คน IT อยากย้ายงาน ขอขึ้นเงินเดือน เท่าไหร่ดี

คน IT อยากย้ายงาน ขอขึ้นเงินเดือน เท่าไหร่ดี
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เวลาที่เราย้ายไปทำงานที่ใหม่ นอกจากรูปแบบการทำงาน โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กร และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน “เงินเดือน” หรือ “ค่าตอบแทน” ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เราควรต้องใส่ใจ เมื่อเราเติบโตในหน้าที่การงาน มีประสบการณ์ทำงานที่มากขึ้น มีความรู้ความสามารถที่มากขึ้น เราก็ควรจะได้รับเงินเดือนที่มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน สำหรับคนไอที ที่กำลังวางแผนย้ายงาน แล้วสงสัยว่าเราควรขอขึ้น เงินเดือน เท่าไหร่ดี JobsDB มีคำตอบมาให้คุณ

ไอที ขอขึ้นเงินเดือน

วันนี้เราได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการขอขึ้นเงินเดือนสำหรับสายงานด้าน IT หรือ Information technology  รวมถึงเทคนิควิธีคิดเงินเดือนเพิ่มขึ้นเมื่อคุณต้องการย้ายงาน ช่วยให้มีโอกาสถูกจ้างสูง และก่อนเปลี่ยนงานมีอะไรบ้างที่คุณควรตัดสินใจ ทั้งหมดรวมไว้ในบทความนี้แล้ว ไปดูกัน

สิ่งแรกที่ควรทราบคือ ในสายงาน IT หรือ Information technology ทั้งหมดมีกลุ่มสายงานอะไรบ้าง แล้วแต่ละกลุ่มสายงานต้องทำอะไร มีอัตรารายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปคำนวณเงินเดือนที่คุณอยากจะขอขึ้น จากการเก็บข้อมูลสถิติของแรงงานและตลาดแรงงานใน กลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป พบว่าตลาดมีความต้องการคนทำงานสายไอทีเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  นอกจากนี้ยังมีอัตรารายได้สูง หากแรงงานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ แม้ว่าจะเป็นสายงานที่น่าสนใจ แต่กลับพบว่า บุคลากรในสายวิชาชีพไอทียังมีไม่เพียงต่อตลาด ยังขาดแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์อีกไม่น้อย และนี่คือ 7 กลุ่ม สายงานไอที ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

1. สายงานด้าน IT Management

สายงานด้านนี้คือตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ต้องใช้ทั้งความรู้ทางด้านเทคนิคและความเข้าใจในธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะด้านการวางแผนการบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจอีกด้วย

ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director เป็นต้น

สายงานนี้มีรายได้เริ่มต้นที่ 22,000 บาท หากมีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์มาก อาจมีรายได้สูงถึง 400,000 บาท

2. สายงานด้าน Network & System

เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานด้านไอทีในทุกองค์กร เพราะการวางแผนเครือข่ายพื้นฐาน (Network) และการจัดการระบบของหน่วยงานจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนทำงานในสายนี้ ซึ่งผู้ที่ทำงานดูแลระบบและเครือข่าย ได้แก่ Software Engineer, Software Tester, Software QA, Hardware Engineer, Solution Architect, Program Analyst, Network Engineer, Network Administrator, System Administrator, Business System Analyst เป็นต้น

สายงานด้าน Network & System มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ย 15,000 บาท และอาจสูงถึง 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่มีมากกว่า 5-10 ปี

3. สายงานด้าน Programmer & Developer

เป็นสายงานที่หลากหลายองค์กรรู้จักและต้องการอย่างมากในปัจจุบัน คนทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android เป็นต้น

รายได้บุคลากรที่สามารถทำงานด้าน Android Developer, Mobile Developer, Software Developer, Cobol Programmer, Java Programmer หรือ Programmer จะเริ่มต้นที่ 18,000 บาท และถ้าพัฒนาความรู้ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มทักษะใหม่ๆ ผลสำรวจระบุว่า สามารถสร้างรายได้สูงสุดอยู่ที่ 130,000 บาท ได้ไม่ยาก

4. สายงานด้าน Database Management

สายงานที่เกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล อีกสายงานสำคัญในองค์กรขนาดใหญ่ เพราะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การวางแผนธุรกิจได้

ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ Database Administrator, Oracle DBA/Specialist เป็นต้น โดยบุคลากรในสายงานนี้มีความมั่นคงในสายงานสูง มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยสูงถึง 20,000 บาท  และสูงสุดที่ 150,000 บาท อีกด้วย

5. สายงานด้าน SAP & ERP

อาชีพเฉพาะทางที่องค์กรตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความต้องการสูง เพราะนี่คือตำแหน่งสำคัญที่ทำหน้าที่วางแผนควบคุมการจัดการประสิทธิภาพของทั้งองค์กร ซึ่งหาบุคลากรในระดับหัวกะทิซึ่งมีประสบการณ์ตรงได้ยาก โดยเฉพาะตำแหน่งงานด้าน  SAP Analyst, SAP Consultant, ERP Consultant ถือว่าเริ่มต้นฐานรายได้โดยเฉลี่ยสูงมากถึง 27,000 บาท และอาจสูงได้ถึง 250,000 บาท หากมีประสบการณ์ตรงและมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ

6. สายงานด้าน Website

สายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการตลอดอีกสายหนึ่งของงานไอที เนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเหมือนหน้าบ้านของแต่ละองค์กรซึ่งต้องการคนที่ทำหน้าที่สร้างและดูแลบ้านหลังนี้ให้สวยงามอยู่เสมอ โดย โปรแกรมเมอร์ หรือคนที่ทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเข้าใจโปรแกรมเฉพาะทาง Web Browser ต้องควบคุมดูแลและวางโครงสร้างให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กร

