0 งานที่ TIS Operation Asia
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานอีเวนต์
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Communication and presentation skills.
 • Good command of English
 • Exhibition, event, Trade Fair
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • New Graduate are welcomed
 • Sales ,Ordering and Allocation
 • Import - Export
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ งานสรรหาบุคลากรอื่น ๆ
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Experience in HRIS (preferably Workday) and Payroll
 • Good command in English
 • Min. 7 years of work experience within HR field
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Leadership in Quality: Define and deploy Mars' EMQM standards.
 • Expert Risk Management: Conduct EMPRA and mitigate risks.
 • Working with quality, responsibility, mutuality, efficiency and freedom
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 3 years experiences S/4 HANA, SAP (FI,PS), Key User, Fit & Gap Analysis
 • Good Package, Medical and Dental Insurance, Bonus, Provident Fund
 • International Company, Excellent English, Being part of SAP Global team
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ERP Consultant, Functional Consultant
 • Microsoft Dynamics, ERP
 • Project Manager
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • + 10 years experience in Quality Control System and Quality Assurance
 • Experience in implementing ISO Standards (ISO9001, 14001, 17025) and QMR role
 • Experience in setting up and starting up QC Laboratory
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿24,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Excellent language proficiency in English and Thai
 • Strong communication skill
 • Exceptional customer service and sales skills
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿90,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Cloud/System Admin - Microsoft Azure & O365
 • On-prem to Cloud Migration projects
 • Salary up to 120,000 THB
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 65k - THB 75k
subClassification: งานวางแผน
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Strong in operation analyst (Process Improvement)
 • Experience in inbound activity
 • Based in Samutprakarn
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานบริการอื่น ๆ งานท่องเที่ยวอื่น ๆ
classification: งานบริการ งานท่องเที่ยว
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5-7 years experience in software development lead
 • A track record of Loan Origination or eKYC system development
 • Stable company with good benefits
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 7-10 years of Business Analyst in banking industry
 • A market Leader in financial services
 • Stable company with good benefits
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผน
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Training Planning and Management
 • Training Development
 • Good Compensation
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานเชฟ งานพ่อครัว งานแม่ครัว
classification: งานบริการ งานท่องเที่ยว
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 5 yrs experience up in planning and operations
 • Analytical skills, good with numbers
 • Monitor PO, Excel expert
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 10-15 years of Business Analyst in digital lending
 • A track record of digital lending development life cycle
 • Good command in English
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 10-15 years of Project Manager in banking industry
 • A track record of banking project management
 • Stable company with good benefits
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿44,999 per month
subClassification: งานวิศวกร - เครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Performance bonus
 • Health and dental insurance
 • Provident fund
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$100000.00 - $120000.00 p.m.
subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Treasury
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Work in the heart of Chiang Mai
 • Attractive salary package and other benefits
 • Work in a fast-growing Fintech company & a key part of the Asian payment system
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Legal
 • Legal manager
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿659,947 – ฿989,900 per year
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Administrative Support, Office Management
 • Structural Travel Arrangement, Program support
 • 3-year experience
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานไอทีอื่น ๆ งานเทคโนโลยีสื่อสารอื่น ๆ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 10-15 years of Data Analyst, Data Scientist or Data Engineering
 • Strong in Hospital Operations process
 • Stable company with good benefits
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

Attractive
subClassification: งานพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Service Management; ITIL
 • IT Security; IT Infrastructure
 • DevOps; DevSecOps
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานไอทีอื่น ๆ งานเทคโนโลยีสื่อสารอื่น ๆ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5-7 years of Data Analyst or Business Intelligence
 • Strong in MarTech Tools, SEO, CEP, MMP, and Analytic
 • Good command in English
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานน้ำมันและก๊าซ - งานวางแผนและปฏิบัติการ
classification: งานเหมืองแร่ งานทรัพยากรและพลังงาน
 • Operations Transformation
 • Top Management Consulting
 • Energy, Oil, Gas, Mining, Resources & Industrials
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB160k - THB180k
subClassification: งานจัดซื้อ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Preferably within the food or food chain industry
 • Proven experience in procurement
 • Hybrid working
23 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด