ทักษะผู้นำและภาวะผู้นำที่ดี ซึ่งควรมีติดตัวในปี 2022

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของการทำงาน “ภาวะผู้นำ” คือหนึ่งในทักษะสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายควรมีติดตัว ยิ่งในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรอบด้านขนาดนี้ การที่คุณมีทักษะความเป็นผู้นำมากเท่าไร สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้คุณโดดเด่นและมีโอกาสได้รับเลือกกว่าใคร ทั้งยังเป็นใบเบิกทางชั้นดี ที่ทำให้ผู้ว่าจ้างประทับใจคุณทันทีตั้งแต่สัมภาษณ์งาน ไปจนถึงช่วยให้ก้าวหน้าในอาชีพการงานที่คุณรักได้อย่างรวดเร็ว 

ทักษะผู้นำและภาวะผู้นำคืออะไร?

ภาวะผู้นำ
ทักษะผู้นำและภาวะผู้นำที่ดี

จริง ๆ แล้วทักษะผู้นำไม่ได้จำเป็นแค่ในเรื่องของการทำงานเท่านั้น อย่าลืมว่าโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน แน่นอนว่าการอยู่ด้วยกันของคนจำนวนมาก ย่อมต้องมีบุคคลที่มีความเป็นผู้นำเข้ามาบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ไขปัญหาและจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ รอบด้านให้ดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

 

ดังนั้น คำว่าภาวะผู้นำหรือทักษะผู้นำ จึงไม่ได้หมายถึงตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารแต่อย่างใด ทว่าแสดงถึงการผสานทักษะในหลาย ๆ ด้านเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งความเข้าอกเข้าใจ การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เข้มแข็งเมื่อเผชิญกับปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ฟังและให้คำแนะนำที่ดี ฯลฯ ทั้งหมดนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริบทใด เพศไหน อายุเท่าไร ดำรงสถานะพนักงาน เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร ความเป็นผู้นำจึงเป็นทักษะที่ทุกคนควรมีติดตัวอย่างไม่มีข้อจำกัด

5 ทักษะผู้นำและภาวะผู้นำที่ดี มีอะไรบ้าง

 

อะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ทักษะ” ย่อมหมายถึงสิ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝนหรือปฏิบัติซ้ำ ๆ จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญผ่านกลไกของเวลา ซึ่งทักษะผู้นำเองก็ไม่ต่างกัน วันนี้เราอาจจะยังไม่มีความเป็นผู้นำที่ดีหรือยังมีไม่เพียงพอ ทว่าคุณสามารถเติมเติมเต็มทักษะในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้ วันนี้เรามี 5 ทักษะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จำเป็นอย่างยิ่งในปี 2022 มาฝากกัน เพื่อโอกาสและอนาคตการทำงานที่เติบโตขึ้นกว่าเดิม 

1. ผู้นำที่ดีต้องรู้จักการแก้ปัญหา

 

ปกติของทุกการทำงานที่ต้องพบเจออุปสรรคและปัญหาจากทั่วทุกสารทิศ หนึ่งในทักษะผู้นำที่ดีจำต้องรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบโดยยึดตามหลักความเป็นจริง และมองถึงภาพรวมอย่างเข้าใจ พร้อมรับมือและแก้ไขอุปสรรคไปทีละขั้นตอน เพื่อทุกอย่างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงยอมรับอย่างเข้าใจด้วยว่า บนโลกใบนี้ก็มีบางปัญหาที่เราเองไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเช่นกัน (Out of control) ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะต้องปล่อยไป 

2. ผู้นำที่ดีคือนักฟังที่ดี

 

การฟัง” เป็นทักษะง่าย ๆ ที่หลายคนมองข้ามจนอาจจะเผลอละเลยไป ด้วยความที่โลกกลม ๆ ใบนี้ในแต่ละวันเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย จนกลายเป็นว่ามีแต่ผู้พูดไม่ผู้ฟัง ซึ่งจริง ๆ แล้วการฟังเป็นทักษะที่เรียบง่ายมาก เพียงคุณเอาหัวใจของคุณเข้าไปจับในรายละเอียดของผู้พูดด้วยความเข้าใจ เพียงเท่านี้ผู้พูดก็จะสัมผัสได้ถึงความจริงใจของคุณอย่างแน่นอน โดยไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวเหล่านั้นได้

 

