สิทธิประกันสังคมเมื่อลาออกจากงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใหม่ ถ้าคุณยังกล้า ๆ กลัว ๆ ไม่รู้จะลาออกดีไหม แต่ใจก็ไม่อยากทำงานที่เดิมแล้ว พร้อมเดินหน้าลาออกแบบที่ยังไม่ได้งานใหม่เนี่ยแหละ เราขอบอกว่ายังมีทางออกเรื่องเงินเสมอ เพราะประกันสังคมที่บริษัทหักส่งให้คุณทุกเดือนนั้น มีสิทธิประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด และเมื่อต้องว่างงานหลังตัดสินใจลาออกขึ้นมา กองทุนประกันสังคมก็ยังเป็นที่พึ่งให้คุณได้ด้วยการจ่าย “เงินชดเชยกรณีว่างงาน”

สิทธิประกันสังคมเมื่อลาออกจากงาน
สิทธิประกันสังคมเมื่อลาออกจากงาน

เงินชดเชยกรณีว่างงาน คือ เงินที่รัฐจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินชดเชย ดังนี้

          กรณีลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 30% ของค่าจ้าง คำนวณจากฐานเงินเดือนจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันใน 1 ปีปฏิทิน

ตัวอย่าง ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 10,000 บาท ก็จะได้เงินชดเชยเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน

หรือ ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 20,000 บาท ก็จะได้นับเงินชดเชยเดือนละ 4,500 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน (คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)

          กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ซึ่งคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน

ตัวอย่าง ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 10,000 บาท ก็จะได้เงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน

หรือ ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 20,000 บาท ก็จะได้นับเงินชดเชยเดือนละ 7,500 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน (คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)

ส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานนี้ ได้แก่

          เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

          ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงานจากที่ทำงานเดิม เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้นก่อน

          หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

          ต้องมีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

          ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

          ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

โดยที่ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคม ได้อนุญาตให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถยื่นขึ้นทะเบียนว่างงาน รวมถึงรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ https://unemploy.doe.go.th/welcome สามารถกดเข้าไปลงทะเบียนได้ง่าย ๆ และสะดวกสบายมาก ๆ แถมยังปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการติดโควิดในช่วงว่างงานอีกด้วย โดยมีสิ่งที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน ดังนี้

  1.     บัตรประชาชนตัวจริง
  2.     โทรศัพท์มือถือใช้ยืนยัน
  3.     ไฟล์สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้ประกันตนและเลขบัญชี โดยเงินชดเชยจะถูกโอนเงินเข้าที่บัญชีนี้

จากนั้นสามารถทำการขึ้นทะเบียนว่างงานได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1.     ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (digtal ID) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและยืนยันตัวตน โดยขั้นตอนนี้ขอให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงกับโทรศัพท์มือถือไว้ให้พร้อม เพราะต้องกรอกรหัสหลังบัตรประชาชนและยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย
  2.     หลังจากนั้นก็ทำการเข้าสู่ระบบ โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID เพื่อทำการยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์
  3.     กรอกข้อมูลส่วนตัว สถานะการออกจากงาน
  4.     เลือกค้นหางานที่ต้องการทำ และสามารถทำการสมัครงานผ่านขั้นตอนนี้ได้เลย
  5.     หรือถ้าใครจะลาออกมาเป็น Freelance ก็สามารถเลือก “ประกอบอาชีพอิสระ” และระบุอาชีพได้
  6.     กรอกข้อมูลในแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
  7.     แนบไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารเข้าระบบ

หลังจากนั้นคุณก็ต้องคอยมารายงานตัวออนไลน์ยืนยันสถานะว่างงานของคุณเดือนละครั้ง เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อจะได้ได้รับเงินชดเชยให้ครบทั้ง 3 เดือน หรือถ้าได้งานใหม่ทำแล้ว ก็เข้ามากรอกข้อมูลงานใหม่ของคุณในระบบได้เลย โดยที่ระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดรายงานตัว

หากสงสัยว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จหรือไม่ หรือตรวจสอบการรายงานตัวและการจ่ายเงินทดแทน ก็สามารถ Log in เข้าระบบเพื่อมาตรวจสอบได้เลย เรียกได้ว่าสำนักงานประกันสังคมได้ทำเรื่องขึ้นทะเบียนว่างงานให้เป็นเรื่องง่าย และเข้าใจสถานการณ์ของผู้ประกันตนในยุคโควิด – 19 อย่างดีมาก

นอกจากขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว JobsDB ขอแถมให้อีกนิดสำหรับคนที่ลาออกแบบยังไม่มีแพลนจะสมัครงานใหม่เร็ว ๆ นี้ หรือตั้งใจออกมาเป็น Freelance เต็มตัวแต่เสียดายกองทุนประกันสังคมที่ส่งมาช่วงที่ทำงานประจำ เราแนะนำให้สมัครขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพื่อส่งเงินสมทบกองประกันสังคมด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งเดือนละ 432 บาทเท่านั้น สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมตามเขตพื้นที่ได้เลย โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องยื่นสมัครด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน เพื่อที่คุณจะยังได้รับสิทธิของผู้ประกันตนต่อไป

รู้อย่างงี้แล้วการลาออกแบบที่ยังไม่มีงานใหม่รองรับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป หากคุณรู้จักวางแผนการเงิน และแผนชีวิตในอนาคตของคุณให้ดี รู้จักสิทธิตามกฎหมายที่อาจมีซุกซ้อนอยู่แบบที่คุณไม่เคยรู้มากก่อน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถลาออกจากงานมาพักกายพักใจเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนเริ่มลุยหางานใหม่ที่ตรงใจคุณต่อไป

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เหตุผลที่พนักงานดี ๆ ลาออกและหนทางแก้ไข

ลาออกทั้งทีต้องทำอย่างมืออาชีพ

ทำไมคนถึงอยากลาออกจากงาน ?
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023สิทธิประกันสังคมเมื่อลาออกจากงาน

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top