0 งานที่ The Cosmetics
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Plan and schedule content and key messages for social media channels
 • Develop PR materials for product launches, campaigns.
 • Experienced working in Content or Marketing positions in Beauty products .
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Research and Development (R&D)
 • Cosmetics OEM
 • Skincare & Beauty
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารแบรนด์สินค้า งานบริหารตราสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Develop a brand plan to drive brand value in the short and long.
 • Developmarketing strategies, advertisements,SEO,SEM, and social media campaigns
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Brand Management
 • BTS MRT, Asoke station
 • Execute your initiative and strategic thinking
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿37,000 per month
subClassification: งานคณิตศาสตร์ งานสถิติ งานสารสนเทศศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Opportunity to be part of Key Management in advising
 • To master of the fragrance and cosmetic industry
 • To value add and grow together
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿28,000 per month
subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿86,667 – ฿130,000 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • QA: Cosmetic
 • Minimum of 20 years of experience in QA -
 • Strong leadership and managerial skills
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Set standard of production routing and manhour
 • Ensuring processes comply with quality standards
 • Developing standardized operating instructions
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม
classification: งานวิศวกรรม
 • Set standard, implement and control for operation
 • Ensuring all works comply with quality and safety
 • Ensuring plant reliability and cost efficiency
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • Experience in raw material (cosmetics)
 • Salary 60-75K as base (and many more benefits)
 • Hybrid Work / Office Near BTS Nana
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Google Analytics
 • optimizing online advertising
 • campaign performance
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลร้านค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Experience in Luxury Beauty Retail
 • Strong customer service mindset
 • 3 years experience in managing team of 3-5 members
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿220,000 per month
subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Good bonus-3-4 months
 • Bonus 2 times
 • Near BTS
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,000 – ฿24,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Candidate with background of inventory management
 • Candidate with background of Audit
 • Opportunity to excel in inventory and logistic management
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$50000.00 - $60000.00 p.a. + Bonus
subClassification: งาน Lab งานบริการด้านเทคนิค
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Good command in English
 • 2 years of experience in personal care ingredient.
 • Bachelor of chemistry or related
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งาน Lab งานบริการด้านเทคนิค
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Chemistry,
 • Willingness for occasional travel
 • Professional written and verbal English skills
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานออกแบบและจัดวางสินค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Virtual Merchandising Manager (Planogram Manager)70-100K
 • Good english
 • Skin care, Cosmetics, Lotions
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • 10 years experience in Modern Trade & Distribution
 • Trade marketing strategies
 • Proactive, Result-Oriented, Work under pressure
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • NPI / Mass Production Development / Process Design
 • Technical / Engineering
 • Good Thai & English communication
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
1 เดือนที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • 10 years experience in Modern Trade & Distribution
 • Trade marketing strategies
 • Proactive, Result-Oriented, Work under pressure
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด