คลินิกโรคจากการทำงาน บริการใหม่จากสำนักงานประกันสังคม

คลินิกโรคจากการทำงาน บริการใหม่จากสำนักงานประกันสังคม
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการ ทำงาน สามารถเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาโรค ได้ที่ คลินิก โรคจากการทำ งาน ใน โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการฯ 25 แห่งทั่วประเทศ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานร่วมมือ กับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคลินิก โรค จากการทำ งาน เพื่อเป็นการดูแล ลูกจ้าง ที่ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน โดยให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันและ เฝ้าระวังโรค และอุบัติเหตุจากการ ทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้าน แรงงาน ในการสนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงาน โดยเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายเนื่องจากทำ งาน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน รวม 25 แห่ง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี

ภาคกลาง 10 แห่ง ได้แก่ รพ.ปทุมธานี,รพ.ชลบุรี,รพ.สมุทรปราการ,รพ.ระยอง,รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ปราจีนบุรี) ,รพ.สมุทรสาคร,รพ.พระนั่งเกล้า (นนทบุรี),รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี) ,รพ.ราชบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.บุรีรัมย์, รพ.สุรินทร์, รพ.ขอนแก่น, รพ.อุดรธานี, รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)

ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.นครพิงค์ (เชียงใหม่), รพ.ลำปาง, รพ.พุทธชินราช (พิษณุโลก), รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์, รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์)

ภาคใต้ 3 แห่ง รพ.หาดใหญ่, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ หาก นายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย ได้ที่ คลินิกโรคจากการทำงานทั้ง 25 แห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

กรณี ผู้ประกันตน ที่ ถือบัตรรับรองสิทธิฯของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน และแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคจากการ ทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการ ทำงาน หากผลวินิจฉัยไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติ แต่หากวินิจฉัยแล้วเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายต่อกองทุนเงินทดแทนตามแบบ กท.16 และมีหนังสือส่งตัว กท.44 ไปยังโรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษา พยาบาล ได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่

บริการใหม่จากประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิฯของโรงพยาบาลอื่น หากสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำ งาน สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ทำหนังสือส่งตัวมายังคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการ ทำงาน หรือ ไม่ หากผลการตรวจวินิจฉัยปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วย ด้วยโรคจากการทำงาน ค่าตรวจวินิจฉัยจะเบิกจ่ายจากเงินโครงการที่สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล หากตรวจวินิจฉัยแล้วเจ็บป่วยเนื่องจาก การทำงาน และ นายจ้าง มี หนังสือส่งตัว กท 44 ไปยังโรงพยาบาล สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

More from this category: การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด