วิธีการต่อแลนคอมพิวเตอร์

          เวลาเราจะทำให้คอมพิวเตอร์เห็นกันระหว่างสองเครื่อง หรือมากกว่านั้นสิ่งที่ต้องทำโดยแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

          1. การกำหนดให้เครื่องคอมทั้ง 2 เครื่อง อยู่ใน IP Class เดียวกัน ซึ่ง IP Class หมายถึง การกำหนดค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ในวงแลนเดียวกัน เช่น เครื่องที่ 1 เซ็ต Ip address 192.168.1.1 เครื่องที่ 2 192.168.1.xxx สามารถเช็คโดยเข้าไปที่ Start > Run แล้วพิมพ์ cmd ลงไปในช่องแล้วกด Enter จากนั้นให้พิมพ์ ipconfig /all แล้วกด Enter หลังจากนั้นก็จะปรากฏ IP เครื่อง

          2. ถ้าเราไม่ได้กำหนด IP Address ไว้ IP แต่ละเครื่องที่จะได้เป็นการแจกจากตัว Lan ให้เอง แต่การสุ่มนั้นจะไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเราควรกำหนด IP Address โดยเข้าไปที่ My Network Place คลิกขวาเลือก Properties แล้วดับเบิ้ลคลิก หรือคลิกขวาที่ตัวที่เป็นชื่อการ์ดแลนของเรา แล้วเลือก Properties จากนั้นให้เลือก Internet Potocal แล้วเลือก Properties อีกครั้ง ซึ่งจะเข้าสู่หน้าให้ใส่ค่า IP Address และค่าอื่นๆ โดยเราเลือกที่ Use the follow IP Address แล้วกำหนด IP ดังนี้

เครื่องที่1 IP Address : 192.168.1.1 Sub net mask : 255.255.255.0 Gate Way : 192.168.0.1

เครื่องที่ 2 IP Address 192.168.1.2 Sub net mask 255.255.255.0 Gate Way 192.168.0.1

          3. เมื่อเปลี่ยน IP แล้วให้ทดสอบว่าระหว่างเครื่องทั้งสองมองเห็นกันหรือไม่ โดยไปที่ Start > Run แล้วพิมพ์คำสั่ง cmd จากนั้นพิมพ์ ping 192.168.1.2 ถ้าไม่ขึ้น time out ก็แสดงว่าทั้งสองเครื่องมองเห็นกันแล้ว และให้ทำกับเครื่องที่สองเหมือนกันแต่เปลี่ยน IP ของเครื่องที่ 1 เท่านั้

          4. เซ็ต Work Group ให้เหมือนกัน แต่ Computer name ต้องต่างกัน เข้าไปเซ็ตโดยคลิกขวาที่ My Computer > Properties > Computer name > กดที่ Change > แล้วเปลี่ยนชื่อ Work Group และ Computer name

          5. สำหรับการแชร์ไฟล์ให้กัน ทำโดยการคลิกขวาที่ Drive หรือ Folder ที่ต้องการจะทำการ Share ข้อมูลกันจากนั้นเลือกไปที่ properties จากนั้นเลือกไปที่ แท็ป Sharing จากนั้นเลือกไปที่ Share this folder on the network และ Allow network user to change my files(เป็นการให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์เราที่อยู่ในโฟล์เดอร์ นี้ได้ ซึ่งไม่เลือกก้ได้หากต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นได้แค่เปิดไฟล์อ่าน)และให้ตั้ง ชื่อที่จะ Share ได้ตามต้องการ ถ้าอยากให้ทั้ง 2 เครื่องแชร์ก็ทำสองเครื่องเลยก็ได้

          6. สำหรับการใช้งาน printer ร่วมกัน วิธีทำก็จะคล้ายกับการทำ Share ไฟล์หรือ Folder เลย แต่ต่างกันที่เราต้องไปเซ็ตเครื่องที่ติดตั้ง Printer <เครื่องแม่> IP 192.168.1.1 (เครื่องที่ 1)

  • ไปที่ Start > Setting > Printer and Fax >
  • เลือกเครื่อง Printer ที่จะ Share จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Properties
  • ไปที่แท็ป Share จากนั้นเลือก Share this printer แล้วตั้งชื่อ และOK

          7. และการเข้าใช้งานเครื่องที่จะเข้าไปใช้งาน Printer ที่ถูกแชร์ไว้

  • ไปที่ Start > run แล้วพิมพ์ \\ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Printer หรือ พิมพ์ IP ของเครื่องที่ติดตั้งเครื่อง Printer ไว้ในตัวอย่างข้อ 6 ติดไว้ที่เครื่องที่ 1 โดยวิธีการเรียกจะใส่เป็น \\192.168.1.1
  • จากนั้นจะเห็น Printer และ Folder ที่ทำการ Share ไว้
  • การใช้งาน Printer ให้คลิกขวาที่ Printer แล้ว เลือกไปที่ connect
  • วิธีการต่อแลนคอมพิวเตอร์ถ้าอยากใช้งาน Folder ที่ share ไว้ ให้คลิกขวาที่ Folder แล้ว เลือก Map Drive ก็ได้ จากนั้นเลือกเป็นไดร์ที่เราต้องการ
  • เมื่อเราเข้า My computer จะเห็นไดร์เพิ่มขึ้น ซึ่งก็คือ Folder ที่เปิด share ไว้นั่นเอง
  • เมื่อลอง Print เอกสาร ให้เลือกเครื่อง Printer ก่อนการสั่ง print เราก็จะเจอกับ Printer ที่ได้ไปทำการ connect เอาไว้เมื่อกี้แล้ว