เครื่องมือวาดรูปทรงใน Photoshop

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับบทความนี้ คราวนี้ผมจะมาบอกถึงเครื่องมือที่เอาไว้ใช้วาดรูปทรงในหลายๆ แบบกัน เหมาะสำหรับคนที่ไม่วาดรูปไม่เก่ง หรือวาดแล้วไม่ได้สมดุลครับ โดยใน Photoshop นำเครื่องมือตัวนี้เข้ามาเพิ่มตั้งแต่ 7.0 และยังอยู่ CS2 ครับ ซึ่งจะมีเครื่องมืออยู่หลากหลายแบบทำให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา ในรูปแบบต่างๆ โดยง่าย และสามารถนำไปประยุกต์การใช้ต่างๆ ได้ เครื่องมือจะมีทั้งหมด 6 ตัวได้แก่

  1. Rectangle Tool เป็นเครื่องที่เอาไว้วาดภาพสีเหลี่ยมมุมฉากประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  2. Rounded Rectangle Tool มีหน้าที่เหมือนกับ Rectangle Tool แต่ว่าเครื่องมือตัวนี้จะเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมที่มีขอบมน โดยที่เราสามารถกำหนดความมนของรูปสี่เหลี่ยมได้
  3. Ellipse Tool เป็นเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับทำรูปวงกลม หรือวงรี
  4. Polygon Tool เป็นเครื่องมือสร้างรูปแบบหลายเหลี่ยม โดยการกำหนดสามารถทำได้จาก Option Bar ด้านบนเมื่อเราเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้
  5. เครื่องมือวาดรูปใน-photoshopLine Tool เป็นเครื่องมือที่วาดเส้นตรง คงไม่ต้องบอกอะไรมากสำหรับอันนี้ครับ เพราะมันทำได้แค้เส้นตรง
  6. Custom Shape Tool เป็นเครื่องมือที่วาดภาพได้หลายรูปแบบซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ที่ Option Bar ด้านบนเมื่อเลือกใช้เครื่องมือครับ

Tips & Trick

          ในเครื่องมือ Custom Shape Tool สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ที่ช่อง Shape บน Option Bar

Scroll to Top