เทคนิคการสื่อสารวิสัยทัศน์ของผู้นำ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

june09-01-s          งานของผู้นำคือ การสื่อสารวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรในองค์กรและทีมของตน โดยผู้นำจะต้องแน่ใจว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไปนั้นมีความสอดคล้องกับ ลักษณะขององค์กรของคุณ และเมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วคุณจะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วย เพื่อให้ผู้ที่รับข้อมูล จากคุณสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

1. บอกเล่าเป็นเรื่องราว คำกล่าวที่เป็นเรื่องราวจะทำให้สิ่งที่คุณสื่อสารออกไปนั้นสามารถจับสร้าง ความน่าเชื่อถือและจับใจผู้ฟังได้ และสิ่งนั้นจะติดตรึงอยู่ในใจของผู้ฟัง ทั้งยังทำให้ผู้ฟังสามารถนำไปบอกเล่าต่อไปได้อย่างเข้าใจง่ายกว่าการแถลง วิสัยทัศน์อย่างเป็นทางการที่ผู้นำมักนิยมใช้กัน

2. สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ ดังนั้นคุณจะไม่ต้องใช้เวลามากในการสื่อสาร ทำให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในที่ใด ๆ ก็ตาม อาทิ ในห้องอาหาร เมื่อคุณเดินไปที่แผนกบริการลูกค้า และแม้แต่เมื่อคุณเดินไปที่ลานจอดรถเพื่อกลับบ้าน

3. สื่อสารหลาย ๆ ช่องทาง ยิ่งคุณมีช่องทางในการสื่อสารมากเท่าไร โอกาสที่บุคลากรในองค์กรจะได้รับทราบวิสัยทัศน์ของคุณยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่า นั้น คุณอาจใช้ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การนัดประชุม การเขียนบันทึกข้อความ การใช้ช่วงเวลาอาหารกลางวัน การส่งข้อความผ่านอีเมล ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร จะช่วยให้ข้อความของคุณกระจายอย่างทั่วถึง และเข้าถึงบุคลากรได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

4. สื่อสารเป็นรายบุคคล หาก คุณมีโอกาสได้สื่อสารกับพนักงานแบบตัวต่อตัวจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะถ่ายทอด ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน วิสัยทัศน์ที่ดียังสามารถสร้างเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือและกระตุ้นให้ เกิดพลังในการทำงานได้ด้วย

5. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คุณ ควรระบุกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นเป้าหมายหลักที่จะ รับทราบข้อมูลจากคุณ ซึ่งจะเป็นตัวกลางดำเนินการจูงใจบุคลากรคนอื่น ๆ ให้รับทราบในวิสัยทัศน์ของคุณอีกทอดหนึ่ง

6. สื่อสารไปยังบุคคลอื่นนอกองค์กร นอก จากการสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรแล้ว ผู้นำอาจต้องมีการสื่อสารไปยังลูกค้าภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ขาย เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ สินค้า และแนวคิดต่าง ๆ ด้วย

7. สร้างการจดจำ การยก ตัวอย่างเปรียบเปรย การนำคำคม หรือคำสุภาษิตมาใช้ประกอบการสื่อสาร ถือเป็นรูปแบบในการพูดเชิงสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง และสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี

8. ดำเนินการตามที่พูด เมื่อคุณได้บอกกล่าววิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานของคุณแล้ว ควรสนับสนุนคำพูดของคุณด้วยการกระทำและพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน หากบุคลากรของคุณได้ยินคุณพูดอย่างหนึ่ง แต่เห็นคุณทำอีกอย่างหนึ่งความน่าเชื่อถือของคุณก็จะถูกทำลายลงพร้อมกับ วิสัยทัศน์ของคุณนั่นเอง

นอกจากเทคนิคที่ได้แนะนำนี้แล้ว ในระหว่างที่คุณสื่อสารนั้น ควรถามตัวเองเสมอว่าคุณได้ให้เวลาและเอาใจใส่ต่อการสื่อสารในแต่ละครั้งมาก พอหรือยัง ผู้ฟังของคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังสื่อสารหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารแต่ละครั้งของคุณนั้นได้ประโยชน์สูงสุด

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พฤติกรรมของผู้นำบางประเภท

วิธีสร้างความกล้าให้ลูกน้อง

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top