แนวทางบริหารพนักงานในองค์กรหลากวัฒนธรรม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

multiculture_100          ใกล้เปิดเสรีอาเซียนแล้ว องค์กรของคุณมีแผนรับพนักงานต่างชาติ หรือโยกย้ายพนักงานจากประเทศอื่นในเครือข่ายมาร่วมงานหรือเปล่า เมื่อในองค์กรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมต้องการการจัดการงานบุคคลที่ต่างไปจากเดิม จะทำอย่างไรให้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนล่วงหน้า

  • ศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละชาติ ทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากเรา เข้าใจว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะประเทศเขาเป็นแบบนี้ ในขณะเดียวกันก็ให้เขาทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของเราด้วย จะได้ปรับเข้าหากัน เพื่อการทำงานที่ราบรื่น เข้าอกเข้าใจกัน
 
  • ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานทำความรู้จักกัน เสริมสร้างทีมเวิร์ก ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอาจมีกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันระบุความแตกต่างที่พบในการอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติ พร้อมให้เสนอแนวทางการปรับตัวเข้าหากันแบบ win-win สบายใจกันทุกฝ่าย
 
  • สื่อสารให้พนักงานเห็นความสำคัญของความแตกต่างและหลากหลายในองค์กร เมื่อมีคนใหม่ ๆ เข้าจะช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร และเมื่อมีความสำเร็จเกิดขึ้น ให้แสดงความชื่นผ่านอีเมล จดหมายเวียน หรือบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระตุ้นบรรยากาศการทำงานให้พนักงานต้องการพัฒนาตนเองเพื่อจะเป็นที่ชื่นชมและยอมรับจากองค์กรเช่นกัน
  • จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการเปิดรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม การทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรใช้จากวิทยากรภายนอกซึ่งจะแนะนำแนวทางอย่างปราศจากอคติ
 
  • ทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน สไตล์การทำงานแบบไหนที่พนักงานพึงพอใจ และส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการที่หัวหน้างานและผู้จัดการจะปกครองลูกน้องอย่างเหมาะสม เพราะพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน วิธีการสื่อสารย่อมต้องมีความละมุนละม่อมแตกต่างกันไป
 
  • ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้รีบเข้าไปแก้ไข โดยการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทีละคน รับฟังปัญหา และหาทางคลี่คลาย พร้อมแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาที่จะถูกนำมาใช้ต่อไป
 

ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการบริหารพนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมควรอยู่บนพื้นฐานของการเปิดใจยอมรับในความแตกต่าง พยายามศึกษาเรียนรู้ ปรับตัวเข้าหากัน ก็จะสามารถเดินไปด้วยกันได้ตลอดทาง ทั้งยังเป็นการยกระดับองค์กรสู่ความอินเตอร์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เทคนิคสร้างแบรนด์มัดใจคนเก่งรับ AEC

บริหารพนักงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top