แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Technical & consultative selling, key account management, business development
 • Injection molding, extrusion, mold & die design, steel heat treatment knowledge
 • Motivated, open minded, self-disciplined, good communication skill, ownership
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานวิศวกรระบบ
classification: งานวิศวกรรม
 • Minimum 4 years’ experience in operating systems i.e., UNIX, Linux, and Windows
 • A passion for technology and posses a continuous learning mindset
 • Competitive fringe benefits
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานวิศวกร - เครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Minimum 5 years working experiences as infrastructure network/system engineer
 • Passion for technology and a continuous learning mindset
 • Competitive benefits and welfares
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรซ่อมบำรุง
classification: งานวิศวกรรม
 • 10-15 Yrs Exp in Maintenance Management
 • Excellent Knowledge in TPM, Preventive Maintenance
 • Strong Leadership & Communication Skills
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้าง
classification: งานวิศวกรรม
 • Structural Design
 • Construction
 • AutoCAD
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Energetic Personality, Service Minded & Able to Work Independently
 • HCIE/Any Related Certification is Preferred
 • Strong Knowledge in Transmission Technologies (SDH, DWDM & ASON)
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - เครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5 Yrs Exp in Well-Known IT/CT/Power Electronic Company
 • Proficiency in Chines & English is a Must
 • Maintain Executive Level Interaction w/Strategic Alliance
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • System Analyst
 • 5 Years in System Analyst or Business Analyst Roles
 • Figma
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Bachelors Degree In Business/Marketing/Economics/Related
 • Passion In Digital Content & Trends
 • Ability To Execute Task Effectively
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • 5 Yrs Exp in Well-Known IT/CT/Power Electronic Company
 • Having a Good Concept of Overall Situation & Spirit of Teamwork
 • Proficiency in Chinese & English is a Must
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Analyze the production process
 • New model evaluation and follow up
 • Improve to increase the efficiency of the machine
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Communication: Fluent in English, additional Chinese (Mandarin) are desirable.
 • Career Growth Opportunities: Drive global initiatives, advance professionally
 • Global Expansion: Join our dynamic team, on worldwide growth opportunity
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿36,000 – ฿53,000 per month
subClassification: งานพัฒนาสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • O2Omedia products, new business creation, Project management
 • Attractive Salary & good benefits
 • New products creation
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

30-40K
subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Strong analytical skills and proficiency in data analysis.
 • Proficiency in tools like Microsoft Excel, AutoCAD, and other relevant software.
 • English communication skill.
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขนส่งสินค้า
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Minimum 1 years' related experience
 • Arrange the delivery / shipment
 • Tracking shipment / delivery status
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • At least 10 years of Die casting mold
 • Strong knowledge of mold structure, mold design
 • Good command of English communication
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 1-2 Years of Work Experience in Digital Marketing
 • Self-Motivated and Proactive, Can-do-Attitude
 • Good Understanding of Social Media and Mobile App Marketing
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Electrical Engineer
 • Electronics Engineer
 • Mechanical Engineer, Computer
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Programmer
 • Analyst
 • IT Support
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 120000 - 170000 per month
subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Senior Back End Engineer (Elixir, Erlang)
 • Hybrid Working
 • High-tech Standard
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5 years of IT Solututions Consulting
 • Attractive Benefits
 • Good command of English
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแรงงานสัมพันธ์
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Leading the Employee Relations Team
 • Working with a friendly and supportive team
 • Global company with attractive salary and benefits
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการกองทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Indepth knowledge of financial markets, Investment products, and Economic trends
 • Investment Consultant, Investment Strategy, Investment Product Development
 • IC Complex license, IP, CFA, Fund Manager License
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานตัดต่อ งานพิมพ์
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Bachelor’s in Multimedia, Visual Art, Graphic Design, or a Related Field
 • Experience from Working as a Motion Graphics Designer
 • Good English Communication Skills
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลร้านค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Friendly environment
 • Good career progression
 • Diverse culture
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Operation Manager
 • Security Manager
 • Security Operation
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลร้านค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Friendly environment
 • Good career progression
 • diverse culture
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Well understanding on Business Analysis and Process Improvement
 • Experienced in analyzing large and complex data sets.
 • Preferred local Korean; Fluent in Korean, English, Thai Communication
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Experience in Field Applications Engineering
 • Hybrid working / Global team working environments / Oversea training provided.
 • Good command English, both specking and writing
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

50K
subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Global company
 • Minimum of 5 years of industrial / manufacturing engineering
 • Strong communication skills in English
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor or Master Chemical or Mechanical Engineering Degree
 • Experienced in design engineer and leading technical office
 • Excellent leadership and interpersonal skills
13 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่