การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรอาคาร
classification: งานวิศวกรรม
 • Electrical and Instrument / Instrument Diagram / Site Project Manager
 • ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS / TIS18001
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Financial Analysis and Reporting
 • Proficiency in financial modeling and data analysis tools
 • Good command of English
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโทรคมนาคม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • RF Design IBC
 • Walk test and Drive test 3G, 4G, 5G
 • Auto CAD / Azenqos
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Customs Clearance - Import and Export
 • Road Logistics, Logistic Supply Chain and Freight Forwarding
 • Good command of English
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - บริษัทจัดหางาน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • HR / Recruiter / Human Resources
 • Hiring
 • Laem Chabang / Chonburi
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการบัญชีและงบประมาณ
classification: งานบัญชี
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานเจ้าหน้าที่บัญชี/งานเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
classification: งานบัญชี
 • General Ledger Accounting, GL
 • Strong attention to detail and accuracy
 • Good command of English
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Electrical Engineering / High Voltage
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor Degree in related field
 • Contract 1 year renewable max 2 years
 • Would be have experience in EPCI in oil and gas
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Logistic/ Import and Export / Offshore fabrication
 • Oil and Gas / Steel Fabrication
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • More than 15 years of project experience in Oil & Gas
 • Strong knowledge of Electrical and Instrumentation systems/FEED
 • Good Command of English.
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานน้ำมันและก๊าซ - งานวางแผนและปฏิบัติการ
classification: งานเหมืองแร่ งานทรัพยากรและพลังงาน
 • Safety Technician (Offshore Rotation 21/21)
 • At least 5 years of relevant safety experience
 • Valid Professional Safety Office Certificate
26 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด