ไม่มีกั๊ก! รวมขั้นตอน และการ สอบ TOEIC อย่างไรให้ได้ผลเริ่ด

ไม่มีกั๊ก! รวมขั้นตอน และการ สอบ TOEIC อย่างไรให้ได้ผลเริ่ด
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ภาษาอังกฤษ’ เป็นภาษาที่สำคัญ ที่ใช้สื่อสารในโลกแห่งธุรกิจทั่วโลก องค์กรชั้นนำจึงต้องการบุคลากรที่มีทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และถือเป็นประตูด่านแรก ๆ สำหรับการคัดเลือกบุคลากร ซึ่งปัจจุบัน การ สอบ TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

รวมขั้นตอน และการ สอบ TOEIC อย่างไรให้ได้ผลเริ่ด

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การ สอบ TOEIC ก้าวเข้ามามีบทบาทในการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการขยายตลาด และความร่วมมือไปสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารจึงถูกใช้งานในทุกสาขาวิชาชีพ และในทุก ๆ ธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยผลคะแนนการสอบ “TOEIC” นั้นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงาน และนักศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน

ทั้งนี้ คะแนน สอบ TOEIC นั้น ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในการกำหนดคุณสมบัติบุคลากรรุ่นใหม่ที่องค์กร และบริษัทชั้นนำต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม รวมไปถึงสายงานอื่น ๆ ที่มีการร่วมมือ และขยายความร่วมมือกับธุรกิจข้ามชาติ หรือธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในบางองค์กรยังนำไปใช้ในการอัพเกรดเงินเดือน เพราะในหลาย ๆ องค์กรมักมีค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับบุคลากรที่มี ความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่า "ค่าภาษา" นอกจากนี้ คะแนนสอบยังนำไปใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้อีกด้วย

ปัจจุบันการสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 2 ทักษะ ได้แก่

  1. ทักษะการฟัง หรือ Listening Comprehensionโดยรูปแบบการสอบจะเป็นการทำข้อสอบไปพร้อม ๆ กันกับการฟังเทปเสียง ซึ่งจะกำหนดเวลาในการสอบประมาณ 45 นาที
  2. ทักษะการอ่าน หรือ Reading Comprehensionผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง ซึ่งจะมีเวลาให้ 75 นาที

    สำหรับข้อสอบในปี 2564 เป็นข้อสอบที่มีการอัปเดตใหม่ เรียกว่า “New TOEIC 2021” หรือ Updated TOEIC ได้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนข้อสอบ และรูปแบบข้อสอบในบางพาร์ท แต่จำนวนข้อสอบรวมยังคงมี 200 ข้อเหมือนก่อนหน้านี้

การสอบ TOEIC ผู้สอบควรต้องมีการสำรวจความพร้อมของตนเอง ว่ามีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับใด โดยผู้ที่พอจะมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว คือ มีความรู้เรื่อง Grammar สามารถฟังเข้าใจ และสามารถอ่านจับใจความได้ ควรต้องทบทวน Grammar เพื่อให้มีความแม่นยำหรือเสริมพื้นฐานให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพราะในช่วงที่ทำข้อสอบความแม่นยำ และพื้นฐานที่ดีนั้น จะทำให้ผู้สอบฟัง และอ่านเข้าใจได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ การฝึกทำข้อสอบทั้งการฟังและการอ่านก็มีความจำเป็น เพราะจะช่วยให้ผู้สอบเคยชินกับรูปแบบของข้อสอบ ขณะเดียวกันก็จะได้สัมผัสกับคำศัพท์ไปด้วย และสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความกดดันของผู้สอบ ควรฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาเสมือนจริง เพราะจะช่วยให้ผู้สอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ส่วนผู้ที่จะสอบ TOEIC แต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเลย หรือ ในกรณีที่พื้นฐานอ่อนมากนั้น ไม่ควรฝึกอ่านด้วยตัวเอง เพราะการศึกษาด้วยตนเองนั้นจะใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนาน ทำให้เสียเวลาเตรียมตัวสอบนาน และอาจเตรียมสอบได้ไม่ดี เนื่องจากไม่เคยผ่านข้อสอบที่มีความหลากหลายและขาดความแม่นยำในการใช้ Grammar และมีความรู้คำศัพท์จำกัดเกินไป

โลกของตลาดแรงงานทุกวันนี้ มีทั้งบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยสร้างแต้มต่อให้ผู้สมัครงานถูกรับเลือกให้ก้าวเข้าสู่องค์กรชั้นนำได้ ดังนั้นหลังจากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแล้ว มามองหางานที่ใช่และตรงกับความสนใจของเราได้ที่ แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ad/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89present-past-tense%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด