ประเภทของงานการขาย

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ประเภทของงานขายมีความหลากหลายไปตามที่ที่การขายเกิดขึ้น ในที่นี้อาจแบ่งประเภทของงานการขายได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่

ประเภทงานการขาย          1. การขายเพื่อการค้า (Trade Selling) งานหลักของพนักงานขาย ในการขายประเภทนี้ คือ การสร้างยอดขายโดยการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) และการส่งเสริมการขาย (Sales promotion) ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายในอุตสาหกรรมอาหารจะทำการขายให้แก่ร้านค้าปลีกหรืออุตสาหกรรมยา ตัวแทนขายของบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จะทำการขายให้แก่ร้านค้าปลีก เป็นต้น

           2. การขายเพื่อเผยแพร่ (Missionary Selling) พนักงานขายประเภทนี้เป็นพนักงานของบริษัทเหมือนกับการขายเพื่อการค้า แต่สิ่งที่แตกต่างคือ การขายเพื่อการค้า พนักงานขายจะขายสู่ลูกค้าโดยตรง ขณะที่การขายเพื่อเผยแพร่ พนักงานขายจะขายเพื่อลูกค้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยา ผู้ผลิตยาจะมีการขายยาให้กับผู้ค้าส่งยา ดังนั้นผู้ค้าส่งยาจึงเป็นลูกค้าโดยตรงของผู้ผลิตยา ขณะที่ผู้แทนยา (หรือดีเทลเลอร์) จะทำการเยี่ยมเยียนแพทย์หรือเภสัชกรผู้มีอำนาจในการสั่งยา เพื่อให้รายละเอียดข้อดีของยาของตนเพื่อประโยชน์ในการที่แพทย์หรือเภสัชกรจะทำการสั่งยาของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานขายยามิได้ขายยาให้แพทย์หรือเภสัชกรโดยตรง แต่เป็นความพยายามเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรทำการสั่งยาให้คนไข้ต่อไป

          3. การขายทางเทคนิค (Technical Selling) ในอุตสาหกรรมประเภทเคมีภัณฑ์ เครื่องจักร โปรแกรมด้านการเงิน ประกันชีวิต เป็นต้น มักจำเป็นต้องมีพนักงานขายทางเทคนิค (Technical Sales) ซึ่งมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถสื่อสารคุณลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าได้

          4. การขายเพื่อธุรกิจใหม่ (New-Business Selling) งานการขายประเภทนี้พนักงานขายจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้บริการลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการขายเพื่อธุรกิจใหม่ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ประกันชีวิตส่วนบุคคล เป็นต้น

          5. การขายเพื่อการค้าปลีก (Retail Selling) การขายลักษณะนี้ลูกค้าจะมาหาพนักงานขาย สำหรับการขายประเภทนี้อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมมาก แต่พนักงานขายต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล และมีความสามารถในการติดต่อกับลูกค้าที่มีความหลากหลายสูง

          6. การขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing) งานขายประเภทนี้ พนักงานขายจะทำกิจกรรมการขายคล้ายคลึงกับการขายที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า เพียงแต่ใช้โทรศัพท์แทน งานขายทางโทรศัพท์จะใช้การโทรศัพท์ของพนักงานขายเพื่อการหาลูกค้าใหม่ การให้บริการลูกค้าปัจจุบัน การโฆษณาสินค้า ซึ่งการขายทางโทรศัพท์มักจะถูกใช้ร่วมกับการโฆษณา การส่งจดหมายการขายโดยแค็ตตาล็อก และการขายแบบซึ่งหน้า แต่ทั้งนี้การขายทางโทรศัพท์จะเหมาะสมกับเฉพาะบางกรณีเท่านั้น เช่น หากเป็นกรณีที่สินค้ามีความจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารซึ่งหน้า หรือต้องมีการอธิบายรายละเอียดสินค้าหรือมีการสาธิตการใช้แล้วการขายทางโทรศัพท์ก็อาจไม่เหมาะสม

ที่มา : www.stou.ac.th

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

แนะนำงานขายที่น่าสนใจ

งานขาย

งานขายตรง

งานขายทางโทรศัพท์

งานขายปลีก

งาน Sales Engineer

งานขายส่ง

งานจัดจำหน่าย

งานบริหารการขาย

งานขายอื่นๆ

บทความยอดนิยม
ปัญหาหมดไฟในการทำงาน เป็นปัญหาที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ต้องเจอเมื่อผ่านการทำงานมาได้สักระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะงานใ...
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top