การพิชิตใจลูกค้าคือหัวใจของงานบริการลูกค้า

งานบริการลูกค้า          งานบริการลูกค้า หรือที่เรียกกันติดปากว่า งาน Customer Service เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อไป เพราะถึงแม้ว่าตัวสินค้าเองนั้นจะมีคุณภาพมากเพียงใด แต่หากบริการระหว่างขาย หรือแม้แต่หลังการขายเองนั้นไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่ใช้บริการกับเราอีกต่อไป ดังนั้นการบริการลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และขาดเสียไม่ได้

          เพราะการบริการลูกค้าที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่าง และทางเลือกให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้าอีกด้วย การบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเราไปอีกนาน และยังทำให้สินค้ามีมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย

อยากทำงานด้าน Customer Service ต้องเรียนจบอะไร?

          ด้วยลักษณะของงานที่ค่อนข้างเปิดกว้างของงานบริการลูกค้า ทำให้ตลาดแรงงานของงานด้านนี้ ก็เปิดกว้างเช่นเดียวกัน คนหางานอาจจะเห็นตามประกาศรับสมัครงานเขียนไว้ว่า รับผู้ที่เรียนจบมาทางด้านใดก็ได้ หรือจบมาจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้หางาน โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ มีโอกาสที่เข้ามาสัมผัสกับงานบริการลูกค้าได้ง่ายขึ้น

          แต่จะมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบริการลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการบริการลูกค้า) สาขานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกลูกค้าสัมพันธ์) แต่ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัว ทางด้านภาษาก็สามารถทำงานนี้ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่เปิดรับสมัครนั้น เป็นธุรกิจประเภทใด และต้องการคนที่มีความสามารถระดับไหนเข้ามาร่วมงาน

คุณสมบัติของผู้ทำงาน Customer Service

          ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า ควรมีคุณสมบัติเหล่านี้

 • รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เข้าใจหลักการของงานบริการ
 • สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
 • มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • มีใจรักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้

ลักษณะของงานด้าน Customer Service

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ว่าวิธีการใดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจกับสินค้าและบริการ
 • สร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ทำงานบริการลูกค้า ต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด
 • ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า วิธีการหนึ่งอย่างอาจจะเข้าถึงลูกค้า 100 คนไม่ได้ เราต้องรู้ว่าลูกค้าประเภทใด เหมาะกับวิธีการแบบใด
 • ศึกษาการบริการลูกค้าจากคู่แข่ง แล้วนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการบริการที่เหนือกว่าไปอีกระดับหนึ่งของการบริการ
 • สร้างทิศทางในการบริการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดข้อแตกต่างว่าการบริการของเราต่างจากคู่แข่งอย่างไรบ้าง
 • ในแต่ละวันของการทำงาน ผู้ทำงานบริการลูกค้า ต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้า ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกค้าเห็นว่าเราใส่ใจเพียงใด แต่เรายังสามารถนำเสียงตอบรับนั้นมาปรับใช้กับการบริการให้ดีขึ้น

          งานบริการลูกค้า คืองานที่เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมาก จนถึงมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของเราไปอีกนาน แทนที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น ดังนั้น ผู้ทำงานด้านงานบริการลูกค้า จึงต้องเข้าใจ และมีใจรักการทำงานด้านนี้เป็นอย่างดี จึงจะทำให้การทำงานด้านนี้มีความสุข และประสบผลสำเร็จ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

มาติวเข้มทักษะการบริการลูกค้าให้แก่พนักงานกันดีกว่า

8 วิธีการสื่อสารให้ลูกค้าพึงพอใจ