กระจกส่องตนเอง เรียนรู้การพัฒนาตนเองแบบง่ายๆ

กระจกส่องตนเอง เรียนรู้การพัฒนาตนเองแบบง่ายๆ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

“ คุณรู้สึกว่า….อยากจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของตนบ้างหรือไม่ ”

“ คุณมีใจปรารถนามากน้อยแค่ไหนที่จะรับรู้เทคนิคและวิธีการในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ”

“ คุณรู้สึกว่า การให้บริการที่ดีจะทำให้คุณมีผลงานที่ดีตามไปด้วยหรือไม่”

“ คุณคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมการให้บริการที่ดีแล้วหรือยัง ”

หากผลจากการตรวจสอบตนเอง ทำให้คุณค้นพบว่า ตนเองยังกระหายและมีใจปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในหน้าที่การงานแล้วล่ะก็ จงเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดิฉันขออธิบายการมองตัวตนของคุณจากภาพแสดงต่อไปนี้

เรียนรู้การพัฒนาตนเอง

ด้านจิตใจคุณเป็นผู้ที่มอบหัวใจของความชอบ ความรัก และความปรารถนาที่จะให้บริการผู้อื่นหรือไม่ จิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกของการบริการ ย่อมเป็นรากฐานที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของตน          พบว่าผลลัพธ์ ( Output) ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านดีและไม่ดีนั้น จุดเริ่มต้นของผลลัพธ์นั้นจะอยู่ที่ตัวคุณเอง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยนำเข้า ( Input) และกระบวนการ ( Process) อันประกอบได้ด้วยมิติทั้ง 5 ด้านได้แก่

ด้านทัศนคติ-- เป็นการรับรู้ มุมมอง และความรู้สึกนึกคิดของตัวคุณเองที่มีต่อการให้บริการแก่บุคคลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างตัวคุณ พบว่าพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดีย่อมเกิดขึ้นจากการมีสภาพจิตใจหรือจิตสำนึกที่ดีด้วย

ด้านสีหน้า/แววตา-- การแสดงออกด้วยสีหน้าและแววตานั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงความต้องการหรือความอยากที่จะให้บริการแก่ผู้อื่น ทั้งนี้สีหน้าที่แสดงออกมานั้นจะรวมไปถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ

ด้านคำพูด-- คำพูดถือเป็นดาบสองคมก็ว่าได้ พูดดีก็ดีไป พูดไม่ดีอาจทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองได้ พบว่ามีหลายครั้งที่คำพูดสามารถสร้างมิตร และก็ยังมีอีกหลายครั้งที่คำพูดสามารถสร้างศัตรูตัวฉกาจได้เช่นกัน ดังนั้นหากคุณจะพูดอะไรกับใคร ขอให้คิดให้ลึก ๆ ว่าสิ่งที่จะพูดออกไปนั้นเหมาะสม สมควร มากน้อยแค่ไหน

ด้านพฤติกรรม-- พฤติกรรมเป็นการแสดงออกจากการะทำ ความกระตือรือร้นและความพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อลูกค้าของตน การแสดงกริยาตอบกลับแก่ลูกค้านั้นจะรวมไปถึงการอาสา การอุทิศตนและเวลาที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทั้งที่ร้องขอมาและไม่ได้ร้องขอมา
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวตนของตนเองว่า คุณมีจิตสำนึกของการให้บริการทั้ง 5 ด้านตามที่ได้กล่าวถึงแล้วมากน้อยแค่ไหนบ้าง ขอให้คุณตอบแบบสำรวจตนเองจากมิติ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

ตรงกับตัวฉัน น้อยที่สุด มากที่สุด

ข้อความ

1

2

3

4

5

ด้านจิตใจ

1. ฉันไม่ชอบที่จะเผชิญหน้ากับลูกค้าเจ้าปัญหา

2. ฉันไม่สนใจว่าลูกค้าจะพอใจในการให้บริการของฉันหรือไม่

3. ฉันเบื่อมากที่จะต้องเอาใจหรือพยายามทำให้ผู้อื่นพอใจ

ด้านทัศนคติ

4. ฉันไม่คิดว่าการให้บริการลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็น

5. ฉันคิดว่าผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ฉันสร้างให้เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

6. ฉันคิดว่าการตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเป็นเรื่องเสียเวลา

ด้านสีหน้า/แววตา

7. ฉันไม่ชอบที่จะยิ้มให้คนอื่นก่อน จนกว่าที่คนอื่นจะยิ้มให้ฉัน

8. ฉันมักจะแสดงสีหน้าไม่พอใจ หากต้องตอบคำถามจากลูกค้าซ้ำไปซ้ำมา

9. ฉันไม่ค่อยจะสบตา เมื่อเวลาพูดคุยหรือตอบข้อซักถามจากผู้อื่น

ด้านคำพูด

10. ฉันไม่ค่อยกล่าวคำขอบคุณเวลาได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น

11. เวลามีลูกค้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากฉัน ฉันมักจะปฏิเสธให้ความช่วยเหลือลูกค้า หากเป็นคนที่ไม่รู้จักหรือไม่สนิทด้วย

12. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามจากลูกค้า เวลาลูกค้าถามคำถามเดิม ๆ

ด้านพฤติกรรม

13. ฉันไม่ค่อยจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการผู้อื่น

14. ฉันมักจะหาวิธีการตัดบทเมื่อต้องรับฟังปัญหาของลูกค้าเป็นเวลานาน

15. ฉันไม่ค่อยจะอาสาช่วยเหลือผู้อื่น เวลาที่พวกเขามีเรื่องเดือดร้อน

เมื่อคุณตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว ขอให้รวมคะแนนทั้งหมด หากคะแนนที่ได้อยู่ในช่วง 60 ขึ้นไป แสดงว่าคุณควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนาจิตสำนึกของการให้บริการอย่างเร่งด่วน แต่หากคะแนนอยู่ในช่วง 45-59 แสดงว่าคุณยังมีจิตสำนึกของการให้บริการอยู่บ้าง และหากคะแนนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 45 แสดงว่าคุณมีจิตสำนึกของการให้บริการที่ดี

สรุปว่า ก่อนที่จะคุณจะปรับปรุงจิตสำนึกของการให้บริการของตนนั้นขอให้เริ่มต้นจากการมองตนเองก่อนว่า คุณมีหัวใจของความอยากที่จะให้บริการแก่ผู้อื่นหรือไม่ และจุดหรือด้านใดบ้างที่คุณจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อเติมเต็มให้คุณมีจิตสำนึกของการให้บริการครบถ้วนสมบูรณ์แบบในทุก ๆ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 บทเรียนโดน ๆ ที่ผู้หางานควรรู้ จากภาพยนตร์ The Wolf of Wall Street

Career Path คืออะไร

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด