มีหลายเว็บไซท์ที่ให้คุณได้ลองใช้ MBIT เป็นบางส่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิด แบบทดสอบ 16 บุคลิกภาพ โดยการทดสอบในหน้าเว็บไซท์หลักมีความละเอียดผ่าน 93 ตัวเลือกแบบหลายข้อ ซึ่งใช้เวลาราวๆ 15 - 20 นาทีในการทดสอบ สามารถระบุรูปแบบบุคลิกภาพของคุณได้ทั้ง 15 แบบจากผลงานของ Carl Jung นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์

สิ่งที่จะได้จากแบบทดสอบนี้ :

คุณจะได้รู้ถึงลักษณะบุคลิกภาพซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบ (เป็นคนเปิดเผยหรือเก็บตัว, เป็นคนแนวคิดวิเคราะห์หรือใช้ความรู้สึก, เป็นคนชอบตัดสินหรือสังเกต, เป็นคนตัดสินใจผ่านสัญชาตญาณหรือเป็นผู้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) เช่นเดียวกันกับการอธิบายถึงลักษณะบุคลิกภาพของคุณ การวิเคราะห์จะบอกให้คุณรู้ถึงวิธีการในการทำสิ่งต่างๆ วิธีการรับรู้ข้อมูล วิธีการตัดสินใจ วิธีการทำงานเป็นทีม วิธีการจัดการและสร้างแรงกระตุ้นรวมถึงเรื่องอื่นๆ

ทำไมคุณถึงควรทำแบบทดสอบนี้ ?

  • หากคุณไม่แน่ใจเป้าหมายในการทำงานของคุณหรืออะไรหรือคุณประสบปัญหาติดขัดในสายอาชีพของคุณ ทำแบบทดสอบนี้เพื่อเข้าใจถึงบุคลิกภาพของคุณ สภาพแวดล้อมที่เหมาะในการทำงานกับคุณ และโอกาสที่คุณจะได้รู้ลักษณะบุคลิกภาพผ่านคำถามต่างๆ
  • คุณไม่เคยทำแบบทดสอบใดๆมาก่อน เลือกทำแบบทดสอบนี้ก่อน มีเหตุผลว่าทำไมหลายต่อหลายบริษัทเลือกสรรหาคนโดยใช้แบบทดสอบนี้ ทำแบบทดสอบเพื่อให้เข้าใจตัวเองดียิ่งขึ้น


3. My Next Move O'Net Interest Profiler

Image result for My Next Move ONet Interest Profiler


ลักษณะแบบทดสอบ :

แบบทดสอบด้านทัศนคติเกี่ยวกับงานนี้ฟรีและถูกใช้โดยกรมแรงงานของสหรัฐอเมริกา แบบทดสอบนี้ประกอบด้วย 60 คำถาม และคุณจะเป็นคนให้คะแนนว่าชอบหรือไม่ชอบลักษณะการทำงานผ่านความสนใจของคุณ Next Move Interest Profiler จับคุ่ความสนใจของคุณกับ 6 ประเภทบุคลิกภาพของ Holland Code และบอกให้คุณรู้ถึงลักษณะเด่นทั้งสามแบบของคุณ

การทดสอบนี้จะบอกอะไรกับคุณ :

แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบผ่านความถนัดสายอาชีพของคุณเพิ่มเติมเพราะจะเลือกจับคู่กับความสนใจของคุณกับสายอาชีพที่ดีที่สุดและช่วยให้คุณค้นพบอาชีพอื่นๆที่เป็นไปได้อีก Next Move Interest Profiler ยังบอกให้คุณรู้ถึงความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษาและทักษะที่จำเป็นในแต่ละอาชีพ แม้ว่ารายงานสรุปที่คุณได้(โดยเฉพาะเงินเดือนและแนวโน้มการจ้างงาน)จะอยู่บนพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา คุณยังคงสามารถใช้ผลการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆ ไม่ว่าคุณจะประเทศใดก็ตาม

ทำไมคุณถึงควรทำแบบทดสอบนี้ ?
• ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาของการทำงานแบบใดก็ตาม - นักศึกษาในวิทยาลัย เพิ่งเรียนจบใหม่ หรือในช่วงเวลาการหางาน แบบทดสอบนี้จะช่วยประเมินทางเลือกในสายอาชีพและบอกถึงรายละเอียดการศึกษาและการอบรมที่คุณต้องได้รับ ทำให้สามารถวางแผนในปัจจุบันหรืออนาคตเพื่อการเติบโตในสายอาชีพ

ยังเหลือแบบทดสอบอีกสามแบบ ซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจและได้ประโยชน์ทั้งผู้สมัครงานและผู้ประกอบการ ส่วนจะเป็นแบบทดสอบแบบไหนบ้าง รอติดตาม แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพ EP.2 ต่อในคราวหน้าได้เลยครับ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด