จ้างยาวถึงปี 2025 หากมี Skill Sets ด้าน Digital IT นี้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           แม้ว่างานด้าน Digital Communications and Information Technology หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Digital IT จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มที่ดีว่าในปีหน้า ยาวไปถึงปี 2025 งานด้านนี้จะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ทราบไหมคะว่า ไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่องค์กรต้องการแล้ว จะไม่มีความเสี่ยงในการถูกเลย์ออฟ เพราะจากรายงาน The Future of Jobs เมื่อเดือนตุลาคม 2020 พบว่า อาชีพ Digital และ IT ก็มีโอกาสเสี่ยงจะถูกเลย์ออฟได้เหมือนกัน ถึง 17.5% หากไม่มีการ Upskill หรือพัฒนาตัวเอง

จ้างยาวถึงปี 2025 หากมี Skill Sets ด้าน Digital IT นี้

ทิศทางงาน Digital IT

           ทิศทางของอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยี Digital และ IT ในปีหน้าเป็นต้นไป ธุรกิจเหล่านี้จะโฟกัสแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นในเรื่อง Cloud computing, Big data analytics, AI, Encryption และความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์, IOTs และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ , กระบวนการผลิตเนื้อหา รูปภาพ และเสียง, อีคอมเมิร์สและการค้าในรูปแบบดิจิทัล, AR และ VR, Blockchain, หุ่นยนต์ โดรน การนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมแทนมนุษย์

Skill Sets ทักษะที่ต้องพัฒนา

          ทักษะสาย Digital และ IT ต้องมีการพัฒนาให้ทันตามกระแสโลกอยู่แล้ว ยิ่งตอนนี้โลกขานรับความเป็นดิจิทัล ยิ่งต้องปรับตัวตามให้ทันเพื่อให้ได้อยู่ในสายงานนี้ต่อไป สำหรับ Skill Sets ที่ต้องเพิ่มเข้ามาแล้วจะรุ่ง ได้แก่

1. Analytical thinking and innovation

           หรือทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม คือทักษะที่ไม่ใช่แต่มนุษย์ไอทีเท่านั้นที่ต้องมี แต่ยังรวมไปถึงสายงานอื่น ๆ ด้วย เป็นการคิดอย่างมีตรรกะ คิดอย่างมีระบบ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และที่เพิ่มเข้ามาคือการคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ได้ด้วย

2. Technology design and programming

           ทักษะการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ถึงคุณจะมีทักษะด้านนี้อยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่ม หรือใครที่ยังไม่มีทักษะด้านนี้ ก็ควรเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการเขียนโปรแกรม เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีให้ตรงใจผู้ใช้งานที่สุด

3. Complex problem-solving

           ทักษะการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ทักษะนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ที่มีมาใช้แก้ปัญหา ผ่านการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้แก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพที่สุด

4. Active learning and learning strategies

           ทักษะการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การเรียนรู้ ทักษะนี้เกิดจากการลงมือทำด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม

5. Resilience, stress tolerance and flexibility

           ทักษะความยืดหยุ่น รับมือกับความกดดันได้ดี ทักษะที่คนทำงาน Digital และ IT ต้องเพิ่มเข้ามานี้อาจไม่ใช่สิ่งที่คุ้นชิน เพราะคนไอทีมักรับมือกับคอมพิวเตอร์ กับโค้ด หรือกับโปรแกรมเป็นหลัก แต่ต่อไปจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของคุณมากขึ้น จึงต้องรับมือกับความกดดันได้ด้วย

6. Creativity, originality and initiative

           ทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม คุณต้องสามารถสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ได้ และต้องใช้งานได้จริงด้วย

7. Critical thinking and analysis

           ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นอีกหนึ่งทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อดี ข้อเสีย ก่อนจะหาข้อสรุป และทำการตัดสินใจ เป็นทักษะที่ผู้นำควรมีอย่างยิ่งด้วย

8. Reasoning, problem-solving and ideation

           ทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ เราอาจคิดว่าทักษะด้านไอเดียสร้างสรรค์น่าจะเหมาะกับงานประเภทการออกแบบและงานด้านครีเอทีฟมากกว่า แต่จริง ๆ แล้ว ทักษะนี้คือสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาในงาน Digital และ IT เพื่อนำมาประกอบการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

