ตัดภาพเป็นชิ้นด้วย Slice Tool

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เป็นเครื่องมือเอาไว้สำหรับแบ่งเป็นสไลด์ภาพเพื่อที่จะเอาไว้ทำเว็บ แต่เครื่องมือตัวนี้ทาง Photoshop เพิ่งจะเพิ่มขึ้นมา ใช้เวอร์ชั่น 5.5 Slice Tool (shortcut คือ K) ที่ใช้สำหรับตัดภาพออกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเวลาที่ทำจะออกแบบแล้วนำไปใช้ บนเว็บ และเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์มากเลย

ตัดภาพเป็นชิ้นด้วย-slice-tool          Slice Tool สำหรับตัดภาพออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ตามการลากของเมาส์ของเรา เพียงเราแค่ลากคลุมแบบสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นผืนผ้า หรือจตุรัส ที่บริเวณที่ต้องการ ภาพจะถูกตัดแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ พร้อมกับที่เราสามารถบันทึก และโปรแกรมจะสร้างโค้ด HTML สำหรับภาพที่ตัดนี้ โดยอัตโนมัติ ทำให้การโหลดภาพบนเว็บเพจที่เราออกแบบ ทำได้อย่างรวดเร็วมากๆ และเครื่องมืออีกตัวที่อยู่ในหมวดนี้คือ Slice Select Tool เป็นเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับเลือกส่วนของภาพที่ได้ตัดออกมาแล้วจากเครื่องมือ Slice Tool เพื่อทำการปรับแต่งต่างๆ

Tips & Trick

          หลังจากใช้เครื่องมือ Slice Tool แล้วเราสามารถเลือกเซฟในแต่ละส่วนไว้ได้เลย

บทความยอดนิยม
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...
           ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คงที่ การตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ...
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top