jobsDB Let’s explore on tour

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ทีมงานจ๊อบส์ดีบีพร้อมเดินเครื่องเข้าพบปะน้อง ๆ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพ และปริมณฑล กับกิจกรรม Let’s explore on tour เพื่อแนะแนวการหางาน ให้น้อง ๆ ได้รู้จักเว็บไซต์หางาน และทราบถึงการสมัครงานผ่านเว็บไซต์งาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมงานนักศึกษาจบใหม่จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศในที่เดียว และยังเป็นข่องทางการสมัครงานที่รวดเร็ว แม่นยำ ได้ผลดี เป็นที่ยอมรับของผู้หางานมานานกว่า 13 ปีที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งน้อง ๆ ที่ได้พบปะกับทีมงานจ๊อบส์ดีบีต่าง ก็มั่นใจชักชวนกันเข้ามาฝากเรซูเม่ไว้กับเราอย่างไม่ขาดสาย พร้อมร่วมสนุกรับของที่ระลึกถูกใจจากจ๊อบส์ดีบีมากมาย

          สำหรับน้อง ๆ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไปนี้เตรียมพบกับทีมงานจ๊อบส์ดีบี ตามวันที่และสถานทื่ที่ระบุได้เลยค่ะ และสามารถติดตามอัพเดทตารางกิจกรรมของเราได้ทางหน้าเว็บไซต์ jobsDB.com ซึ่งในเร็ว ๆ นี้จะมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมแน่นอนค่ะ

วันที่

มหาวิทยาลัย

สถานที่

20/8/2013

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

23/8/2013

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ส่วนกลาง

26/8/2013

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

30/8/2013

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาศาสตร์

3/9/2013

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

วิศวกรรมศาสตร์

3/9/2013

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาคาร 1

10/9/2013

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริหารธุรกิจ

11/9/2013

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม

16/9/2013

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาคาร 10

17/9/2013

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

18/9/2013

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้างโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

18/9/2013

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริหารธุรกิจ

19/9/2013

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

20/9/2013

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บริหารธุรกิจ อาคาร 4

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้างโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้างโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 10

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรม 

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ

แนะแนวการหางานแนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเคริสเตียน อาคาร 1

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา์ คณะวิทยาศาสตร์

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการหางาน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

แนะแนวการหางานแคมปัสทัวร์-ธรรมสาสตร์-2

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

jobsDB ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ RMUTTO

หางานแรกในชีวิต คิดถึง jobsDB.com

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top