ทำไมต้องมีพนักงานขาย

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงานขายโดยพนักงานขาย ประกอบด้วย การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้า และความช่วยเหลือทางด้านการตลาด ให้บริการหลังการขายและให้การสนับสนุนแก่ผู้ซื้อ การขายโดยพนักงานขาย เป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล (Person-to-person communication) ซึ่งมีจุดเด่นหลายประการ ได้แก่

  • การขายโดยพนักงานขายได้รับความสนใจจากลูกค้าในระดับสูง เพราะเป็นสถานการณ์การตอบโต้ซึ่งหน้า (face-to-face) เป็นสถานการณ์ที่ลูกค้ายากจะหลีกเลี่ยงข้อความที่พนักงานขายตั้งใจจะสื่อสาร
  • พนักงานขายสามารถปรับเปลี่ยนข้อความที่สื่อสารได้ตามความสน และความต้องการของลูกค้า
  • การสื่อสารสองทางมีคุณลักษณะที่ทำให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างทันที ดังนั้นพนักงานขายจะสามารถรู้ได้ว่าการนำเสนอการขายของตนได้ผลหรือไม่
  • พนักงานขายการขายโดยพนักงานขายทำให้พนักงานสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางเทคนิคที่ซับซ้อนได้มากกว่าวิธีการการส่งเสริมการตลาดแบบอื่น
  • การขายโดยพนักงานขายจะมีความสามารถในการสาธิตการใช้งาน และคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้มาก
  • การขายโดยพนักงานขายจะเกิดความถี่ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ่อยครั้ง ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งจะส่งผลให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty)

ที่มา : www.bsru.ac.th

แนะนำงานขายที่น่าสนใจ

งานขาย

งานขายตรง

งานขายทางโทรศัพท์

งานขายปลีก

งาน Sales Engineer

งานขายส่ง

งานจัดจำหน่าย

งานบริหารการขาย

งานขายอื่นๆ

บทความยอดนิยม
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top