ตำแหน่งงานที่เป็นที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการ คือ Content Manager, Online Marketing Manager, Digital Marketing Manager, SEO Specialist, Web Master เป็นต้น โดยสายงานนี้มีฐานรายได้โดยเฉลี่ยที่ 16,000 บาท และสูงสุดที่ 140,000 บาท ที่มาพร้อมทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของสายงานนี้

7. สายงานด้าน IT Support / Technical Support

ผู้ดูแลด้านเทคนิค เป็นตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรต้องมีและขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นคนที่ต้องดูแลระบบการทำงานทั้ง Software Hardware บำรุงรักษาระบบ Network เข้าระบบเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้ไม่ติดขัด รวมทั้งเมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ IT Support จะเป็นคนที่คอยดูแล แนะนำ ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาในการใช้งานต่าง ๆ เหล่านั้น

ตัวอย่างตำแหน่งงาน IT Support,technical Specialist, Customer Support, Service Desk Technician, Maintenance System officer,IT Service Support, IT Helpdesk Management เป็นต้น ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 16,000 บาท จนถึง 40,000 บาท

เมื่อคุณรู้เงินเดือนเบื้องต้นจากข้อมูลรายได้แต่ละสายงานด้าน IT จากที่กล่าวมา คุณสามารถนำมาคำนวณหาเงินเดือนที่คุณควรเรียกได้ดังนี้

โดยปกติแล้วคนนิยมเรียก เงินเดือนขึ้น เป็นเปอร์เซ็นต์ ประมาณ 10-20% ของเงินเดือนเก่า อย่างไรก็ตามควรดูฐานเงินเดือนเก่าของเรา และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ถ้าเงินเดือนสูงหลักแสน การเพิ่มเงินเดือนขึ้นทีละ 20%-30% อาจมากเกินไป ทางที่ดีควรเริ่มจากการคิดเงินเดือนให้เป็นระบบ ตามสูตรคำนวณดังนี้

นำเงินเดือนปัจจุบันมาคูณด้วย 12 และหากมีเงินโบนัสประจำให้นำมารวมด้วย เช่น เงินเดือน 18,000 มีโบนัสประจำ 2 เดือน จะเป็น 18,000 x 14 = 252,000 บาท ซึ่งจะเท่ากับเงินเดือนทั้งปีของเรา

แต่ถ้าหากมีโบนัสที่จ่ายเป็นครั้งคราว เช่น เงินพิเศษที่ได้ตอนจบโปรเจกต์ หรือเบี้ยเลี้ยงพิเศษอื่น ๆ เช่น แต๊ะเอียช่วงตรุษจีน หรือเงินอื่น ๆ ที่จ่ายไม่เท่ากันแต่ละครั้ง ก็ให้นำมารวมกัน แล้วหารจำนวนปีที่เราทำงานอยู่เพื่อหาค่าเฉลี่ย เช่น ทำงานมาแล้ว 3 ปี มีโบนัสพิเศษตามนี้ 10,000+20,000+20,000 = 50,000 / 3 = 16,667

แล้วเอาเงินจำนวนนี้มารวมกับเงินเดือนทั้งปีจากนั้นหารด้วย 12 เดือน 252,000 + 16,667 = 268,667 / 12 = 22,388 นี่คือเงินเดือนขั้นต่ำที่เราควรได้รับหากย้ายงานใหม่ จากนั้นเอามาบวกด้วยปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในงานใหม่ที่เราบอกไปแล้วข้างบนดู เช่น ค่าเดินทางเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,000 บาท ค่าภาษีสังคมประมาณเดือนละ 1,500 บาท จะเป็น 22,388+1,000+1,500 = 24,888 บาท ก็จะได้เป็นเงินเดือนที่เราควรเรียก ดูไม่ยากใช่ไหม? ลองใช้ข้อมูลเงินเดือนจากด้านบนมาเปรียบเทียบดู คุณก็จะได้เงินเดือนที่คุณต้องการ และมีโอกาสถูกจ้างสูงมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม เงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เราต้องพิจารณาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาด้วย เพราะว่า เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นไม่อาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มได้ เพราะฉะนั้นควรพิจารณาองค์ประกอบอื่น ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในที่ทำงานใหม่

ลองคิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากต้องย้ายไปทำงานที่ใหม่ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ากินค่าอยู่

สวัสดิการ

นอกจากเงินเดือนแล้ว สวัสดิการก็เป็นส่วนสำคัญที่ควรเอามาพิจารณาควบคู่กัน บางบริษัทเลือกที่จะจ่ายเงินเดือนสูง แต่มีสวัสดิการน้อย ดังนั้นลองคิดเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อน แล้วมาดูว่าเงินเดือนที่จะได้รับเหมาะสมหรือไม่ บางทีการย้ายไปอยู่บริษัทที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมาก แต่มีสวัสดิการที่ดีกว่าอาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าก็ได้

การย้ายงาน นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญในชีวิตของเราแล้ว ยังเป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นอีกด้วย คนทำงานไอทีที่กำลังอยากย้ายงาน ไม่ว่าจะเพื่ออัพฐานเงินเดือน เพื่อความก้าวหน้า หรือเหตุผลใด สามารถนำคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณาเพื่อขอขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสมกับความสามารถ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเราได้

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2-it/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/10%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99hot%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%942020/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด