0 งานที่ Total
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿27,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Good command in English
 • Good interpersonal and Leadership skill
 • Good at Microsoft office
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Exp as a Call Center is Preferred; New Graduates are Welcome
 • Basic Computer Skills & Proficient in Typing & Chatting
 • Service-Oriented w/ Good Communication Skills
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Manage Digital Marketing
 • Team Management
 • Fashion/Retail Management
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • A career with an innovative international market
 • Ongoing career development and training
 • Open and collaborative culture
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Preferably w/ Exp in Latex Rubber Gloves
 • Proficient in English - Written & Spoken
 • Able to Work Effectively w/ Foreign Supervisors
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Performance Management and KPI setting
 • Total Rewards Management and Compensation Mix
 • prepare total C&B cost and HR internal budget
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Knowledge of Front-End such as ReactJS, NextJS, AngularJS
 • Experience in RDBMS: MS-SQL, Oracle, MySQL
 • Manage activities of team members with project plan and progress
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Welcome New Graduation
 • Good Welfare & Benefits
 • Flexible Working Hours
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Welcome New Graduation
 • Good Welfare & Benefits
 • Flexible Working Hours
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • New Graduates are Welcome to Apply
 • Strong Interpersonal, Negotiation, & Presentation Skills
 • Good Command of Chinese
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - บริษัทจัดหางาน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Joining w/ Big Company
 • Good Career Progression
 • 1-2 Yrs Exp Ideally in Recruitment, Sales, Administration or Any Related
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Lead the planning activities
 • Capacity planning, master production plan
 • Inventory management and subcontracting coordinat
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Knowledge in Recruitment/Talent Acquisition
 • Proficient in Using Microsoft Office
 • Excellent in English Communication Skills - Written & Spoken
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Automotive manufacturing company
 • Good benefits and welfares
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลร้านค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • 1 - 3 years of experiences as Sales Associate in Retails brand
 • Able to work on shift rotation (Day/Night) and weekend
 • Able to communicate in English
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿29,999 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • 5 days working (Monday- Friday)
 • Good or fair in English communication
 • Fresh graduates are also encouraged
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 1-2 Yrs Exp in Marketing
 • Good Interpersonal, Communication & Professional Selling Skills
 • Good Command or English & Computer Literacy
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรอาคาร
classification: งานวิศวกรรม
 • Exp in Planning, Facility Mgmt./Preventive Mgmt.
 • Data Analysis Skills
 • Proactive, Adaptable, Agile & Able to Work w/ Cross-Functional Teams
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • New Graduates are Welcome to Apply
 • Good Command of English (Written & Spoken)
 • Customer Service Role
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • 5 years' experience, Global Total Rewards role
 • C&B Policies, Market Survey, Grading framework
 • Strong analytical, systematic, HR data analytics,
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 1-2 Yrs Exp in Marketing
 • Good Interpersonal, Communication & Professional Selling Skills
 • Good Command or English & Computer Literacy
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Good English Communication Skills is a Must
 • 1-2 Yrs Exp in Costing or FP & A
 • Knowledge in SAP System is an Advantage
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • 10yrs+ related work experience in commercial Retail Business.
 • Strong experience in Bakery both bought-in and in-store.
 • Skills: Negotiation, Management, Data analysis.
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Bachelor's degree in Japanese language or related
 • Have experience in Automotive Factory
 • Have experience in Automotive or New Model
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Customer Service, Contact Center, use English 100%
 • Good Pay, 5 days' work. Day and Night Shift.
 • Experience 1-5 years
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Management
 • Construction
 • Building
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ระบบงาน TPM
 • มีประสบการณ์ 5ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารเพิ่มผลิตภาพ
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • New energy vehicles (NEV)
 • Tariff and consumption tax policies
 • Market segments in Thailand
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • Bachelor degree and English Skills
 • At least 1 year experience in sales position
 • own car with driving license
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • New Graduates are Welcome to Apply
 • English Communication Skills is a Must
 • MNC
14 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด