สุดยอดสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQ ดีแทคจุดประกายความเท่าเทียมในสังคม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           เพิ่งจะผ่าน Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) กันมาไม่นาน กระแสรณรงค์เพื่อความหลากหลายทางเพศและสร้างความเท่าเทียมก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในสังคมอีกครั้ง ในแง่ของการทำงานมีหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเพศ เปิดโอกาส ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมขึ้น องค์กรหนึ่งที่ประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมให้กับพนักงาน LGBTQ (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์ เควียร์) หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่มองว่าความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (diversity & inclusion) คือหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร ดีแทคจึงให้ความสำคัญกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองในที่ทำงาน

สุดยอดสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQ ดีแทคจุดประกายความเท่าเทียมในสังคม

           หลังจากที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่ประกาศให้สิทธิลาคลอด 6 เดือนสำหรับพนักงานหญิงเมื่อปี พ.ศ. 2559 จนจุดประกายมุมมองใหม่ให้กับสังคม ทำให้มีหลายองค์กรที่หันมาสนใจปรับปรุงสิทธิการลาคลอดเพื่อให้ครอบคลุมเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของพนักงานมากยิ่งขึ้น เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดีแทค ประกาศใช้นโยบายสวัสดิการเท่าเทียมให้กับพนักงาน LGBTQ ทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ตั้งแต่การแต่งงาน สุขภาพ ไปจนถึงการดูแลบุตร ถือเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นภายในที่ทำงานอย่างแท้จริง สวัสดิการนี้ครอบคลุมสำหรับพนักงานกลุ่ม LGBTQ และคู่สมรสเพศเดียวกันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอาศัยอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดระยะยาว โดยปรับเปลี่ยนให้การลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศของพนักงานถือเป็นการลาป่วย พนักงาน LGBTQ มีสิทธิขอลาหยุดเพื่อเข้าพิธีสมรสได้ไม่เกิน 6 วัน และการขอรับเงินช่วยเหลือการสมรสเป็นจำนวน 5,000 บาท เพิ่มสิทธิการลาเพื่อรับอุปการะบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายได้ไม่เกิน 7 วัน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อประกันสุขภาพและแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับครอบครัวได้ในราคาพิเศษของบริษัท รวมไปถึงสามารถลาฌาปนกิจครอบครัวได้ไม่เกิน 15 วัน พร้อมรับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 10,000 บาทอีกด้วย

สุดยอดสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQ ดีแทคจุดประกายความเท่าเทียมในสังคม

           นอกจากสวัสดิการเท่าเทียมที่พนักงาน LGBTQได้รับ ยังมีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีมุมมองที่หลากหลาย และเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องการมีอคติโดยไม่รู้ตัว หรือ unconscious bias ตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมพนักงาน ไปจนถึงการประเมินผลงานให้เกิดความเท่าเทียมสำหรับบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะมีอายุ เพศ เชื้อชาติ หรือรสนิยมทางเพศอย่างไร

           คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ หรือ ‘คุณกุ้ง’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ผู้ทำหน้าที่ดูแลบุคลากรจำนวนหลายพันคนในองค์กรให้มีความสุขและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงนโยบายเพื่อพนักงาน LGBTQ ว่า ดีแทคเป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะบุคลากรจากหลายช่วงอายุ เชื้อชาติ ความสามารถ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ การปรับปรุงนโยบายดังกล่าวจึงเป็นการประกาศจุดยืนต่อพนักงาน LGBTQว่า องค์กรมองเห็นคุณค่า ให้ความสำคัญกับพนักงาน และอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าบริษัทคือบ้าน การยกระดับจากการเป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย ไปสู่องค์กรที่พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องใช้อาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่อง

คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ หรือ ‘คุณกุ้ง’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค
คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ หรือ ‘คุณกุ้ง’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

           ความหลากหลายยังเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ จากผลการศึกษาของ Deloitte Millennial Survey พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 74 เปอร์เซ็นต์ มีความคิดเห็นว่าองค์กรมีความคิดริเริ่มและมีแนวคิดการทำงานที่สร้างสรรค์มากขึ้น ภายใต้วัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรกลุ่มมิลเลนเนียลที่ทำงานในองค์กรที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม จะมีระยะเวลาร่วมงานกับองค์กรได้ยาวนานกว่าการทำงานในองค์กรทั่วไปเกือบสองเท่า

           นอกจากจะสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแล้ว ความหลากหลายทางเพศนั้นช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรได้อีกด้วย เพราะองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า ซึ่งตรงกับผลการวิจัยหลายฉบับ เช่น Boston Consulting Group พบว่า บริษัทที่มีทีมงานบริหารมีความหลากหลายทางเพศ จะมีรายได้สูงกว่าบริษัทอื่นกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในบทวิเคราะห์ของ McKinsey & Company ในปี 2562 พบว่า องค์กรที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top Quartile (สัดส่วนกลุ่ม 25 เปอร์เซ็นต์แรก) ในด้านความหลากหลายทางเพศของกลุ่มผู้บริหารนั้น มีแนวโน้มจะสร้างผลกำไรได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่ม Fourth Quartile (กลุ่ม 25 เปอร์เซ็นต์สุดท้าย) นอกจากนี้ จากรายงานของ McKinsey & Company ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า องค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศมากจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงกว่าองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศน้อยถึง 48 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักข่าว Financial Times ยังระบุว่ากองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ดำเนินงานบนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกว่า 340 พันล้านดอลลาร์ (ราว 10.9 ล้านล้านบาท) ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งความหลากหลายทางเพศและการมีส่วนร่วมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักด้านสังคม ภายใต้แนวคิด ESG

           การประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมของดีแทคจึงเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศและความมีส่วนร่วม (diversity & inclusion) ให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์กร และเป็นหมุดหมายอันสำคัญที่จะจุดประกายความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้กับพนักงาน และเพื่อน ๆ LGBTQ ในประเทศไทย

           ดีแทค ยังคงมองหาคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน หากสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สามารถคลิกได้ที่นี่ https://bit.ly/3nTtNMg

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023สุดยอดสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQ ดีแทคจุดประกายความเท่าเทียมในสังคม

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top