เรซูเม่ภาษาอังกฤษ Engineer ระดับหัวหน้างาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คนทำงานด้านวิศวกร (Engineering) ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาบ้างแล้วในระดับหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่าคนที่ทำงานด้านนี้ มักจะมองหาความท้าทายในการทำงานอยู่เสมอ จึงมักจะเห็นว่ามีวิศวกรหลายคนที่มักจะมองหางานใหม่ แล้วย้ายไปทำงานในตำแหน่งที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิในความสามารถของตัวเองมากขึ้น


          งานวิศวกรมีหลากหลายสาขา ผู้ที่เลือกเรียนมาทางด้านนี้ จะมองเห็นอนาคตตัวเองอยู่แล้ว เมื่อเรียนจบแล้วจะทำงานวิศวกรด้านใด การเลือกเรียนให้ตรงสายมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่การสมัครงาน Engineer อย่างมีแบบแผนก็สำคัญไม่แพ้กัน หากไม่มีการวางแผนที่ดี ตำแหน่งงานวิศวกรที่เราคาดหวังไว้ อาจจะตกเป็นของคนอื่นได้


          สมัครงานวิศวกรอย่างไรให้มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นที่ต้องการของนายจ้าง การเขียนเรซูเม่ที่ดี เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสมัครงานที่ดี ประสบการณ์และความสามารถที่มี เราต้องทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจตั้งแต่ครั้งแรก จึงจะทำให้โอกาสการได้งานเป็นของเรา ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานวิศวกร (Engineering) นี้ เป็นแนวทางสำหรับการสมัครงานครั้งต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานของวิศวกรมืออาชีพ


Mr. JobsDB

1 Empire Tower III South Sathorn Road,

Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

Tel: 090-667-0700 | Email: [email protected]  


Age: 27

Marital Status: Single

Hobbies: Reading, Watching Movie, Listening to Music

Date of Availability: Immediately


Apply for : Senior Civil Engineer position

Expected Salary: 50,000 – 60,000 Baht

Objective: 

To utilize my technical skills for achieving the target and developing the best performance in the organization.

Summary:

A very flexible, agile and driven person knowledgeable in both the basics and the advanced methods, approaches and theories of engineering; Capable of multi-tasking and handling diverse and challenging projects set forth within restricted resources; Has strong leadership qualities which helps greatly on group motivation and goal-setting; Very good time management skills necessary in accomplishing tasks.


Qualifications:

 • Comprehensive understanding of engineering and design principles
 • Understanding of computer-assisted design software i.e. 3D CAD
 • Able to work without supervision
 • Experience of tolerance analysis and manufacturing drawings
 • Works smoothly even when under pressure and treats difficulties as a challenge
 • Enthusiastic and Quick learner
 • Solves problems by means of theoretical and factual data.

Education:

  • 2007 – 2009 Master of Engineering (Civil Engineering)
   University of ABC, Bangkok        
   GPA: 3.50
 • 2002 – 2006 Bachelor of Engineering (Civil Engineering)      
  University of XYZ, Bangkok
  GPA: 3.30

Awards:

 • Institute of Integrated Engineer Professionals (IIEP), Member, 2009 – Present
 • Award of Excellence for Engineering, 2010
 • Awarded Gold Medal – Engineering Week 2010

Skills:

 • Proficiency and expertise in programming languages such as AutoCAD, Autodesk or related software
 • Knowledgeable in using MS Office Tools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access)
 • Exhibited strong leadership skills and is a motivational speaker
 • Writes and communicates well in English, Filipino and Mandarin
  TOEIC score: 800

Experience:

ABC Inc. – Some Town, Bangkok (2010 – Present)

Civil Engineer

 • Headed the project management team in charge of concept design, planning and implementation, service contracting, operations and manpower delegation and monitoring, implementation, quality assurance testing.
 • Headed and supervised the engineering department and ensured that project is implemented within the predefined timeline and budget.
 • Provided clear and comprehensive day-to-day mandates to contracted engineers in coordination with the project team.
 • Consolidated day-to-day accomplished activities and provided suggestions to management to better enhance operations and efficiency.
 • Thoroughly checked that all policies, rules and regulations are enforced and complied to, in accordance to the government and ISO standards.
 • Delivered client’s expectations and provided additional value-added service to client, for purposes of future business.
 • Constantly researched on new technologies and advancements in engineering.

          การเขียนเรซูเม่ให้เป็นมืออาชีพ นอกจากจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ประสบการณ์ในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ คนทำงานที่มีประสบการณ์แล้ว นายจ้างจะให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบจากงานที่เคยทำมาเป็นพิเศษ หรือเคยได้รับรางวัลใดบ้างจากการทำงานที่ผ่านมา แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องไม่ลืมที่ระบุคุณสมบัติที่โดดเด่นของเราว่ามีอะไรบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณสมบัติที่นักวิศวกรจะระบุไว้ในเรซูเม่มีดังนี้เรซูเม่วิศวกรระดับหัวหน้างาน

 • สามารถนำเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้ได้
 • สามารถวิเคราะห์ และแปรความหมายข้อมูลได้
 • สามารถออกแบบระบบ หรือกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการได้
 • สามารถบ่งชี้ปัญหา ตลอดจนคิดสูตร และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
 • สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถจะใช้ความชำนาญ และเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับงานปฏิบัติทางวิศวกรรมได้

          ความสามารถอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง เช่น ความสามารถทางภาษา จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการสื่อสาร จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่เราเคยคิดว่าเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะกลายเป็นปัญหาในการทำงานได้ หากเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นกับเพื่อนร่วมงานได้ เราก็จะอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ทำงาน เมื่อเราสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ควรที่จะระบุลงไปในเรซูเม่ให้ครบถ้วน

          การเขียนเรซูเม่สมัครงานวิศวกรนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับการรวบรวมเนื้อหา แล้วถ่ายทอดข้อความต่าง ๆ ของเราไปยังนายจ้าง เพื่อให้นายจ้างได้รับรู้ประสบการณ์ และความสามารถของเรา การทำให้นายจ้างมั่นใจในความสามารถของเรา ก็จะยิ่งทำให้เรามีโอกาสได้งานทำมากขึ้นเท่านั้น

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

งานวิศวะคืออะไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะได้งานวิศวกร

วิศวกรไทยสู้ไหวไหมในอาเซียน

บทความยอดนิยม
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top