0 งานที่ True Digital Group
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿17,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Diploma to Bachelor Degree
 • Follow trend in social media especially TikTok
 • Monday - Friday (9:00 – 18:00)
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in digital product development, IoT product
 • Experience OR in-depth understanding of product development E2E life cycle
 • Allowance, Flexible working hours and Work from home
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿34,999 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้างาน/งานหัวหน้าทีม
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Project Management in digital or technology
 • Scrum/agile, cloud experience, business solutions
 • Problem-solving and result orientation
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานระบบรักษาความปลอดภัย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Minimum 1 years of experience in Security
 • Cyber Security Incident Response
 • Hold Security+, Network, CySA+
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Influencer Marketing
 • KOL
 • Social Media
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายทางโทรศัพท์ - Outbound
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Background in Telesales or Call Centre / Telematic Industry
 • Sales methods and strategies / CRM system (Generate leads through outbound call)
 • Work location: Near BTS Udomsuk (66 Tower)
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคณิตศาสตร์ งานสถิติ งานสารสนเทศศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Experience in Machine Learning Development
 • Experience in software development
 • Allowance, Flexible working hours and Work from home
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Bachelor's degree in Marketing, Business Administration, Real Estate
 • 2 yrs. experience in property industry/ Chinese speaking will be advantage.
 • BTS Punnawithi station/ Birthday Bonus/ Annual Health Check up
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสร้างแบบจำลอง
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Experience in manipulating data sets and building statistical models.
 • Experienced in Python and SQL programming languages.
 • Allowance, Flexible working hours and Work from home
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Has experience in Digital media & advertising
 • Strong client and project management skills
 • Allowance, Flexible working hrs, Work from home
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานระบบรักษาความปลอดภัย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in a customer-facing & security presale
 • Solutions consulting for security technology
 • Allowance, Flexible working hrs, Work from home
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Has experience in Digital media & advertising
 • Strong client and project management skills
 • Allowance, Flexible working hrs, Work from home
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Understand business and industry trends
 • Experience working in Enterprise IoT solutions
 • Allowance, Flexible working hrs, Work from home
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานระบบรักษาความปลอดภัย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
21 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่