อย่างไรก็ตามหากคุณฟังปัญหาแล้วมีข้อแนะนำดี ๆ แน่นอนว่าคุณสามารถให้คำปรึกษา แนะนำถึงวิธีการแก้ไข รวมถึงส่งต่อพลังงานบวกหรือกำลังใจให้คนในทีมได้อย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีของคุณก็จะยิ่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งรับฟังมากเท่าไร ยิ่งเติมเต็มทักษะผู้นำของคุณให้แข็งแกร่งกว่าเดิม

3. ผู้นำที่ดีต้องมีความเด็ดขาด

 

การจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น “ความเด็ดขาด” เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องมีให้มากเป็นอันดับต้น ๆ เพราะผู้นำที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้เงื่อนไขของเวลา ทรัพยากรและข้อจำกัดต่าง ๆ ซึ่งทักษะนี้ยิ่งมีประสบการณ์การจัดการมามากเท่าไร ยิ่งเป็นข้อได้เปรียบ 

ทั้งนี้หากคุณมีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ อยู่แล้ว ถึงแม้ข้อจำกัดจะหลากหลาย หรือข้อมูลที่ได้มาไม่ครบถ้วน ท้ายที่สุดแล้วหากคุณมีความเด็ดขาดที่ดี ปัญหานั้นก็จะจบไป จึงไม่แปลกที่ทักษะผู้นำที่ดีจึงมาคู่กับความเด็ดขาด เพราะนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างลุล่วง ภายใต้ข้อจำกัดมากมาย

4. ผู้นำที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์

 

ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของทักษะที่ดีหลายอย่าง เชื่อว่าบางคนเข้าใจว่า ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความจริงใจเพียงอย่างเดียว ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความซื่อสัตย์ยังเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น ยึดมั่นในอุดมการณ์ความยุติธรรม รวมถึงยืนหยัดในหลักความคิดที่ถูกต้องด้วย อย่าลืมว่าในภาวะผู้นำเองหลาย ๆ ครั้ง คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกข้าง หรือลงโทษคนที่ทำผิดซ้ำ ๆ ในเรื่องเดิม และทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ผู้นำที่ดีต้องแก้ไขปัญหาด้วยการยึดเอาความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง ถึงแม้การตัดสินใจครั้งนั้นอาจจะไม่ได้ถูกใจเสียงส่วนใหญ่ก็ตาม 

5. ผู้นำที่ดีกับการจัดการที่ดี

 

บางครั้งการใช้ไม้แข็งในการแก้ปัญหากับคนบางคนก็ไม่ได้ผลเสมอไป หนึ่งในทักษะผู้นำที่ดีจึงต้องควบคู่ไปกับการจัดการที่ดี รู้ว่าอะไรหรือใครควรใช้วิธีไหนจัดการ บางคนชอบไม้แข็ง บางคนชอบไม้อ่อนสลับกันไป แน่นอนว่าการจะจัดการอะไรได้ดี จำเป็นต้องมีศิลปะในการสื่อสาร วางอีโก้ที่มีของคุณลง ฟังความเห็นของเพื่อนร่วมทีม แล้วนำมาปรับใช้ เพื่อไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างราบรื่น อนึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีถือเป็นรากฐานของการจัดการที่ยอดเยี่ยม

 

จะเห็นได้ว่าทักษะต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่เรื่องยากเลย ง่ายบ้าง ยากบ้างสลับกันไป อย่างไรก็ตามลองนำไปฝึกฝนและปรับใช้กันในชีวิตประจำวันดู เพื่อเติมเต็มและพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เรามีจุดแข็งที่น่าสนใจ แตกต่างกว่าใคร และเมื่อพร้อมแล้วก็เข้ามาฝากเรซูเม หรือคลิกสมัครงานง่าย ๆ ผ่าน JobsDB แอปพลิเคชั่นหางานครบวงจรได้เลย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

One Night Miracle ทฤษฎีทำงานโต้รุ่งยันสว่าง ราตรีนี้อีกยาวไกล

5 วิธีที่จะ เปลี่ยนแนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ทักษะผู้นำและภาวะผู้นำที่ดี ซึ่งควรมีติดตัวในปี 2022

เชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอเหล่ามิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ กันมาแล้ว ทั้งโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์โดยตรง มาในรูปแบบข้อความพร้อมแนบล...
ในยุคที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเครียด ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดในสังคม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหล่า...
หากว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้ เรามักจะพูดกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานการศึกษาหาความร...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top