ธุรกิจนำเที่ยวจะสดใส…ถ้ารู้ใจกลุ่มลูกค้า

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจการค้าที่มุ่งเน้นดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้หันมาเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว เมื่อมีผู้นิยมการท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะทำให้เกิดรายได้ และการจ้างงานตามมาด้วยเช่นกัน รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นรายได้หลักของประเทศเลยก็ว่าได้ ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศจึงผุดขึ้นมาอย่างมากมายในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางบริษัทท่องเที่ยวที่เปิดขึ้นมาได้เพียงไม่นานก็ต้องปิดตัวกันไป ซึ่งก็มีอยู่มิใช่น้อย สาเหตุที่ทำให้บริษัทท่องเที่ยวบางบริษัทอยู่ในวงจรธุรกิจนี้ได้เพียงไม่นาน ปัจจัยหนึ่งอาจเกิดจากองค์กรไม่มีการจำแนกกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน การจำแนกกลุ่มลูกค้าจะเป็นประโยชน์ สำหรับการนำเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้านั้นๆ มากที่สุด ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว สามารถแบ่งได้ 4 ระดับ คือ

          1.  กลุ่มลูกค้าระดับ A คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง มีฐานะทางการเงินดี มีอำนาจการซื้อสูง ชอบการบริการที่ดี มีระดับ ราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา กลุ่มลูกค้าระดับ A ได้แก่ ผู้บริหาร นักการเมือง เจ้าของกิจการ  เป็นต้น กลุ่มลูกค้าระดับนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทนำเที่ยวขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านการบริการที่ดี

          2.  กลุ่มลูกค้าระดับ B  คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง ฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเช่นกัน กลุ่มลูกค้าระดับนี้มักจะเปรียบเทียบระหว่างราคากับการบริการ กลุ่มลูกค้าระดับ B ได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการบริษัท ข้าราชการระดับหัวหน้ากอง อาจารย์ นักวิชาการ เป็นต้น  กลุ่มลูกค้าระดับนี้มักใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่

          3.  กลุ่มลูกค้าระดับ C คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ไม่มากนัก มีอำนาจการซื้อน้อย จะใช้ราคาในการตัดสินใจ   โดยไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องการบริการ กลุ่มลูกค้าระดับ C ได้แก่ ข้าราชการชั้นผู้น้อย พนักงานบริษัทพนักงานโรงงาน เป็นต้น การจัดส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นการลดราคา หรือการส่งเสริมการขายพิเศษ จึงดึงดูดคนกลุ่มนี้ได้ดี  กลุ่มลูกค้าระดับ C มักใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวขนาดเล็กหรือ จัดการนำเที่ยวด้วยตนเอง

ธุรกิจนำเที่ยว          4. กลุ่มลูกค้าระดับเยาวชน คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอุดมศึกษา มีอำนาจการซื้อในวงเงินจำกัด  เดินทางเพื่อทัศนะศึกษาเป็นหมู่คณะ เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน

          การแยกประเภทของกลุ่มลูกค้าทำให้องค์กรสามารถจัดการท่องเที่ยว และนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการท่องเที่ยวของลูกค้าท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆได้ตรงใจที่สุด

ที่มา : http://www.thma.org/th/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=36

บทความยอดนิยม
ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100​ ลำดับที่ 1-50 ชื่อ-สกุล ลำดับที่ 51-100 ชื่อ-สกุล......
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2565 – ซีค (SEEK) บริษัทต้นสังกัดของ จ๊อบส์สตรีท  (JobStreet)......
Startup (สตาร์ทอัพ) เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือองค์กร ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยคนเพียงไม่กี่คน โดยในช่วงเวลาสองถึงสามปีท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top