9. Leadership and social influence

           ทักษะการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ เป็นทักษะในการบริหารทีมให้อยู่รอด มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทให้กับงาน ให้กับทีม และให้กับองค์กร และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกทีมได้

10. Technology use, monitoring and control

           ทักษะการใช้เทคโนโลยี การตรวจสอบและการควบคุมดูแล หน้าที่โดยตรงเลยก็ว่าได้ของคนทำงาน Digital และ IT ที่ต้องถนัดในเรื่องเทคโนโลยี และพร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่มีออกมา และสามารถใช้งานได้ และแนะนำต่อได้

11. Emotional intelligence

           ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับทักษะนี้ คุณต้องมีจิตวิทยาในเรื่องคน รับรู้ เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและของผู้อื่นได้ ยิ่งหากคุณเป็นหัวหน้าทีมด้วยแล้ว ยิ่งจำเป็นมาก

12. Troubleshooting and user experience

           ทักษะในการแก้ปัญหาที่มาจาก User จริง ทักษะที่ต้องมีเมื่อต้องแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า หรือ user ผู้ใช้งาน คือต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีทักษะในการสื่อสารด้วย

13. Systems analysis and evaluation

           ทักษะในการวิเคราะห์ระบบ หน้าที่สำคัญที่ต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง คือต้องวิเคราะห์ระบบการทำงานและจัดการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้

14. Service orientation

          ทักษะการคิดเชิงบริการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อเราไปเข้ารับการบริการ เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราเช่นไร เราก็ควรมีใจบริการเช่นนั้น

15. Persuasion and negotiation

           ทักษะการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองทักษะนี้สามารถใช้กับลูกค้า ต้องวิเคราะห์ลูกค้าและโน้มน้าวใจลูกค้าได้ดี

           หากคุณไม่หยุดนิ่ง และเร่งพัฒนาทักษะการทำงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับและเรียนรู้ทักษะ และงานใหม่ ๆ จะปีหน้าหรือปีไหน ๆ คุณก็สามารถเติบโตไปกับองค์กรได้แน่นอน แต่หากอยากเปลี่ยนงานเพื่อความก้าวหน้า และหาความท้าทายใหม่ ๆ เข้าไปสมัครงานที่ JobsDB ได้ เพราะเราได้เลือกสรรงานคุณภาพ จากองค์กรชั้นนำมาไว้ให้แล้ว

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

           และหากคุณอยากเปลี่ยนสายงาน แต่ยังขาดความรู้ด้าน IT และ Digital อยู่ หรือต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะสามารถเสริมความรู้เพิ่มเติมได้จากการเรียนออนไลน์กับ FutureLearn x JobsDB จาก JobsDB มีคอร์สที่สอนความรู้ด้านนี้ให้คุณเพิ่มทักษะการทำงานโดยเฉพาะ

FutureLearn x JobsDB

Level Up Your Career ยกระดับความรู้ก้าวสู้งานที่ใช่

           คอร์สเรียนออนไลน์ ที่เกิดจากการจับมือกันระหว่าง JobsDB และ FutureLearn ภายใต้ชื่อแคมเปญ “ยกระดับความรู้ ก้าวสู่งานที่ใช่” ให้คุณปลดล็อกศักยภาพ กับคอร์ส ฟรี! ที่จะอัพตัวคุณให้ก้าวล้ำนำใครในทุกเกมการแข่งขันกับเรา พันธมิตรด้านการหางานที่ดีที่สุดของคุณ และ FutureLearn ผู้ให้บริการคอร์สออนไลน์จากประเทศอังกฤษที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ไร้พรมแดนที่ดำเนินการมานานกว่า 9 ปี ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ทั้งด้าน Emerging Skills และ Transferrable Skills ที่สามารถนำไป reskill หรือ upskill ใช้ในชีวิตการทำงานปัจจุบันได้

         เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพ
หากคุณพร้อมออกจากกรอบ ติดปีกความรู้ และยกระดับการทำงานขึ้นไปอีกขั้นกับเราแล้ว ลงทะเบียนฟรี ที่นี่

ถึงเวลามูฟออนข้ามสายสู่ 19 งานแห่งอนาคต

รู้ลึกก่อนใคร 10 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีสำหรับ 2021 ที่ใคร ๆ ก็เรียนได้

วิธีอยู่ให้รอดในยุค “หุ่นยนต์” แย่งงาน

 

 

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023จ้างยาวถึงปี 2025 หากมี Skill Sets ด้าน Digital IT นี้

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top