​เพิ่มแรงจูงใจให้ทีมด้วย Maslow’s hierarchy of needs ปลุกไฟในใจให้ร้อนแรงอยู่เสมอ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ด้วยสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยจากวิกฤตโควิดเช่นนี้ ทำให้วิถีการทำงานต้องเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างหัวหน้าทีมและลูกน้อง ยิ่งห่างกันออกไป ทั้งจากการ Work Form Home ทั้งปริมาณงานที่มีเข้ามามากกว่าปกติ ทั้งเวลาการทำงานที่ไม่มีความแน่นอน ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าทีมที่จะนำทีมด้วยการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจ เติมพลังให้กับลูกน้อง หรือลูกทีมได้อย่างตรงจุด เพื่อให้ทำงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำได้โดยใช้กฎ Maslow’s hierarchy of needs ที่ JobsDB นำมาฝากทุกคนกัน

Maslow's hierarchy of needs

           Maslow’s hierarchy of needs หรือ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ จากนักจิตวิทยาชื่อ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นแนวคิดทางจิตวิทยา ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ ว่าจะถูกกระตุ้นให้สนองความต้องการขั้นพื้นฐานในลำดับต้น ก่อนที่จะพัฒนาความต้องการออกไปจากด้านล่างสู่ด้านบน ซึ่งจะเป็นความต้องการด้านกายภาพ (Physiological) ความปลอดภัย ความมั่นคง (Safety, Security) ความรัก หรือการเป็นเจ้าของ (Love, Sense of Belongings) ความเคารพ (Esteem) การบรรลุความหมายหรือความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-actualization)

           ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงาน โดยหัวหน้าทีมจะมีบทบาทสำคัญ ในการนำทฤษฎี Maslow’s hierarchy of needs มาปรับใช้กับทีม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้พนักงานในช่วงวิกฤตแบบนี้ได้

 

ดูแลด้านกายภาพ (Physiological)

           ความต้องการทางกายภาพเป็นความต้องการพื้นฐานทั่วไป นอกจากอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย สิ่งที่หัวหน้าทีมสามารถช่วยจัดหาให้กับลูกทีมได้ จะเป็นรูปแบบของ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง การกำหนดวันลาหยุด เป็นต้น หากพนักงานได้รับการดูแลความต้องการพื้นฐานนี้เป็นอย่างดี จะทำให้มีความสุขในการทำงาน และได้ผลงานที่ดีตามมา

 

ดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security)

           เมื่อพนักงานได้รับการดูแลด้านกายภาพแล้ว หัวหน้าทีมก็ควรดูแลด้านความปลอดภัย และความมั่นคง เป็นลำดับถัดมา ด้วยการจัดหาและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่อไปนี้ เช่น จัดทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ดูแลให้สถานที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นมลพิษกับสุขภาพ มีมาตรการลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ในการทำงานให้กับทีม รวมไปถึงความมั่นคงด้านรายได้ จากการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตรงตามกำหนด มีการปรับขึ้นเงินเดือนตามผลงาน และตาม KPI ที่กำหนด ขณะเดียวกันก็ต้องรู้สึกปลอดภัย จากสภาวะทางอารมณ์ด้วย ต้องลดการปะทะหรือใช้อารมณ์ในการทำงาน ทั้งจากหัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมงาน

 

ดูแลด้านการให้ความรักหรือการเป็นเจ้าของ (Love or Sense of Belongings)

           เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ จัดเป็นความต้องการทางด้านสังคม (Social needs) ซึ่งการทำงานร่วมกันออกมาได้ดีนั้น ต้องมีทักษะบางอย่าง เช่น ทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) เพื่อให้เข้าใจกัน และรับฟังกัน ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) เข้าใจลักษณะงานของแต่ละคน ทักษะทางอารมณ์ (Emotional intelligence) เป็นต้น

           ยิ่งด้วยสถานการณ์โควิดเช่นนี้ ที่พนักงานอาจต้องมีการ Work From Home เป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ความสัมพันธ์ต้องห่างหาย หัวหน้าทีมควรจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น Conference Call พร้อมมีกิจกรรม หรือประชุมผ่านเกม Gather Town เพื่อสร้างสีสันให้ไม่น่าเบื่อ เป็นต้น

 

ดูแลด้านการให้ความเคารพ (Esteem)

           ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเคารพ ต้องการที่จะเป็นใครสักคนที่ประสบความสำเร็จ หรือทำงานมีประสิทธิภาพ มีความภูมิใจในตัวเอง ขณะเดียวกันก็ต้องการได้รับการเคารพจากผู้อื่น หัวหน้าทีมควรทราบว่า ลูกทีมไม่ชอบการดูถูก หรือ Micro-manage เขาจะรู้สึกด้อยค่าลง เพราะมีคนสั่งการทุกอย่างในงานที่ตัวเองทำ ทำให้ความภูมิใจในตัวเองและ Self-esteem ลดลง

 

ดูแลด้านการบรรลุความหมายภายในหรือความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization)

           คือการที่องค์กรและหัวหน้างานมีการส่งเสริมพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

           การเพิ่มแรงจูงใจให้ทีมด้วย Maslow’s hierarchy of needs ปลุกไฟในใจทุกคนให้ร้อนแรงอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่องค์กรและหัวหน้าทีมไม่ควรมองข้าม และหมั่นเติมพลังใจให้กับลูกทีมเพื่อฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สำหรับองค์กรไหนที่กำลังมองหาบุคลากรใหม่ไฟแรงมาเสริมทัพให้กับทีมของเรา สามารถเข้ามาลงประกาศตามหาคนที่ใช่ให้กับงานของเราได้ที่แอปพลิเชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เติมพลังกับ 4 วิธีเพิ่ม productivity ในวันทำงานของเรา

รวม 10 Podcast สำหรับคนทำงาน ฟังเพลิน ให้ความรู้ ปลุกแรงบันดาลใจ

หัวหน้าอายุน้อย ก็บริหารทีมให้อยู่หมัด งานเดิน สบายใจ เป็นมืออาชีพได้

Employee experience ยิ่งกว่าความผูกพัน คือการรักษาพนักงานให้องค์กร
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023​เพิ่มแรงจูงใจให้ทีมด้วย Maslow’s hierarchy of needs ปลุกไฟในใจให้ร้อนแรงอยู่เสมอ

ช่วงนี้มนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธ...
เชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอเหล่ามิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ กันมาแล้ว ทั้งโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์โดยตรง มาในรูปแบบข้อความพร้อมแนบล...
ในยุคที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเครียด ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดในสังคม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหล่า...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top