6 เคล็ดลับพัฒนาทักษะการตัดสินใจ

          สิ่งที่ทำให้การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารนั้นต่างจากการเป็นพนักงานก็คือการเป็นผู้นำในการตัดสินใจ หัวหน้าที่ดีควรมีทักษะการตัดสินใจที่ดีควบคู่กันไปด้วย สำหรับหัวหน้างานมือใหม่ที่ยังไม่กล้าตัดสินใจ คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้

  1. วิเคราะห์สถานการณ์ อะไรทำให้ต้องตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจจะเกิดอะไร ใครจะได้รับผลจากการตัดสินใจครั้งนี้ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจ
  2. ถามความเห็นผู้เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ ไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็ต้องทราบผลการตัดสินใจของคุณ พวกเขาจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจของคุณ ถ้ามันมีผลกระทบต่อคนอื่น ๆ ไม่ควรตัดสินใจเพียงลำพัง
  3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดตามมา ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียในระยะยาวให้ดีก่อนตัดสินใจ บางเรื่องข้อดีมากกว่า แต่อาจเป็นผลดีในระยะสั้น แต่มีผลเสียในระยะยาวก็ได้
  4. ทักษะการตัดสินใจตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง ทางเลือกที่คนส่วนมากพึงพอใจอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เรื่องบางเรื่องสามารถประนีประนอมได้ แต่บางเรื่องที่เกี่ยวกับจุดยืน จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรประนีประนอม
  5. ตัดสินใจให้ทันเวลา คุณอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แต่โอกาสและเวลาไม่อาจรอคุณ ผู้นำระดับสูงใช้ข้อมูลจำเป็นและสำคัญเพียง 60% ก็เพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว
  6. มีแผนสำรองเสมอ บททดสอบที่สำคัญสำหรับนักบริหารคือเมื่อตัดสินใจผิดพลาด ผู้นำที่เก่งฉกาจจะเตรียมรับมือกับผลลัพธ์ที่นอกเหนือความคาดหมายด้วยแผนสองเสมอ
 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อุปนิสัยที่มุ่งไปสู่ภาวะผู้นำ

การบริหารความเครียดของผู้นำ