IT Consultant ที่ปรึกษาด้านไอที ตำแหน่งสำคัญที่มาพร้อมความรู้และประสบการณ์

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           หากคุณเป็นคนทำงานสายไอที ที่สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมามากมาย พร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อยากเปิดโอกาสให้ตัวเราได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งงานที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ลองมาเปิดมุมมองดี ๆ เกี่ยวกับ IT Consultant หรือ “ที่ปรึกษาด้านไอที” ว่าตำแหน่งงานนี้มีความสำคัญอย่างไรกับการทำงาน หน่วยงาน หรือองค์กร เพราะนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้รอบด้านอีกด้วย วันนี้เราลองมาทำความรู้จักที่ปรึกษาด้านไอทีกัน

IT Consultant

IT Consultant คือตำแหน่งอะไร?

           อันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่า “ที่ปรึกษาด้านไอที” กันก่อน คำว่า “IT” ย่อมาจาก Information Technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นหมายถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

           ส่วนคำว่า “Consultant” ก็คือที่ปรึกษา เมื่อนำทั้ง 2 คำมาผนวกกันแล้ว ก็สามารถเรียกแบบเข้าใจง่าย ๆ คือ ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่น และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ ไม่เพียงเท่านี้ ที่ปรึกษาด้านไอทียังต้องเป็นผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย  

           เมื่อองค์กรต่าง ๆ มองเห็นถึงความสำคัญของที่ปรึกษาด้านไอทีแล้ว หลาย ๆ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมองหาผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว ที่ปรึกษาด้านไอทีจำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยตรง และควรต้องมาหาประสบการณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้มากอันต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังนี้

  • ความเชี่ยวชาญ

           คนที่จะสามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นได้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ให้มากกว่าบุคคลทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคือที่ปรึกษาทางด้านความงาม คุณก็ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสวยความงามมากกว่าคนอื่น ๆ หรือถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย ดังนั้น ที่ปรึกษาด้านไอทีก็จำเป็นต้องมีความสามารถในเรื่องเทคนิคและเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบ ดูแล ซ่อมแซม เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรพร้อมปฏิบัติติงานได้อยู่เสมอ

  • มีทักษะในการพูด

           ทักษะในการพูดที่กล่าวถึงไม่ใช่เพียงการพูดเพื่อให้บุคคลอื่นรับฟังเท่านั้น ผู้พูดจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของสารที่ต้องการจะสื่อกับผู้อื่น เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับผู้พูด และให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางแผนเอาไว้จนเกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด

  • อวัจนภาษา

           นอกเหนือจากการพูด อวัจนภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ การที่จะเป็นที่ปรึกษาให้องค์กร หรือผู้อื่น ภาพแรกที่ทุกคนมองเห็นคือบุคลิกภาพ สายตา สีหน้า การใช้น้ำเสียง ภาษากาย รวมถึงเสื้อผ้าการแต่งกาย ก็มีผลต่อความน่าเชื่อถือเช่นกัน ดังนั้นอย่ามองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาด

  • มีทักษะในเรื่องการจัดการธุรกิจ

           ถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทักษะการบริหารจัดการร่วมกับความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะคุณจำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันในไปการนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรมากที่สุด

  • จัดการกับปัญหาได้อย่างชาญฉลาด

           เพราะทุกการทำงานอาจไม่ราบรื่นอย่างที่คิด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมีผู้ที่ช่วยนำทาง และหาทางออกให้ได้โดยเร็วเพื่อให้องค์กรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ที่ปรึกษาด้านไอทีนี่แหละที่จะต้องคอยคิด วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจจัดการกับทุก ๆ ปัญหาให้ได้

  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

           ในทุก ๆ สายงานล้วนต้องทำงานภายใต้ความกดดันอยู่แล้ว แต่ที่ปรึกษาด้านไอทีอาจต้องแบกรับความกดดันมากกว่าผู้อื่น เนื่องจากต้องคอยให้คำปรึกษา แนะนำ จัดการระบบ แก้ไขปัญหา ทุก ๆ ปัจจัยส่งผลให้เกิดความกดดัน และแน่นอนว่าถ้าคุณสามารถรับความกดดันที่เกิดขึ้นได้งานนี้ก็จะพาให้คุณประสบความสำเร็จในสายงานที่เลือกเช่นกัน 

           หากคุณมีคุณสมบัติข้างต้นที่กล่าวมางานที่ปรึกษาด้านไอทีก็เป็นหนึ่งงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถอยู่ไม่น้อย เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดค่อย ๆ คลี่คลายลง นั่นหมายถึงว่าธุรกิจต่าง ๆ จะเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ที่ปรึกษาด้านไอทีก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

IT กับ Creative: ความลงตัวที่สร้างสรรค์ ในธุรกิจ Big Data

IT Insider: เจาะ เทรนด์ไอที ยุคใหม่ อะไรที่ HR กำลังมองหา

อยากเลื่อนขั้นเป็น IT Manager ควรทำอย่างไร

คน IT อยากย้ายงาน ขอขึ้นเงินเดือน เท่าไหร่ดี

ต้องทำอย่างไร เมื่ออยากเปลี่ยนงานไปสาย IT

Malware คืออะไร? ความท้าทายที่ฝ่าย IT ต้องเตรียมรับมือ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023IT Consultant ที่ปรึกษาด้านไอที ตำแหน่งสำคัญที่มาพร้อมความรู้และประสบการณ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “บัตรคนจน” นับเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีรายได้...
ไม่ว่าจะอยู่ในโลกของการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว มนุษย์ทุกคนล้วนตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองกันแทบทั้งนั้น แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสา...
สำหรับคนที่เรียนสายศิลป์มา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งคณะที่หลายคนใฝ่ฝันคงหนีไม่พ้น “คณะมนุษยศาสตร์” ซึ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top