กองทุนระยะยาว (LTF)

กองทุนระยะยาว (LTF)
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสามารถ นำเงินลงทุน ไปหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้

ลักษณะอย่างย่อของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

  • เป็นกองทุนเปิดที่เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
  • สามารถจ่ายเงินปันผลได้
  • สามารถขายคืนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

กองทุนระยะยาว สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน

  • เงินได้พึงประเมินทุกประเภท [มาตรา 40(1) –(8)]สามารถนำมาคำนวณเพื่อซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้
  • ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียวหรือหลายกองทุนรวมกันไป ลดหย่อนภาษี เงินได้ไม่เกิน 15%ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี
  • สามารถนำเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดหย่อนภาษีเงินได้ถึงปี 2559

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด