ฝึกให้เป็นคนคิดเชิงบวก

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การเป็นคนที่คิดในทางบวกอยู่เสมอจะทำให้คุณเป็นคนที่ความสุขในชีวิต การคิดบวกจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณมีพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อบุคคลรอบข้าง ในทางบวกเช่นกัน อย่าลืมว่าการมีทัศนคติที่ดีย่อมจะส่งผลดีต่อการกระทำและผลลัพธ์ที่ออกมา เช่นกัน การปรับตนเองให้มีความคิดทางบวก เพื่อการให้บริการลูกค้าในทางบวกเช่นเดียวกัน มีเทคนิคและแนวทางง่ายๆ ดังต่อไปนี้

          เรียนรู้และรับรู้ความรู้สึก และอารมณ์ตนเอง การรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ และกำลังมีความรู้สึกอย่างไร จะทำให้คุณเข้าใจตนเองมากขึ้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้ได้ เมื่อรู้สึกตัวว่ากำลังโกรธอยู่ คุณก็จะสามารถระงับอารมณ์ความโกรธนั้นให้ลดลงและเอาเหตุผลมาไตร่ตรองถึงความ โกรธที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร แล้วหาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม

          ให้กำลังใจ เพื่อสร้างพลังให้ตนเอง การได้รับกำลังใจจะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ การให้กำลังใจตนเองก็เป็นการสร้างพลังกายพลังใจของคุณให้เข้มแข็ง อาจเริ่มต้นจากการพูดให้กำลังใจตนเอง เช่น ไม่เห็นจะเหนื่อยเลย เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เอง, ก็ยังดีนะ ที่ไม่โดนหนักกว่านี้, เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ต้องกลุ้มใจหรอก การให้กำลังใจตนเองก็เป็นการปรับทัศนคติในแง่บวกเช่นกันเพื่อผลักดันให้คุณ มีพลังในการทำงานต่อไป

          หลีกเลี่ยงคำว่า “ ไม่” กับลูกค้า ผู้ให้บริการที่ดี ไม่ควรปฏิเสธลูกค้า เพราะคำว่าไม่นั้นเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติในแง่ลบ การปฏิเสธว่าไม่โดยยังไม่ทันได้วิเคราะห์ถึงปัญหา หรือพิจารณาถึงทางเลือกอื่นว่ามีโอกาสทำได้หรือไม่นั้นไม่ควรเป็นทำอย่าง ยิ่ง ควรหาทางออกอื่นให้ลูกค้าถ้าหากว่าสิ่งที่ลูกค้าขอนั้นไม่สามารถทำให้ได้ตาม ความต้องการ

          เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกค้า งานบริการเป็นงานที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากมายหลายประเภท การทำความเข้าใจถึงความแตกต่างในเรื่องของ ความต้องการ ความคิด และบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไปจะทำให้คุณไม่แสดงอารมณ์หงุดหงิดหรือแสดง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อลูกค้า

บริการลูกค้าในทางบวก          การปรับทัศนคติให้คิดเชิงบวก อยู่เสมอ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานด้านการบริการแล้วยังสามารถนำมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย การมีทัศนคติในทางบวกไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณอยากจะให้ลูกค้าทั้งหลายติดใจและต้องการใช้บริการจากคุณอีก อย่าช้า!!เริ่มต้นฝึกให้เป็นคนคิดเชิงบวกเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อโอกาสที่ดีในวันข้างหน้า วันนี้!!คุณคิดบวกแล้วหรือยังคะ

          หากคุณอยากจะมีความสุข ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน คุณควรปรับตนเองก่อนก่อนที่จะปรับเปลี่ยนคนอื่น เพราะผู้ที่มีความคิดดีมักจะเป็นบุคคลที่แสดงออกด้วยน้ำเสียง วาจา สีหน้า แววตา และการกระทำในทางที่ดีต่อลูกค้าที่คุณติดต่อด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสน่ห์ที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดใจลูกค้าของคุณเอง

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...
          การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขายที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top